Ga door naar hoofdcontent
AgendaEvent Cities and Buildings

Event Cities and Buildings

Categorie
Datum10 maart 2022
LocatieNader door te geven
Afbeelding Event Cities and Buildings

De samenleving is altijd in beweging. De manier waarop mensen wonen, werken, winkelen, recreëren en reizen, verandert voortdurend. Veranderingen in ons leefpatroon zorgen ervoor dat we andere eisen aan onze woon- en werkomgeving stellen. De samenhang tussen verschillende functies in de steden wordt daardoor steeds belangrijker. Dat heeft effect op de gebouwde omgeving omdat deze veranderingen ook andere eisen vragen aan de manier waarop de gebouwen worden ingericht en moeten functioneren.

De inrichting van de ruimte schept voorwaarden voor gewenst gebruik. Zo kan herontwikkeling van binnensteden tot een ‘place to be’ voor iedereen bijdragen aan meer sociale cohesie. Meer leefbaarheid vraagt dus om toekomstgerichte keuzes en flexibiliteit, rekening houdend met groei en krimp, een daarop aangepast voorzieningenniveau en een goede bereikbaarheid voor verschillende vormen van vervoer. Daarnaast blijven comfort, gezondheid, energiebesparing en vergroening belangrijke thema’s.

Tijdens dit event gaan we in op de onderwerpen waarmee wij onze binnen de twee NEXPLOIT thema’s ‘cities’ en ‘buildings’ mee bezig houden en welke concrete oplossingen er zijn.
Daarnaast zullen we ook in gesprek gaan over welke vraagstukken er liggen die nog invulling nodig hebben.

Nadere informatie over dit event volgt binnenkort