Ga door naar hoofdcontent
BlogsKickstart voor NEVAP Werkgroepen

Kickstart voor NEVAP Werkgroepen

Dinsdag 20 juni 2023Afbeelding Kickstart voor NEVAP Werkgroepen

door Barbara van Baarsel – Buro Barcode

Het werd eerder al aangekondigd door directie, Business Innovatie Lab en bestuur van NEVAP: er gaan werkgroepen geformeerd worden om ons meer toe te spitsen op onderwerpen waar leden iets kunnen halen én brengen, in lijn met de thema’s uit NEXPLOIT. Zo wordt het voor iedereen toegankelijker om mee te doen en zorgen we tegelijk voor meer inhoud en diepging met werkgroepen rondom thema’s. “Inspireren is goed en blijven we doen, maar het zwaartepunt leggen we op verrijken’,” zei bestuurslid Wilfred van der Plas eerder dit jaar. De werkgroepen zijn daar één van de middelen toe. En zo vond op 25 mei jl. het event NEVAP Werkgroepen formeren plaats bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) in Den Haag.

Mayra Rijkse, directeur NEVAP, heette iedereen welkom met de woorden: “Met jullie afzonderlijk heb ik regelmatig contact, en zo probeer ik vragen, uitdagingen en oplossingen van jullie te koppelen aan de andere leden. Maar, het is veel beter en efficiënter als jullie die koppeling zelf kunnen maken. Vooral op een dag als deze, waarin we opgaven en thema’s beetpakken en onze ideeën daarvoor letterlijk op tafel leggen.”

Vier tafels = Vier thema’s

Letterlijk is in dit geval werkelijk letterlijk. In één van de zalen van KIVI stonden vier grote tafels opgesteld met daarop grote vellen papier waarop geschreven mocht worden. De tafels vertegenwoordigden vier thema’s die door NEVAP en haar leden geprioriteerd zijn ten behoeve van actieve werkgroepen:  Klimaatadaptatie, Business, Data & digitalisering en Energy. Aan elke tafel zat een begeleider, een NEVAP-lid met affiniteit voor het onderwerp.

Klimaatadaptatie

Jeroen Hollander (de BerCK) begeleidde de tafel Klimaatadaptatie. Jeroen: “Aan deze tafel bepaalt de werkgroep zelf waar we het over gaan hebben. In ieder geval staat klimaatadaptatie voor ‘te nat, te droog, te warm en overstromingen’. Thema’s om beet te pakken. Want willen ontwikkelaars straks nog bouwen in gebieden waar overstromingen dreigen en hoe gaan we met het woonplezier van ouderen om als ze vooral veel last van de hitte hebben? Dan kunnen we het ook nog hebben over de rolverdeling, er zijn immers veel stakeholders. Van gemeenten en waterschappen tot huurders, beheerders en gebruikers. De baten en lasten, niet te vergeten: nu geldt dat de eigenaar vaak de lasten draagt terwijl verzekeraars baat hebben bij gezondere leefomstandigheden voor hun consumenten. Goed, het zijn veel onderwerpen om over te spreken met elkaar. Dus ik wil het aan deze tafel graag praktisch terugbrengen tot een aantal zaken waar we invloed op hebben. Met deze groep leden moet dat lukken, iedereen zal uit eigen praktijk ook ideeën in kunnen brengen om vervolgens in een werkgroep actief aan de slag te gaan.”

Energy

Een veelbelovend betoog van Jeroen, dat werd opgevolgd door dat van Sannie Verweij (Gebouwinzicht), die de tafel Energy begeleidde. Sannie: “Je hebt koplopers en achterblijvers in een peloton. We zien dat we in het vastgoed echt wel in de voorhoede zitten op het gebied van energiebesparing. Technisch kunnen we heel veel meer, maar veel partijen voldoen nu eenmaal nog niet aan de wetgeving. Naar mijn idee zit de uitdaging erin dat we innovaties van de koplopers gaan opschalen binnen de huidige kaders om de energietransitie verder aan te jagen. Van het gas af, is is slechts een middel, het gaat om het grotere plaatje: de 1,5 graad opwarming die we moeten tegengaan. Monitoring in de exploitatiefase is daarvoor essentieel. De why-vraag kennen we, nu kunnen we een werkgroep de how-vraag onderzoeken. Dusdanig dat iedereen ook meewerkt!”

Data & Digitalisering

De introductie van Norbert Bol (Building Values) voor de tafel, ofwel de werkgroep, Data & Digitalisering, was – zoals we vaker van hem gezien hebben – even vlammend als pragmatisch: “Data & digitalisering zijn nodig om te kunnen functioneren. Het is een centraal thema in ons werk. Een middel om bij te dragen aan alles waar vastgoedexploitatie voor staat. Maar tegelijk is het alleen helpend als het ons dient én ons in staat stelt verbindingen te maken. Alleen dan blijft er tijd over voor de toevallige ontmoetingen en de essentiële connecties om samen te werken. Dankzij die verbindingen kom je tot de mooiste oplossingen. Ik vind het daarom leuk om binnen (en buiten) NEVAP te beginnen met delen van data. Natuurlijk moeten we het in de werkgroep ook hebben over de valkuilen, zoals privacy en concurrentiegevoeligheid. Maar laten we in ieder geval starten: want binnen NEVAP hebben we écht alle disciplines in huis om mens, milieu en vastgoed aan elkaar te verbinden. Dwars door alle thema’s heen.”

Business

Nog zo’n thema dat door alle pijlers heen raast is Business in exploitatie. Aan die tafel begeleidde Wim Smit (Achmea Real Estate) het gesprek. Zijn betoog om mensen warm te maken voor deze werkgroep luidde als volgt: “Ik heb al zin om bij alle tafels aan te schuiven, en ben tegelijk van mening dat in deze werkgroep écht alles samenkomt. Ik herinner mij dat Norbert tijdens de bijeenkomst Scenario Thinking (deeplink) in Amsterdam sprak over individualisering, waarop Jeroen het boek ‘Bowling Alone’ van Putman aandroeg. Het gaat daarin over het vervallen van maatschappelijke functies en dat verbinding tussen mensen nodig is om bruggen te slaan. Wat mij betreft is business in exploitatie zo’n brug. De hele keten kan daar samenkomen dankzij – of ondanks – de grote opgaven die er liggen. Want ja, er is veel aan de hand en het is complex (woningtekort, verhuuropgave, verandering in regelgeving en technische ontwikkelingen). Je kunt in je eentje proberen het wiel uit te vinden, maar dan kom je niet ver. We hebben elkaar nodig om die nieuwe business te verkennen en uit te rollen. Daar maken we een start mee in deze werkgroep.”

Open Space: ‘de wet van de twee voeten’

Toen de kaders van de werkgroepen duidelijk waren, konden alle deelnemers een tafel kiezen om mee te starten. Te starten inderdaad, want het betrof een Open Space Sessie. Dat houdt zoveel in als ‘de wet van de twee voeten’, die zegt dat als je niet kunt of wilt bijdragen of leren, gebruik dan je voeten en ga naar een plek waar je dat wel kunt.

Een aantal bijdragen aan de tafels:

Berend Koudstaal (ISSO): “Alles is al aanwezig op het gebied van digitalisering, dus laten we er samen mee aan de slag gaan.”
Mijn oproep is: doe het niet zelf, doe het samen. Alles is er al!
Sophie Smits (Altera Vastgoed) en Taco Reindertsen (HOD Nederland)

Sophie Smits (Altera Vastgoed): “Als business data analist ben ik benieuwd naar hoe we data kunnen uitwisselen en of we een centrale (anonieme) database kunnen bouwen.”

Jan-Willem Dijkhuis (Lymos BV): “Ik vind klimaatadaptatie nog heel abstract. Kunnen we het meenemen in het woningwaarderingstelsel zodat we het meetbaar maken?”
tafel Klimaatadaptatie

“Dit is het moment om het businessmodel te kantelen naar duurzaamheid, zodanig dat iedereen er ook omzet mee genereert.”

Na de eerste ronde, waarbij niet veel mensen van tafel veranderde, volgde een pauze. Tijdens dit koffiemomentje werden de werkgroepen al bijna geformeerd, zoveel energie zat er op de vier thema’s. Wel bleek tijdens de tweede ronde dat vooral Data & Digitalisering een populair onderwerp was. Als wrap-up deelden de begeleiders aan de tafels nog maar eens de eerste voorzichtige uitkomsten om de werkgroepen mee te kunnen kickstarten.

Afbeelding PHOTO-2023-05-25-12-21-32(12)
Afbeelding PHOTO-2023-05-25-12-21-54

Jeroen Hollander (Klimaatadaptatie)
“Tijdens de Open Space sessie ontdekten we dat we bij NEVAP op zoek zijn naar de balans tussen de mens (als bewoner, werknemer, bezoeker) en het vastgoed. We zouden graag een best practice willen zien van een project in Nederland waar we met de gezamenlijke kennis van onze leden – ofwel van professionals buiten NEVAP en van kennisinstituten – optimaal invulling hebben gegeven aan klimaatadaptatie. Aan het realiseren van een goede balans tussen mens en vastgoed. Als die best practice er is, kunnen we zien hoe we dat gaan opschalen. En daar zullen ook de andere werkgroepen bij betrokken moeten zijn, want ook data, business en energy spelen een rol.

Wat vooral merkbaar was in deze twee rondes: we willen doen! We willen daadwerkelijk laten zien dat we invloed hebben, en die benutten.”

Sannie Verweij (Energy)
“Aan de tafel Energy werd in eerste instantie veel gesproken over het doel van NEVAP; we willen immers niet het wiel opnieuw uitvinden als andere organisaties die weg al geplaveid hebben voor ons. Daarom willen we het net ophalen: welke organisaties zijn al bezig met het thema en hoe kunnen we daarop inspringen. Denk aan KIVI, NVDO, TVVL maar ook aan de new kids on the block zoals de Gideons Bende. Tijdens de tweede ronde werd het al een stuk concreter. We bespraken hoe we naast energie ook materiaal- en grondstoffengebruik mee moeten nemen in de werkgroep. Hoe we gezondheid een plek kunnen geven in gebouwen, met smart buildings, een gezond binnenklimaat en bio mimicry.

Er liggen grote vragen rondom dit thema, dus net als bij de werkgroep Klimaatadaptatie, zoeken wij in deze werkgroep ook naar een casus die we met meerdere leden van NEVAP kunnen beetpakken.”

Norbert Bol (Data en Digitalisering)
“Deze tafel stelt voor in de nieuwsbrief van NEVAP aan te kondigen dat NEVAP een data marktplaats organiseert. Alleen leden kunnen inloggen, dus dat nodigt meteen ook partijen en professionals uit om lid te worden. Je vult een willekeurige vraag in (á la Chat GPT), bijvoorbeeld over energie of huurderstevredenheid, en dan vind je alle databronnen ten aanzien van die vraag (nu is dat versnipperd; de ene database hoort bij branchevereniging X, de andere bij kennisinstituut Y). In feite bestaat het al met Assetmaps, dus wij kunnen ook alle open data verzamelen en de niet-open data inzichtelijk maken. Op deze NEVAP Marktplaats kun je best practices en kennis delen.

Alle NEVAP-leden zijn automatisch lid en zij kunnen de ‘open source’ aan databronnen ongelimiteerd gebruiken. Nu alleen nog het plan van aanpak, de structuur en de afstemming met de directie en het bestuur regelen. Maar op zich is deze werkgroep zich al goed aan het vormen!”

Wim Smit (Business)
“Aan deze tafel hebben we eerst vragen gesteld over doelstellingen, focus gezocht, gesproken over samenwerkingen en vervolgens de stap gemaakt naar realisatie in het tweede deel van de sessie. Dan valt op dat praten en luisteren heel essentieel zijn voor het proces, dat je op die manier meer structuur krijgt in alles wat op tafel ligt; de ideeën, suggesties, vraagstellingen en uitdagingen van iedereen – die vaak ook met achterliggende gedachten worden ingebracht. Het is goed om niet meteen een oplossing te bedenken; soms gaat het vooral om de voorwaarden te scheppen die een voedingsbodem bieden.

Zo dacht deze tafel ook aan een soort marktplaats voor new business waar NEVAP-leden op in kunnen schrijven. In de werkgroep willen we onderzoeken of dat mogelijk is, hoe het eruitziet en hoe je zo’n proces kunt vormgeving. KIVI heeft al aangeboden om de volgende werkgroepsessie hier te laten plaatsvinden. We kunnen dus nu al door met deze werkgroep!

Afbeelding IMG_5059
Afbeelding IMG_5050

Met dit experimentele event zijn nieuwe ideeën boven tafel gekomen en verbindingen gemaakt of geïntensiveerd. Het is een springplank geweest naar een concrete start van de NEVAP werkgroepen.

Samen met de voorzitters van de tafels (Wim Smit, Jeroen Hollander, Norbert Bol en Sannie Verweij) hebben wij een plan van aanpak voor de vervolgstappen opgezet. Hierin geven wij de kaders waarbinnen wij denken dat de werkgroepen kunnen opereren, wat je mag verwachten en de tijdsplanning voor de komende periode om de start te kunnen maken.

Wij nodigen onze leden van harte uit, indien men geïnteresseerd is om bij te dragen / aan te sluiten bij een (of meerdere) werkgroep(en), dit via onderstaande formulier kenbaar te maken: