Ga door naar hoofdcontent
BlogsDe leefbare buurt

De leefbare buurt

Maandag 30 oktober 2023Afbeelding De leefbare buurt

Door Jeroen Hollander (de BerCK)

Tijdens de NEVAP HBO-challenge had Jeroen Hollander (de BerCK) een thema-kraam over de Leefbare Buurt ingericht. Tussen de andere kramen, die aandacht gaven aan de fysieke omgeving of het businessmodel van de herontwikkeling van het Stork-terrein in Hengelo, een opvallende toevoeging. Voor leefbare buurten is aandacht voor de mens en zijn interactie met de fysieke omgeving en andere buurtbewoners essentieel. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich in een buurt thuis voelen?

De overheid meet de leefbaarheid van Nederland en toont deze op www.leefbaarometer.nl.

Toen Jeroen Hollander dit meetinstrument ontdekte ging hij natuurlijk op zoek naar zijn eigen wijk de Kersentuin (www.kersentuin.nl) . En tot zijn verbazing werd slechts een score ‘Voldoende’ aangegeven. Vreemd voor een buurt gebouwd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) met veel onderlinge binding tussen de bewoners, gemeenschappelijke voorzieningen, weinig auto’s op straat en veel groen. Een score Zeer goed was eigenlijk minimaal te verwachten.

De mate waarin een buurt als leefbaar wordt ervaren is situationeel en is dan ook niet zomaar in een model te vatten.
de Kersentuin

De leefbaarometer is dan ook slechts een model opgesteld m.b.v. een steekproef over heel Nederland, waarbij gekeken wordt naar de woningvoorraad, fysieke omgeving, voorzieningen, sociale samenhang en overlast en onveiligheid. Bij het verder inzoomen op die kenmerken blijkt inderdaad dat het model géén rekening houdt met specifieke kenmerken van de Kersentuin. Zowel de fysieke omgeving als de sociale samenhang zouden niet afwijken van het gemiddelde volgens de leefbaarometer.

De mate waarin een buurt als leefbaar wordt ervaren is situationeel en is dan ook niet zomaar in een model te vatten. Lokale fysieke, sociale en persoonlijke kenmerken bepalen de mate waarin mensen zich thuis voelen in een buurt. Hoe groter dat thuisgevoel des te groter de kans, dat ze in de buurt participeren, waarmee het thuis gevoel weer toeneemt.

In de folder over de Leefbare Buurt, die tijdens de HBO-challenge aan de studenten werd uitgereikt en die op de site van de NEVAP is gepubliceerd (folder leefbare buurt), wordt dit toegelicht en worden aanbevelingen uit de praktijk meegegeven.

Verder is natuurlijk ook interessant om met deze folder in de hand op de leefbaarometer in te zoomen naar je eigen buurt.
Tot welke conclusie kom jij?
Mail ze naar jeroen@de-berck.nl .

de Kersentuin