- Verhuizing Energy Services & Energy Navigator | nevap.nl
Terug

Verhuizing Energy Services & Energy Navigator

Friday 16 June 2017

Verhuisd!

Nadat Energy Services 7 jaar geleden de ouderlijke zolderkamer in Nieuwegein had verlaten en daarna een prachtige periode met vrienden heeft samengewoond in Houten, werd het na weer een enorme gezinsuitbreiding tijd om echt groot te gaan wonen. En dat doen we sinds februari in de gemeente waar we zijn gestart, in Nieuwegein!

Op 18 mei jl. hebben we samen met meer dan 100 klanten, leveranciers en andere relaties de housewarming gevierd. Onder het genot van lekkere hapjes, drankjes, goede muziek en goed gezelschap werd het een spetterend feestje!

Duurzaamheid

En wat we voor onze klanten doen en wat we onze klanten adviseren, doen we natuurlijk zelf ook. Dat wil zeggen dat er veel  aandacht is en wordt besteed aan duurzaamheid en comfort. Waarvan de nieuwe, zuinige verlichting een concreet voorbeeld is, net als de nog lopende verbetering van het binnenklimaat. Daarnaast worden de hoofdmeter (elektra) en de warmtemeters (stadsverwarming) verslimd en de mogelijke plaatsing van tussenmeters geïnventariseerd om ons verbruik te gaan monitoren, zijn we een business case aan het doorrekenen voor phase-change-materials plafonds en is PV onderzocht, maar helaas afgevallen. Ons dakoppervlak blijkt niet geschikt.

Energy Navigator

Voorafgaand aan dit feestje was er een heel ander soort feestje, namelijk de presentatie van de Energy Navigator, waarvan Energy Services het exclusieve advies- en verkoopkanaal is namens de ontwikkelaar, e-nolis BV.

Wat is de Energy Navigator?

Op basis van de eenvoudig te geven antwoorden op 10 vragen (het pand hoeft dus niet bezocht te worden) is met de Energy Navigator het energiebesparingspotentieel in euro’s en CO2-uitstoot van een kantoorpand te berekenen. Dat wil zeggen: het verschil tussen het huidige operationele verbruik ten opzichte van het ‘labelverbruik’. Voor 75 a 80% van de kantoorpanden geldt namelijk zat zij niet conform hun label presteren, maar (veel) slechter. Het berekende besparingspotentieel kan gerealiseerd worden door alleen maar aanpassingen te doen in de klimaatinstallaties en/of het GBS, dus zonder grote investeringen! 

Indien ook de verbruiksdata van gas en elektra over de periode van een jaar betreffende hetzelfde pand beschikbaar zijn, gecombineerd met de automatisch ingelezen buitentemperaturen van het dichtstbijzijnde weerstation, kunnen met de Energy Navigator volledig pandspecifiek (dus niet gebaseerd op algemene lijstjes en kentallendatabases) energiebesparingsmaatregelen worden voorgesteld en doorgerekend. Dit betreft besparingsmaatregelen die (opgeteld) tot labelstappen leiden. Ideaal om in te zetten om panden minimaal op label C-niveau te krijgen voor 1-1-2023.

energy navigator

Graag laten wij u ook kennis maken met de Energy Navigator. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Hans Hörter op 06-46 153 153 of stuur een e-mail naar Hans.Horter@e-s.eu en maak kennis met de Energy Navigator op 11 juli a.s.