Ga door naar hoofdcontent
BlogsNEVAP NEXT 14 Mark Spiering

NEVAP NEXT 14 Mark Spiering

Maandag 14 december 2020Afbeelding NEVAP NEXT 14 Mark Spiering

In gesprek met Mark Spiering

Over CBRE

De missie is te vangen in slechts zes woorden: meerwaarde creëren voor vastgoed en huisvesting. Dat is wat CBRE doet voor eigenaren, gebruikers en financiers van commercieel vastgoed. “We zijn een strategisch adviesbureau met experts op alle terreinen van vastgoed. De klant profiteert hiervan omdat we vraagstukken vanuit een integrale visie benaderen. We hebben mensen die gespecialiseerd zijn in dienstverlening voor gebruikers van vastgoed, evenals experts die zich bezighouden met de investeerders ervan. Die werelden komen bij CBRE samen. Het is een geweldige combinatie die juist die extra waarde creëert die we met onze aanpak voor ogen hebben,” stelt Mark Spiering.

De klant heeft er veel baat bij dat CBRE wereldwijd opereert. Je kunt ervanuit gaan dat het bedrijf gedegen marktkennis heeft, over een internationaal netwerk beschikt en schaalgrootte kent.

“We willen altijd werkelijke waarde toevoegen”

Enerzijds door naar ideale vormen van samenwerking te zoeken, zowel in onze eigen organisatie als daarbuiten met klanten. Anderzijds menen we dat alles meer en meer om de mens draait en dat juist dáár toegevoegde waarde in schuilt. De behoeften en wensen van mensen komen centraal te staan, dat zie je nu ook in deze corona-tijd. We merken dat deze periode vraagt om een hybride werkplekstrategie die per persoon verschillend kan zijn. Deze crisis laat ons zien dat een combinatie van werkplekken voor meer balans en werkgeluk zorgt. Het geeft minder stress en meer gevoel van eigen controle voor de eindgebruiker van het vastgoed.” En zo helpt CBRE klanten om hun huisvestingsstrategie maximaal af te stemmen met huurders op het menselijke vlak.

De organisatie van CBRE

CBRE is een global organisation met drie grote divisies, te weten CBRE Advisory, CBRE Global Investors en CBRE Global Work Space Solutions. CBRE Global Investors investeert met kapitaal uit de markt, zoals pensioenfondsen, in vastgoed in alle sectoren. CBRE Global Work Places zet alles in het werk om een fijne werkplek voor mensen te realiseren; van faciliteiten tot receptionistes en onderhoud. En CBRE Advisory is het strategisch adviesbureau, waarbinnen Property Management als specialist in het beheer van commercieel vastgoed opereert. “Het interessante is dat we met zo’n grote organisatie ontwikkelingen op macroniveau vertalen naar micro in al die verschillende typen vastgoed. Dat heeft positief effect in de hele keten, omdat het op de lange termijn waarde toevoegt voor de huurder, investeerder, gebruiker en consument.”

In de business unit Property Management is Spiering vanuit zijn directiefunctie verantwoordelijk voor 150 medewerkers. “Op dit moment staat ‘engagement’ op nummer 1 in onze strategie, en daarmee doel ik op werkgeluk en het betrokken, bevlogen en tevreden houden van onze mensen. Zonder hen zijn we nergens, als directie realiseren we ons dat terdege.”

Spiering omschrijft CBRE als een ondernemende organisatie: “We zijn professioneel en informeel en er is een duidelijke ontwikkeling in diversiteit. We worden gewaardeerd om onze vakkennis en kwaliteit van diensten die we leveren. Dat was in het verleden ook een valkuil omdat we soms als afstandelijk werden ervaren. De laatste jaren hebben we meer warmte en aandacht in onze relaties gestoken, eerst met een sterke focus op de interne verhoudingen om het daarna ook extern te kunnen laten zien. Dat werkt! Door de jaren heen heb ik gemerkt dat sollicitanten positief verrast waren vanwege de prettige sfeer; ze verwachtten een zeer corporate werkomgeving in te stappen, maar in de praktijk bleek dat mee te vallen.” De nieuwe huisvesting in Amsterdam speelt daarin wellicht een rol; van de zakelijke Zuidas naar De Schinkel, een heel andere en creatieve omgeving.

“Er werken ontzettend veel goede en slimme mensen bij ons; ik leer veel van hen. Het is een club waar we mee verder kunnen groeien; in kracht en diversiteit”

Als leidraad voor houding & gedrag hanteert CBRE de RISE-kernwaarden, wat staat voor Respect, Integrity, Service en Excellence. “Voor mij is RISE een gezamenlijk moreel kompas dat we gebruiken om mee te koersen. We hebben het, gebruiken het en het geeft aanleiding om elkaar ergens op aan te kunnen spreken. Van CEO tot stagiaire. Hoe verschillend mensen binnen CBRE ook zijn, bijvoorbeeld de capital market consultant die blij is met een miljoenendeal enerzijds en de interieurarchitect die wild wordt van een kantoordesign.

Andere mensen, hetzelfde morele kompas. Dat kan alleen van binnen resoneren en daar werken we met elkaar aan, zodat we vorm kunnen geven aan wat je wel of niet doet. Aan wat je wel of niet laat en hoe je met elkaar omgaat. Zo zijn we bijvoorbeeld vrij strikt als het gaat om het vermijden van de schijn van belangenverstrengeling; we blijven liever aan de veilige kant van de lijn. Dat kunnen nieuwe collega’s misschien Amerikaans vinden, maar wij vinden het bij onze integriteit passen.” Iedereen, van junior tot senior, krijgt een minimaal aantal trainingen en een jaarlijks examen om de kennis over integriteit in zakendoen toe te passen in de praktijk.

Over Mark Spiering

Spiering heeft al heel wat kilometers op de teller in de vastgoedsector, met waardevolle ervaring in het beheren van commercieel vastgoed voor zowel binnenlandse als internationale investeerders. Al vrij jong bekleedde hij senior posities bij onder meer WPM, Prologis en JLL, om in 2014 directeur Property Management bij CBRE Nederland te worden. Spiering betrekt zijn teams bij het creëren van echte oplossingen voor klanten en haalt er plezier uit hun professionele ontwikkeling te bevorderen. Als we anderen zouden vragen naar zijn kerneigenschappen, zal dit de opsomming zijn: nieuwsgierig, serieus, gedreven. “Ik denk dat mensen mij soms ook als indirect ervaren, ik kan nogal overwogen overkomen, denk ik,” voegt Spiering eraan toe. Het leukste aan het werk vindt hij de diversiteit en het werken in een internationaal speelveld. “Het verbreedt je blik en je leert in de ontmoeting met anderen hoe zij de wereld anders beleven. Eigenlijk zien we de wereld allemaal zoals we zelf zijn, maar als je probeert om langszij te komen met de ander, komen daar hele interessante samenwerkingen uit voort.” Soms zijn de zaken waar hij zich mee bezighoudt redelijk onzichtbaar, maar dat stoort Spiering niet:

“Het ontwikkelen van mensen, het verbeteren van het dienstenpakket of innovaties toepassen om werkprocessen te verbeteren, geven mij energie”

Wat staat op dit moment op de innovatie-agenda? En wat is jouw rol daarin?

“Bij innovatie denk je al snel aan systemen en processen, zo is ook de business unit Property Management druk met de data van ruim 800 gebouwen die we in Nederland beheren. Zo hebben we bijvoorbeeld onlangs een Retail Marketing Dashboard ontwikkeld, waarin data over passanten, impact van campagnes en sociale media traffic in relatie tot de winkelcentra die wij managen zichtbaar gemaakt worden. Zo kunnen onze Retail Marketing Managers onze impact inzichtelijk maken voor onze klanten.

De strategie van CBRE Nederland bevat vier speerpunten: engagement, data, cities – waarbij meer focus ligt op een regionale werkwijze – en duurzaamheid. “Wat betreft duurzaamheid hebben we de ambitie om richting 2030, samen met onze klanten, 25% van de noodzakelijke bijdrage aan CO2- reductie die de vastgoedsector moet leveren te gaan realiseren. Daarnaast vind ik de zachte kant op de innovatie-agenda ook heel belangrijk; innovatie in samenwerking, werkstijlen en de ontwikkeling van onze mensen. Misschien heeft dat nog wel meer impact dan slimme software. We hebben een eigen CBRE Academy waar een learning & development officer helpt om curriculums samen te stellen voor medewerkers. In deze corona-periode worden veel e-learning mogelijkheden aangeboden.”

De vraag van Sannie Verweij, initiatiefnemer van Gebouwinzicht: Hoe borg je duurzaamheidsdoelen van gebouwen? In beleid en in monitoring: zijn jullie actief met dossiervorming voor jullie klanten?” “Het borgen van de duurzaamheidsdoelen van een specifiek gebouw begint met het begrijpen van het gebouw en de klant: waar komen we vandaan en waar willen we naartoe? Om op basis hiervan concrete (jaar) plannen te maken om deze doelstellingen te realiseren. Data en dossiervorming zijn hierin cruciaal: zonder een goed dossier blijft het tasten in het duister waar precies de knoppen zijn waar we aan moeten draaien om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. In de praktijk hebben we vaak geen volledig dossier als we een gebouw in beheer krijgen, waardoor veel tijd en inzet nodig zijn om een volledig beeld van eisen en wensen te verkrijgen.

Mark geeft het stokje door aan:

Bert van Lunteren, Directeur bij Van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.V.
Mark aan Bert:
“Tot welke fundamentele gedragsverandering heeft Covid-19 geleid? Verandert de woning van de toekomst door de komst van corona?”