- Welkom: Duurabel als nieuw organisatielid van NEVAP | nevap.nl
Terug

Welkom: Duurabel als nieuw organisatielid van NEVAP

dinsdag 24 november 2020

Wie en waar Duurabel?
Duurabel BV is sinds 1 maart 2020 tevens gevestigd in het Multi Media Paviljoen op de TU/eCampus alwaar de werkmaatschappij Digital Asset Sensoring BV is gevestigd. Hethoofdkantoor van Duurabel BV is gevestigd aan de Winthontlaan 200 te Utrecht. Duurabelzijn Co – Creators in rendabel en toekomstbestendig vastgoed en vooral strategisch partnerin vastgoedinnovatie, via Digital Asset Sensoring BV wordt de data science for smart RealEstate ontwikkelt in samenwerking met de TU/e en overige stakeholders.

Wie zijn de mensen achter Duurabel?
Stephan de Kievit en Ed Veldhuizen hebben ruim 20 jaar kennis opgebouwd in deonderhoud, renovatie en vastgoedbranche en samengebracht in één bedrijf Duurabel BV. Degecombineerde kennis en kunde is een waardevolle aanvulling gebleken voor vastgoed metduurzaamheids- en energie vraagstukken betreffende de energie transitie en de digitaleinnovatie vastgoed.Duurabel heeft in samenwerking met de TU/e het gepatenteerde programma Digital AssetSensoring (DAS) gelanceerd.

Wat is DAS en wie zouden hiervan zeker gebruik moetenmaken?
Duurabel werkt in co-creatie met de TU/e aan het door ontwikkelen van het Digital AssetSensoring (kortweg DAS) en het Digital Solar Sensoring (kortweg DSS) programma. In hetkort toetst deze digitale technologie d.m.v. sensoren de degradatie/prestatie/conditie vanzowel de bouwkundige gebouwschil van vastgoed als die van PV/PVT panelen zodatoptimalisaties in de exploitatie en vooral duurzaamheid worden bereikt. Wij richten ons metdeze technologie met name op de vastgoedbeleggers en woningcorporaties.

Jullie hebben, samen met de TU/e, Wonen Limburg en Fruitpunch, EFRO OPZuid subsidieverkregen voor het project DASLab. Gefeliciteerd, een mooie prestatie! Wat houdt ditproject in en wat levert het op?
Duurabel heeft kansen en innovatie mogelijkheden gezien in de “traditionele”vastgoedsector ten aanzien van conditiemetingen en voorspellend onderhoud. Samen metde TU/e is hieromtrent een technische haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar Digital AssetSensoring (conditiemetingen aan de buitenschil van gebouwen). Het EFRO OPZuid projectheeft als doel enerzijds de kosten met betrekking tot de beheerskosten, technischeinspectiekosten, conditiemetingen te optimaliseren, solide en voorspelbaar te maken. Verder hebben jullie het duurzaamheid programma Digital Solar Sensoring gelanceerd.Wat is dit precies? En wat maakt dit innovatief? Middels testen en research is gebleken datde eerste 10% vervuiling op PV-panelen visueel niet waarneembaar is, deze vervuiling draagtsubstantieel bij aan een voedingsbodem voor een versnelde vuilaanhechting dus ook aaneen versnelde degradatie van de opwekkingscapaciteit! Naast de vervuiling door externefactoren zijn PV-panelen ook onderhevig aan een materiaal degradatie proces waardoor prestaties afnemen en daardoor het rendement en uiteindelijk resulteren inexploitatieverliezen.

Met vriendelijke groet,
Ed Veldhuizen en Stephan de Kievit