Ga door naar hoofdcontent
BlogsNEVAP NEXT 11 Eric Prevoo

NEVAP NEXT 11 Eric Prevoo

Maandag 30 november 2020Afbeelding NEVAP NEXT 11 Eric Prevoo

In gesprek met Eric Prevoo

Over vb&t Vastgoedmanagement

Ontzorgen. Dat is wat vb&t Vastgoed[1]management doet. Of het nu om scholen, woningen, kantoren, winkels of bedrijfsmatig vastgoed gaat, vb&t Vastgoedmanagement neemt het beheer ervan graag uit handen. Met een team van professionals beantwoordt het bedrijf alle beheervraagstukken; technisch, commercieel, juridisch, financieel, facilitair en administratief. Het overkoepelende vb&t Groep is een complete dienstverlener in vastgoed en huisvesting, en vb&t Vastgoedmanagement is onderdeel van de groep. Omdat het een ‘groep’ is kunnen klanten rekenen op veel kennis en innovatief vermogen. Er werken verschillende typen mensen met hun eigen specialismen en netwerken. Niche dus, maar, zo stelt Prevoo

“We onderscheiden ons juist door de samenwerking over de afdelingen heen waardoor we de brede specialistische kennis direct kunnen inzetten voor onze klanten”

Op de corporate website valt te lezen dat de gebruiker van vastgoed steeds meer centraal staat en bepalend is voor de meerwaarde die vb&t Vastgoedmanagement moet leveren. “Dat houdt dus ook in dat de waarde van goede, betrouwbare dienstverlening sterk toeneemt, terwijl het tegelijk onder invloed van automatisering verandert. Die focus op onze klanten is belangrijk, maar minstens zo belangrijk zijn onze eigen mensen! In de maatschappij wordt dat nog weleens vergeten, nu alles gedigitaliseerd en geautomatiseerd wordt. Echter, níets gaat automatisch als adequate mensen niet het initiatief nemen om aan de juiste knoppen te draaien.”

In die zin kijkt het bedrijf tegenwoordig ook naar andere competenties en vaardigheden: “Nog steeds werken we met mensen die enthousiast en kundig zijn, sociaal vaardig en in staat om samen te werken. Mensen die trots zijn op ons merk en dat wat we doen. Tegelijk merken we ook dat we daarin moeten investeren. We doen dat door trainingen en opleidingen aan te bieden, om zo onze medewerkers beter in hun kracht te zetten. We coachen en begeleiden hen daarbij, zodat ook zij weten waar we ons in de markt naartoe willen bewegen.”

Dat roept de vraag op waar vb&t Vastgoed[1]management naartoe wíl bewegen. Prevoo: “We zitten in een redelijk conservatie markt met best wat vertraging op het gebied van innovatie. Wij zijn daarentegen al een aantal jaar flink aan het investeren in nieuwe technologieën die een rol spelen in ons vakgebied. Dus: we automatiseren waar dat kan en waar dat relevant is en we zetten onze mensen in waar ze meerwaarde hebben. Dat vergt verandering van processen, waar we gelukkig tijdig mee zijn gestart. We zijn daar zelfs koploper in en worden op dat vlak erkend en gewaardeerd in kwaliteit en innovatie. Het gaat ons steeds makkelijker af, maar dat komt echt omdat we ons vijf jaar geleden gedwongen hebben hier richting aan te geven.”

Los van persoonlijke waardering scoort vb&t Vastgoedmanagement hoog in de jaarlijkse beoordelingen door de opdrachtgevers. Ook op huurderstevredenheid scoort de organisatie hoge punten: maar liefst 0.35 punt boven de benchmark. “Die cijfers bevestigen dat we de juiste weg zijn ingeslagen.” Concreet betekent dit dat vb&t Vastgoedmanagement in beweging blijft, continu zoekt naar verbetering op het gebied van automatisering, procesinnovaties en kwaliteit van medewerkers, ten bate van huurder en opdrachtgevers.

“We worden vooral enthousiast van pilots om proefondervindelijk te zien of kansen en mogelijkheden bij onze visie passen”

“Allereerst doen we dat op projectniveau, het liefst samen met een klant, om het – bij succes – uit te rollen op portefeuille- of zelfs organisatieniveau.” Een voorbeeld van zo’n pilot is de samen[1]werking met Amvest voor het toepassen van een huurders app. “De smartphone is voor mensen het belangrijkste middel geworden om verbonden te zijn met de hele wereld, en dus ook met het gebouw en de dienstverlening. Vanuit die visie is de app ingezet waarmee we in staat zijn de tevredenheid van de huurder structureel te verbeteren. Andere pilots hebben focus op Internet of Things, slimme meters en sensoren om data mee te ontsluiten, Smart Buildings en het vertalen van informatiestromen naar gedegen adviezen.

Na een pilot met Syntrus Achmea op het gebied van elektronisch sloten, zien we dat mutaties op afstand enerzijds efficiënt zijn, anderzijds missen we de persoonlijke begeleiding. Wij vinden dat je technologie moet inzetten om maatwerk te optimaliseren en daarnaast aandacht moet houden voor de klant door hem persoonlijk te begeleiden. De combinatie is cruciaal. Een makelaar zal dus nooit helemaal verdwijnen, zijn rol zal wel sterk veranderen!”

Over de organisatie van vb&t Vastgoedmanagement

vb&t Groep heeft 250 mensen in dienst, waarvan er 100 werkzaam zijn bij vb&t Vastgoedmanagement. De mensen zijn verdeeld over tien kantoren, verspreid over het land. “We zijn een groeiende organisatie en werken met korte lijnen en snelle besluitvorming.

“We geven mensen vertrouwen en de ruimte om fouten te maken, dat past in onze ondernemerscultuur”

Nu, tijdens corona, zien we dat mensen zich snel aanpassen aan de nieuwe situatie. Waar we vooral op letten is dat we collega’s genoeg prikkelen om hen te enthousiasmeren of juist afremmen bij te hoge productie. We hebben aandacht voor het mentale aspect en houden daarin vinger aan de pols. Iedereen mist overigens wel het live contact, feedback bij het koffiezetapparaat, of een onverwachte brainstormsessie. Ook de feestjes en partijen zijn nu niet mogelijk en die worden zeker gemist, maar pakken we op zodra het weer kan!”

Over Eric Prevoo

vb&t Vastgoedmanagement past Prevoo als een jas: “Het is een club waar ik mij prettig bij voel, vanwege de cultuur, de dienstverlening en de diversiteit aan mensen. Ik vind het ontzettend leuk om te enthousiasmeren, en ben niet tevreden met een zes. Het daagt mij elke dag uit om minstens een acht te halen. Dat is de reden dat we veel initiatieven opstarten waar weer waardering uit voortkomt. Die waardering zorgt ervoor dat we in gesprek raken en met opdrachtgevers verder kunnen ontwikkelen. Want dán kijken we vanuit de keten naar zaken, kunnen we bewuster bezig zijn en betere resultaten bieden voor de huurders.” In dit antwoord komt de kerneigenschap van Prevoo helder voor het voetlicht: ‘een man van richting en focus’. “Door de duidelijke visie van onze organisatie kan ik keuzes maken en schakelen.” Ook kan Prevoo goed ‘afschakelen’ zoals hij het zelf noemt: “Ik maak graag tijd vrij voor mijn gezin en kinderen en haal daar veel plezier uit, evenals uit hardlopen en fietsen.”

Wat staat op dit moment op de innovatie-agenda?

“We zijn ons ERP-systeem aan het vervangen, omdat we het als de belangrijkste motor zien om ontwikkelingen mogelijk te maken. Het moet wendbaar, flexibel en makkelijk te koppelen zijn aan andere systemen. Het is cruciaal om de volgende stap te kunnen maken.”

Wat heb je nodig om daarmee verder te kunnen komen?

“De behoefte aan snelheid is groot. Er zijn niet zoveel aanbieders en dus is er niet veel keus. We hebben jarenlang geschopt tegen onze leverancier, zonder resultaat. Via pitches hebben we kennis gemaakt met andere partijen, maar we zijn niet tevreden om met hen een verdere uitrol te realiseren. Door onze klachten lijken partijen nu wel wakker te zijn, en gaan ze verder ontwikkelen. Maar eerlijk, er komt geen einde aan; er zijn continu veranderingen en verbeteringen van processen en je kunt nooit achteroverleunen.”

De vraag van Lodewijk Hoekstra, founder van NL Greenlabel:“Krijgt in vastgoedmanagement de leefomgeving, dat wil zeggen ‘gebouw versus gebied en omgeving’, een steeds prominentere rol? En uit zich dat dan ook in een groene en waarde-gerichte propositie of blijft groen decoratie?” “Een terechte vraag! Hoewel iedereen graag in een groene omgeving werkt en leeft, valt de prominente rol van groen in vastgoedmanagement tegen. Ik zie veel potentie, maar het wordt vooral als kostenpost gezien.”

Eric geeft het stokje door aan:

Bart Brulot, Directeur bij NMG Vastgoed
Eric aan Bart:
“Welke verschuivingen voorzie jij in de komende vijf jaar in de keten van vastgoedmanagement & -beheer? En op welke punten kun jij daarin toegevoegde waarde bieden in jouw rol als vastgoedmanager?”