- Nederlandse markt voor middenhuur is oververhit | nevap.nl
Terug

Nederlandse markt voor middenhuur is oververhit

donderdag 28 juni 2018

In veel steden is er disbalans tussen aanbod en vraag waardoor huren sterk stijgen. De urgente problemen vereisen krachtige maatregelen. In mei 2018 presenteerde Minister Ollongren de ‘Nationale Woonagenda’, een visie van de regering en een breed aantal belanghebbende partijen, om de woningmarkt (in de breedte) vlot te trekken. Maar is dit voldoende? Wat zijn de ‘next steps’ en wie is aan zet? 

Om inzicht te geven in het complexe vraagstuk op dit belangrijke deel van de woningmarkt heeft Sweco een uitgebreide analyse van de Nederlands middenhuurmarkt gemaakt. Daarbij hebben ze het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belicht door de visie vanuit stakeholders in het veld en de Nationale Woonagenda mee te nemen in de analyse. Woningbeleggers, bouwers, ontwikkelaars, wetenschappers, pensioenfondsen en een gemeente (Utrecht) hebben meegewerkt aan het onderzoek. 

In de whitepaper ‘Special Nederlandse Woningmarkt’ bieden zij graag een dieper inzicht en een breder perspectief op het complexe vraagstuk van het Nederlandse middenhuursegment. Tevens delen zij graag conclusies en aanbevelingen.