- Conferentie Bits, Bricks & Behaviour (NEVAP is partner) | nevap.nl
Terug

Conferentie Bits, Bricks & Behaviour (NEVAP is partner)

vrijdag 13 november 2020

Conferentie Bits, Bricks & Behaviour
Technologie is aanwezig in ieder gebouw, van klimaatinstallaties tot sensoren die bezetting, energie en luchtkwaliteit meten. Reeds bestaande technieken en oplossingen zijn juist in deze tijd van extra waarde en ondersteunend bij hedendaagse corona uitdagingen zoals het houden van anderhalve meter afstand, luchtverversing, bezetting- en benutting van een gebouw.

De conferentie Bits, Bricks & Behaviour, georganiseerd door FHI, Gebouw Automatisering, geeft de bezoeker inzicht in- en antwoorden op specifieke vragen bij hedendaagse uitdagingen omtrent digitalisering, duurzaamheid, cyber security, circulariteit en de energietransitie. In het programma komen thema’s als machine learning, artificiële intelligentie, BIM, welzijn, 5G in de gebouwde omgeving, digital twins, blokchain, data en data-analyse aan de orde. Tevens worden gerealiseerde business cases zoals technologie en zorg in paneldiscussies besproken.

In specifieke markt- en branchegerichte programmaonderdelen wordt interactie gecreëerd tussen bezoekers, kennisinstituten en autoriteiten op het vlak van gebouwautomatisering. Interactie en het delen van kennis staat in het programma centraal. De conferentie dient zo als broeinest voor gebouw gebonden technologische oplossingen bij hedendaagse uitdagingen.

Paneldiscussie “Digitalisering & sensoring: co-creatie met concullega’s”
Tijdens deze interactieve online conferentie vindt op vrijdag 13 november de paneldiscussie “Digitalisering & sensoring: co-creatie met concullega’s” plaats. De paneldiscussie wordt geleid door Ilja Werkhoven (Directeur NEVAP).

Aanmelden om deel te nemen aan de conferentie kan via deze link.

 

 

 

 

 

 

 

Geen aanmelding meer mogelijk