- Huisvestingsprojecten, partijen en belangen | nevap.nl
Terug

Huisvestingsprojecten, partijen en belangen

dinsdag 8 september 2020

Niet alleen binnen de overheid zijn verschillende partijen betrokken bij huisvestingsprojecten, ook komen er nog externe partijen bij kijken. Deze partijen werken mee in opdracht van de overheid. Sinds 2015 is het beleidskader 'Fysieke Werkomgeving Rijk' in het leven geroepen. Dit om de behoeften te standaardiseren. Ook wordt gewerkt met een basis werkplekmix (BWM), om aan te geven welke werkpleksoorten gewenst zijn in een bepaalde werkomgeving. Uiteindelijk is het in ieders belang om een project aan de voorkant meteen goed te ontwikkelen.