- De toekomstwaarde van vastgoed | nevap.nl
Terug

De toekomstwaarde van vastgoed

vrijdag 5 juni 2020

[DE AANMELDKNOP TREFT U ONDERAAN DE TEKST AAN]

Bestaand vastgoed met een rendabele toekomst
Regelmatig steekt de vraag op: hoe kan dit gebouw in een tweede of derde leven rendabel worden? En hoe combineren we dat met verdere verduurzaming al dan niet via een circulaire economie. De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw nemen toe als een gebouw eenvoudiger en beter aan
te passen is voor ander gebruik, ook wel adaptief of aanpassingsvermogen genoemd. Daarvoor is een methodiek ontwikkeld die gevalideerd is op portefeuilles van Woonwaard, Heijmans, Nationale Politie en Rijksvastgoedbedrijf. 

Portefeuilleclassificatie, criteriaset en rendabele methode
Prof.dr.ir. Marleen Hermans heeft voor de ontwikkeling van deze methodiek alle onderzoeken over dit onderwerp in de voorgaande 20 jaar geanalyseerd. Zij heeft ruim 200 indicatoren vastgesteld die invloed hebben op de toekomstwaarde van gebouwen. Tijdens validatie van de methodiek ‘Gebouwen met toekomstwaarde’ zijn de keyperforming indicatoren, oftewel de belangrijkste voorspellende indicatoren vastgesteld. Zo maak je aantoonbaar rendabele afwegingen en bereik je toekomstbestendige gebouwen.

De methodiek kent 3 toepassingsgebieden.

1. Een basisinstrument om portefeuilles te classificeren,
2. Een criteriaset voor adaptiefvermogen bij nieuwbouw, en
3. Een methode om bestaande gebouwen rendabel om te zetten naar woningen.

En dit alles in relatie tot duurzaamheidsmaatregelen en een circulaire economie.

Aanpassen, herbestemmen of afstoten
Eenvoudig gesteld is toekomstwaarde het zorgen dat een gebouw in gebruik is en blijft. De
gebruikswaarde is dus op lange termijn een belangrijke randvoorwaarde voor toekomstwaarde. In welke mate kan een gebouw meebewegen met veranderende eisen, wat is de financiële impact in het voorzien van dit adaptief vermogen en hoe
duurzaam is deze aanpasbaarheid zijn daarbij centrale vragen bij het afwegen van een investeringsbeslissing: Wordt het aanpassing, herbestemmen, verwerving, afstoot of sloop.

Wie komt u tegen?
Genodigd zijn van institutionele beleggers, commerciële vastgoedinvesteerders, beheerders, publieke vastgoedeigenaren en woningcorporaties. De Nationale Politie, Woonwaard, Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf zijn expliciet gevraagd hun ervaringen te delen tijdens het interactieve deel. Ook de leden van CB’23 en de Transitieagenda worden speciaal genodigd om deel te nemen.
Het doel van deze ochtend is, naast kennisdelen en netwerken, de start maken om tot een breed gedragen instrument te komen voor alle partijen in de vastgoed, zowel commercieel als publieke organisaties.
De methodiek ‘Gebouwen met toekomstwaarde!’ is tot stand gekomen in een publiek-private samenwerking met VNO-NCW, MKB Nederland, CPI en Brink management/advies. NEVAP organiseert
samen met De BouwCampus, Metaalunie en Brink management/advies deze bijeenkomst.
Omdat we geloven dat we intersectoraal meer kennis kunnen delen om daar zelf voordeel van te hebben. Behoor jij tot de koplopers? 

Programma Vrijdag 5 juni:
09.00 uur Inloop
09.15 uur Welkom
09.20 uur Introductie en achtergrond Methodiek
09.45 uur Interactieve deelsessies (portefeuille of gebouwniveau)
10.30 uur Korte pauze
10.45 uur Verdieping interactieve deelsessie
12.00 uur Netwerklunch
13.00 uur Einde bijeenkomst

De spreker

 Marleen Hermans Managing Partner New Business Brink management/advies; Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft; Commissaris bij Staedion

Locatie
The Penthouse in de Haagse Toren is het hoogste restaurant van Nederland. Met haar sky bar, appartementen, business suites en vergaderzalen is het een unieke toplocatie.The Penthouse is gevestigd op de 40e verdieping. Rijswijkseplein 786, 2516 LX  Den Haag. 

PE Punten
Je ontvangt een digitaal deelnamecertificaat. Voor deelname aan dit event ontvang je 3 PE punten (NEVAP en Aedes) en 3 CPD uren (RICS).

Gratis deelname
Voor leden van NEVAP zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor overige belangstellenden, die niet via De BouwCampus of Brink management/advies zijn uitgenodigd, sturen we een factuur ter waarde van € 299,00 exclusief btw per persoon. Bij no-show zijn we genoodzaakt € 99,00 exclusief btw per
persoon in rekening te brengen. Afmelden zonder kosten kan tot 5 werkdagen van te voren.

Aanmelden