Ga door naar hoofdcontent
BlogsInterview Simone van Leeuwen (Hogeschool van Amsterdam/Built Environment) tijdens Transitietour Circulaire (Her)ontwikkeling

Interview Simone van Leeuwen (Hogeschool van Amsterdam/Built Environment) tijdens Transitietour Circulaire (Her)ontwikkeling

Woensdag 20 juli 2022Afbeelding Interview Simone van Leeuwen (Hogeschool van Amsterdam/Built Environment) tijdens Transitietour Circulaire (Her)ontwikkeling

Op een zonovergoten dag zijn we met zo’n 90 leden van de verschillende vak- en brancheverenigingen on tour gegaan langs twee utiliteitsgebouwen waar iets unieks is gedaan op het gebied van circulariteit. Vervolgens pasten de deelnemers de opgedane kennis toe in twee cases van het Rijksvastgoedbedrijf op het terrein van de Bernhardkazerne van het Ministerie van Defensie. Het thema voor deze eerste editie was circulaire herontwikkeling.

Simone van Leeuwen – Lecturer built environment en building engineer aan de Hogeschool van Amsterdam over en tijdens deze dag:

“De afstudeerrichting Assetmanagement is lid van NEVAP. Mijn collega Lieke Bienfait zit in het bestuur en attendeerde ons op dit event. Wij hebben ook in blok 4 van jaar 2 een project rondom een gebied dat herontwikkeld wordt, dus dit sluit heel goed aan.”

Wat vind jij aansprekend aan het programma?

“Dat je met verschillende disciplines bij elkaar komt om na te denken over het herontwikkelen van een gebied of een gebouw; concreet aan de hand van twee cases. Theorie en praktijk worden zo aan elkaar gekoppeld. En, dat de verschillende disciplines ook vragen kunnen stellen aan elkaar.”

Wat vind je van het aspect dat geprobeerd wordt om zowel de onderdelen in de keten als generaties bij elkaar te brengen?

“Dat vind ik heel goed.”

Je bent zelf docent?

“Ik ben afstudeerbegeleider op de opleiding Build Environment; richting Asset Management.”

Wat verwacht je van de toekomst? Hoe zullen studenten uiting geven aan wat ze nu leren – met betrekking tot de grote opgaven?

“Studenten zijn al jaren met duurzaamheid en circulariteit bezig. Ze weten er heel veel van, zonder het per se te beseffen. Ik hoop dat ze dat uitdragen naar de bedrijven waar ze gaan werken.”

Verwacht je dat zij ook meer zullen co-creëren en van een integrale aanpak houden?

“Dat is per student verschillend. De een kan dat heel goed, en doet het ook. De ander begrijpt het wel, maar wil het niet doen. Ik vind dat moeilijk in te schatten, het is lastig te generaliseren. Ik denk wel dat het grootste deel beseft dat bezit je niet per se gelukkig maakt. Er is een steeds grotere groep die daar andere waarde aan hecht. Bijeenkomen, praten, de menselijke connectie vinden ze heel belangrijk (zowel live als online). Belangrijker dan het hebben van spullen.”

Wanneer is dit voor jou een geslaagde dag geweest?

“Als ik nieuwe mensen heb ontmoet en als ik inzichten meeneem van andere partijen. Dat ik studenten daar dan op kan wijzen. Op de opleiding Built Environment heb je veel afstudeerrichtingen; daar krijgen ze ook dit soort cases. Dan kan ik hen beter adviseren na vandaag.”

Simone van Leeuwen

Lieke Bienfait – Hogeschool van Amsterdam + bestuurslid NEVAP

Wanneer is deze dag voor jou geslaagd?

Als een connectie wordt gelegd tussen het leer- en werkveld. Dat we vanuit de verschillende disciplines de totale keten in beeld brengen en samen een beter beeld krijgen van circulariteit en wat we daarmee kunnen doen.