Ga door naar hoofdcontent
Slider afbeelding

NEVAP – onafhankelijk platform voor de vastgoedexploitatiesector

Het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform (NEVAP) is hét onafhankelijke platform voor toekomstgerichte professionals in en rond de vastgoedexploitatiesector. NEVAP legt verbinding tussen mensen en partijen om innovaties aan te jagen en kwaliteit van vastgoedexploitatie hoog te houden.

NEXPLOIT

De 7 thema’s van NEXPLOIT geven in de breedte van de vereniging een heldere en overzichtelijke structuur aan alle thema’s en onderwerpen waar de leden van NEVAP zich dagelijks mee bezig houden.

Afbeelding NEXPLOIT Web_V2- rechthoek

Onze thema’s

Afbeelding voor Onze thema's

NEXPLOIT thema’s

  • Cities
  • Buildings
  • Health & Safety
  • Energy
  • Materials
  • Business
  • Asset&propertyservices

In een leefbare stad staat de mens centraal. Een goed samenspel tussen de fysieke ruimte en de gebruikers vergroot de leefbaarheid van steden.

Afbeelding voor Onze thema's

De wensen en eisen die aan gebouwen worden gesteld, veranderen voortdurend. Consumenten worden kritischer, technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de concurrentie neemt toe.

Afbeelding voor Onze thema's
Afbeelding voor Onze thema's

Veilige en gezonde gebouwen moeten op vele aspecten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij gaat het om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

Afbeelding voor

Een energie-neutrale en leverende omgeving heeft ontwikkelingen nodig op gebied van energiebesparend gedrag en organisatievormen voor opwekken/distribueren van warmte en elektriciteit.

Op weg naar een circulaire economie en een CO2-neutrale samenleving staat de gebouwde omgeving voor een enorme opgave.

Afbeelding voor

Het versterken van de (innovatie)kracht en de adoptie van nieuwe businessmodellen zijn nodig om strategisch goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Afbeelding voor
Afbeelding voor

Een integrale en beleidsmatige benadering van asset- en onderhoudsmanagement is nodig om gebouwen in hun omgeving in stand te houden.

Wat is jouw expertise?

Bouw mee aan het NEXPLOIT netwerk en geef aan op welk thema(‘s) jouw expertise ligt. Hiermee bevorderen we kennisdeling en samenwerking op elk NEXPLOIT gebied.

Word NEVAP lid

Sluit je aan en maak gebruik van de voordelen die het NEVAP lidmaatschap je biedt.

Krijg onbeperkt toegang tot onze informatiebronnen en kom in contact met ons grote netwerk van leden op verschillende NEXPLOIT kennisgebieden.

Afbeelding NEVAP_NEXT_Utrecht drukwerk-02

Onze innovatiepartners

bedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogo