- "World Café": Nieuwe inzichten in contractvormen en prestatiegericht onderhoud | nevap.nl
Terug

"World Café": Nieuwe inzichten in contractvormen en prestatiegericht onderhoud

maandag 11 mei 2020

In deze whitepaper vind je een samenvatting van de 5 besproken stellingen en de daaruit gekomen conclusies en aanbevelingen:

- KPI’s veranderen met SmartBuilding technologie. 


- Verandering opdrachtnemer en opdrachtgever een succesvolle uitvoering van prestatiegericht onderhoud. 


- Om duurzaamheidsdoelstellingen te halen is een contractvorm nodig.


- Heeft een prestatiecontract voor de gebouweigenaar toegevoegde waarde.


- Wat levert het op. 


- Eindgebruikers willen betalen voor beleving en niet alleen voor huur en servicekosten.