- De toekomstwaarde van vastgoed | nevap.nl
Terug

De toekomstwaarde van vastgoed

vrijdag 19 juni 2020

[DE AANMELDKNOP TREFT U ONDERAAN DE TEKST AAN]

Bestaand vastgoed met een rendabele toekomst

Regelmatig steekt de vraag op: hoe kan dit gebouw in een tweede of derde leven rendabel worden? En hoe combineren we dat met verdere verduurzaming al dan niet via een circulaire economie. De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw nemen toe als een gebouw eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik, ook wel adaptief of aanpassingsvermogen genoemd. Daarvoor is een methodiek ontwikkeld die afgelopen jaar is gevalideerd. Meld je gelijk aan om als koploper kennis te nemen van deze sector doorbrekende methodiek. 

Portefeuilleclassificatie, criteria-set en rendabele methode
Brink Management / Advies heeft, in samenwerking met TU Delft, voor de ontwikkeling van deze methodiek alle onderzoeken over dit onderwerp in de voorgaande 20 jaar geanalyseerd. Zij heeft met het onderzoeksteam ruim 200 indicatoren vastgesteld die invloed hebben op de toekomstwaarde van gebouwen. Tijdens validatie van de methodiek ‘Gebouwen met toekomstwaarde’ zijn de key-performing indicatoren, oftewel de belangrijkste voorspellende indicatoren vastgesteld. Zo maak je aantoonbaar rendabele afwegingen en bereik je toekomstbestendige gebouwen.
De methodiek kent 3 toepassingsgebieden. 
1. Een basisinstrument om portefeuilles te classificeren, 
2. Een criteria-set voor adaptief vermogen bij nieuwbouw en
3. Een specifieke indicatoren om bestaande gebouwen om te zetten naar woningen.En dit alles in relatie tot duurzaamheidsmaatregelen en een circulaire economie.

Aanpassen, herbestemmen of afstoten 
Eenvoudig gesteld is toekomstwaarde het zorgen dat een gebouw in gebruik is en blijft. De gebruikswaarde is dus op lange termijn een belangrijke randvoorwaarde voor toekomstwaarde. In welke mate kan een gebouw meebewegen met veranderende eisen, wat is de financiële impact in het voorzien van dit adaptief vermogen en hoe duurzaam is deze aanpasbaarheid zijn daarbij centrale vragen bij het afwegen van een investeringsbeslissing: Wordt het aanpassing, herbestemmen, verwerving, afstoot of sloop. 

Wie kom je tegen?
Genodigd zijn van institutionele beleggers, commerciële vastgoedinvesteerders, beheerders, publieke vastgoedeigenaren en woningcorporaties. De casussen van de Politie, Woonwaard, Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf worden expliciet besproken tijdens het interactieve deel. Ook de leden van CB’23 en de Transitieagenda worden speciaal genodigd om deel te nemen.
Het doel van deze ochtend is, naast kennisdelen en netwerken, de start maken om tot een breed gedragen instrument te komen voor alle partijen in de vastgoed, zowel commercieel als publieke organisaties. De methodiek ‘Gebouwen met toekomstwaarde!’ is tot stand gekomen in een publiek-private samenwerking met VNO-NCW, MKB Nederland, CPI en Brink Management / Advies. 

NEVAP organiseert samen met De BouwCampus, Metaalunie en Brink Management / Advies deze bijeenkomst. Omdat we geloven dat we intersectoraal meer kennis kunnen delen om daar zelf voordeel van te hebben. Behoor jij tot de koplopers? Meld je direct aan.

De spreker 
Marleen Hermans - Managing Partner New Business Brink management/advies; Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft; Commissaris bij Staedion 

Programma
13.30 Welkom en introductie
13.45 uur Introductie en achtergrond Methodiek
14.15 uur Interactieve deelsessie: toepassing van de methodiek
15.00 uur plenaire verdieping op toepassingsgebieden
15.25 uur Afsluiting
15.30 uur Einde bijeenkomst

Online meeting
De bijeenkomst wordt gehouden in www.Bluejeans.com. In de ontvangstbevestiging ontvangt u instructies over deze tool, zodat de bijeenkomst interactief en soepel verloopt.  

PE Punten Je ontvangt een digitaal deelnamecertificaat. Voor deelname aan dit event ontvang je 2 PE punten (NEVAP en Aedes) en 2 CPD uren (RICS).
Gratis deelname Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. In de sessie op 19 juni is er ruimte voor 30 deelnemers. 

Geen aanmelding meer mogelijk