Ga door naar hoofdcontent
BlogsEerste resultaten werkgroep New Business – 18 januari 2024

Eerste resultaten werkgroep New Business – 18 januari 2024

Dinsdag 23 januari 2024Afbeelding Eerste resultaten werkgroep New Business – 18 januari 2024

Wim Smit blikt terug op de start van de werkgroepen ruim een half jaar geleden:Er was direct veel belangstelling. We zijn met een diverse groep mensen, we ontmoeten elkaar, spreken elkaar op de netwerkmomenten en onder ons veel specialisten. Maar hoe kunnen we elkaar vinden? Op het moment dat je een bepaald project hebt waar je andere expertise voor nodig hebt, hoe weet je welke mensen je ‘in het NEVAP huis’ hebt? Bij wie zou je terecht kunnen?

De werkgroepen is een mooie manier gebleken om met NEVAP leden samen te kunnen werken. De keten niet alleen samen brengen maar samen aan het werk te zetten.

De BHAG zit op programmaniveau.

De laatste keer dat we in het KIVI gebouw waren werd de werkgroep gevormd. New Business. En de opdracht was al snel bepaald: we gaan de hele bestaande vastgoedvoorraad verduurzamen!. “Dat kan helemaal niet en toch gaan we het doen! We challengen elkaar. De verduurzamingsopgave die er is, hoe kunnen we daarin het verschil maken?”

De werkgroep begon met de wens een overzicht te creëren van alle expertises en behoeften met het doel een NEVAP Marktplaats op te zetten. Op de vraag hoe dat ontwikkeld kan worden was iedereen het eens: het gewoon gaan doen! Dan kun je zien ‘hoe werkt het, hoe komen mensen bij elkaar en waar is behoefte aan’.

Vanuit de werkgroep diende de casus van KIVI gebouw zich aan.

Het voorziet in veel verschillende behoeften vanuit de geformuleerde doelstellingen in alle 4 de werkgroepen. Het gaat niet alleen over de kwestie ‘geld’ maar over wat we moeten doen? Hoe gaan we er komen? Mooi dat alle werkgroepen mee kunnen doen in dit project.

De werkgroep New Business heeft een tweeledig doel:

  1. hoe werken we zelf, waar hebben we behoeften aan en
  2. Hoe werkt KIVI en waar hebben zij behoefte aan? We gebruiken deze case om dat reproduceerbaar te maken.
Wim Smit (Voorzitter werkgroep New Business)

Terugkoppeling na de gezamenlijke sessies:

We hebben al zoveel bedacht maar aanvullingen op elkaar blijft alleen maar verfrissend werken en blijft je aan het denken zetten.

Een terugkerende opmerking was dat de project Canvassen van de verschillende werkgroepen op elkaar lijken… zijn we niet allemaal met hetzelfde bezig? Eigenlijk een logisch gevolg die alleen maar positief uitwerkt: ze gaan over dezelfde casus: het gebouw van KIVI. Wat echter tegelijkertijd breder getrokken wordt door inzichten met een hoger doel.

Wij zijn NEVAP  lid… wat betekent het voor NEVAP en voor ons? Als we gezamenlijk deze doelstellingen volbrengen helpen we elkaar, de markt en NEVAP

En KIVI: wij kunnen als experts samen de keuzes bepalen zodat het gebouw meerwaarde kan krijgen.

Ben je geïnteresseerd in de Project of de Programa Canvas van de werkgroep New Business (alleen voor NEVAP leden)? Dat kan via de buttons hieronder.