- Welke maatregelen worden vaak genomen? | nevap.nl
Terug

Welke maatregelen worden vaak genomen?

dinsdag 16 juli 2019

Ruim 22.000 bedrijfsvestigingen hebben via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebespa-rende maatregelen zij nemen. Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energie-beheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebespa-rende maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maat-regelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijsten.