- Verbindingsfestival (NEVAP is partner) | nevap.nl
Terug

Verbindingsfestival (NEVAP is partner)

donderdag 11 juni 2020

NEVAP is kennispartner voor het Verbindingsfestival op donderdag 11 juni. Een online festival van verschillende partijen met het doel om kennis te verbinden. 

Het thema van het eerste Verbindingsfestival, is ‘Slimme en Gezonde Stad’, met inhoudelijke sessies van keynotesprekers, fun en verbinding op het programma. 2000 professionals doen kennis op om Nederland een stukje mooier, slimmer en gezonder te maken. Op het digitale podium staan onder andere gedragsveranderaars Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen en Wim Daniëls. Dagvoorzitter Jacqueline Kerkhoff neemt de deelnemers mee naar de Slimme en Gezonde stad, met als subthema's: Duurzame Mobiliteit, Gezonde Leefomgeving, Duurzaam Bouwen, Smart City, Natuurinclusief, Leefbaarheid en welzijn. Deelnemers delen kennis over deze subthema’s in ‘Breakout Sessions’, geleid door experts uit verschillende hoeken van de markt. In de ‘Expo Area’ bezoeken festivalgangers online beursstands en met 1 op 1 matchmaking komen deelnemers met elkaar in contact. Ook is er muziek en cabaret voor de nodige ontspanning en plezier.

Kortom een ambitieus plan waarin we samenwerken met Acquire en een groot aantal kennispartijen.

De volgende 6 subthema’s worden behandeld:

Uitleg subthema's:  
Duurzame mobiliteit: Om te komen tot een energieneutrale economie moeten we slimmer nadenken over onze mobiliteit. Dat zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar ook voor een betere bereikbaarheid en uiteindelijk voor een andere inrichting van de fysieke leefomgeving.
Gezonde leefomgeving: Onze leefomgeving is van grote invloed op onze gezondheid. De bouw, mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte spelen daar een belangrijke rol in. Samen moeten we ervoor zorgen dat onze steden groener, schoner en stiller worden.
Duurzaam bouwen: Met het bouwen van een duurzame woning of gebouw wordt er gedurende het bouwproces maximaal rekening gehouden met mens en milieu. Door een woning, kantoor of bedrijfspand duurzaam te bouwen of verbouwen kan er energie bespaard worden en Co2 productie worden beperkt. Zo zijn deze gebouwen niet alleen lager in hun energieverbruik, maar ook gezonder en prettiger voor de bewoners, gebruikers of werknemers.
Smart City
: Smart city is geen doel, maar een middel. Een middel om onze steden nu en in de toekomst slimmer in te richten. Met beschikbare data bereiden we ons beter voor op de toekomst en maken we efficiëntere keuzes. (Digitale) technieken maken dit mogelijk.
Natuurinclusief
: Uit allerlei onderzoeken blijkt het positieve effect van groen: wandelen in een park doet ons beter voelen, uitzicht op natuur doet patiënten sneller herstellen en stadsgroen beperkt wateroverlast en hittestress. Hoe je groen toepast, welk groen je gebruikt en hoe je dat organiseert, dat willen we samen met jou uitvinden.
Leefbaarheid en welzijn: Steeds meer mensen gaan in de stad wonen. Er zijn meer woningen, scholen en werkplekken nodig, tegelijkertijd willen we dat de stad een prettige plek is, waar iedereen erbij hoort. De inrichting van de fysieke leefomgeving is daarbij cruciaal en beïnvloedt ons welzijn én gedrag direct.

Er zijn verschillende presentatievormen, namelijk 7 minute, 17 minute of 27 minute sessies, hierover zal later informatie komen.

Aanmelden doe je direct via: www.verbindingsfestival.online

Geen aanmelding meer mogelijk