Ga door naar hoofdcontent
BlogsNEVAP NEXT 9 Aukje Kuypers

NEVAP NEXT 9 Aukje Kuypers

Maandag 16 november 2020Afbeelding NEVAP NEXT 9 Aukje Kuypers

In gesprek met Aukje Kuypers

Over Kuijpers

‘Samen werken we aan een gezonde omgeving om in te werken, leren, leven en beleven,’ is de belofte van Kuijpers. Het familiebedrijf ontwerpt, bouwt en onderhoudt technische installaties in maatschappelijk vastgoed en industrie en doet dat al 99 jaar. De organisatie biedt een compleet concept om die belofte waar te kunnen maken, waarin de wensen en mogelijkheden van klanten het uitgangspunt zijn. “Dankzij ons totaalconcept en met de specialismes in huis kunnen we oplossingen bieden van ontwerp tot onderhoud. Met een essentiële rol voor verduurzaming,” stelt Aukje Kuypers. “Het werkt het best, als we zo vroeg mogelijk in het proces betrokken raken, ook ten aanzien van faalkosten. We willen meer meedenken aan de voorkant, zodat we optimaal kunnen ontwerpen.”

De organisatie van Kuijpers

Kuijpers heeft 14 vestigingen verspreid door Nederland, dat maakt het bedrijf zowel landelijk als lokaal betrokken. Hoewel er zo’n 1.250 vaste medewerkers én een flexibele schil van 200 experts werkzaam is, kenmerkt het bedrijf zich als persoonlijk en betrokken. “We zijn een groep enthousiaste mensen die met plezier ons werk doen, ik noem ons ook wel – positief bedoeld – vakidioten. We halen het beste in elkaar naar boven en zorgen samen voor resultaat. Dat past helemaal bij onze ambitie om alleen nog energie neutrale en gezonde installaties te realiseren.”

Werk aan de winkel dus! Hoe gaat dat ‘samen’ in tijden van corona? “We missen elkaar op dit moment. Ons model is op samenwerking gestoeld. Dat start bij de klant om vervolgens met elkaar vanuit eigen expertises naar de opgave te kijken en van engineeringsfase naar realisatie over te gaan. Met elkaar zorgen we voor creativiteit en samenwerkingsverbanden; van werktuigbouwkundige tot elektricien en bouwexpert. Het ontbreekt nu aan dynamiek in gezichtsuitdrukkingen, maar daar zijn in korte tijd gelukkig ook weer nieuwe oplossingen op bedacht. Thuiswerken is nu geen thema meer. En in bepaalde processen maken we al stappen om minder bewegingen op de bouw te hebben, een écht integrale aanpak van expertises.”

“Eigenaren van vastgoed zijn, wat mij betreft, nog te weinig bezig met integrale aanpak en samenwerkingen. Er liggen kansen die zowel goed werken als financieel interessant zijn – zoals het 3D inscannen van gebouwen – maar dan moeten ze wel benut worden. Wat we tegelijk zien is dat bij de toepassing van BIM meteen gedacht wordt aan het hoogste detailniveau, iets wat niet altijd nodig is”

Als het niet gebruikt wordt, is het weggegooid geld. Het systeem kan gedrag beïnvloeden, maar mensen moeten het wel snappen in de uitvoering. Het vraagt een andere aanpak en die begint al bij de uitvraag richting de markt. Partijen die er klaar voor zijn, kunnen het prima inbouwen in hun facilitaire systemen.”

“Techniek is sneller ontwikkeld dan gedacht, dat helpt op het gebied van innovatie. Maar ook merken we dat een andere mindset van belang is. Dit hebben we uitgewerkt in een succesvolle blauwdruk bij onze klanten; de één zet wel die stap en de ander is nog niet zo ver. We blijven dit wel actief opzoeken om verschil te kunnen maken.”

Op de vraag hoe we dit versneld kunnen realiseren in onze sector, antwoordt Kuypers: “Ik ben groot voorstander van ongelijkheid in diversiteit. Ik streef niet naar 50/50 verhoudingen, maar zie dat juist een kleinere groep voor dynamiek kan zorgen zodat mensen op andere ideeën worden gebracht. De verschillen in sekse, achtergrond, expertise en cultuur, moet je juist inzetten. Als er geen verschillende boxen zijn, kun je niet met elkaar een nieuwe toren bouwen. Dat kan alleen met respect voor de inzichten van de ander. Daar is een cultuur voor nodig waarin mensen zich durven uit te spreken.”

Kuijpers in relatie tot vastgoedexploitatie

“We hebben veel denkkracht in huis en zijn doeners: we brengen kennis aan de voorkant in, zodat alvast wordt nagedacht over de exploitatie en het onderhoud; het functioneel gebruik. Tien jaar geleden was dat ingewikkelder, nu wordt de waarde ervan ingezien. Immers, het voorkomt faalkosten en foutkansen en je hebt een beter eindproduct, ook ten aanzien van onderhoud.”

De helft van de omzet van Kuijpers wordt verdiend op onderhoud; het is niet vreemd dat het hier vooral om meerjarige contracten gaat. “Zo begrijpen we de operationele processen van de relatie beter, weten we waar hij van wakker ligt en hoe het gebouw ten dienste staat van zijn primaire proces.” Bij Kuijpers kunnen zij zaken zodoende voorspelbaar maken voor gebouweigenaren en -beheerders.

Over Aukje Kuypers

Het valt op dat de achternaam van Aukje Kuypers anders wordt geschreven dan het familiebedrijf dat zij aanstuurt. “In 99 jaar is de naam nog wel eens veranderd. Dat kan ook te maken hebben met de maakkosten van gietijzeren logo’s; de puntjes vielen er dan vanaf, om er later weer op te staan. Ik zeg altijd: in het bedrijf zetten we de puntjes op de i!”

De Zakenvrouw van het Jaar 2018 is inspirerend in haar doen en laten. Zelf hoopt ze dat ze dat is, maar is ze te bescheiden om het te claimen. Ze zegt liever prijzen voor de organisatie te winnen, zoals de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, waar Kuijpers één van de drie finalisten is. “De Zakenvrouw-titel heeft er wel voor gezorgd dat ik het verhaal van ons bedrijf heb kunnen vertellen. Ik merk dat het andere mensen op ideeën brengt en hen activeert. Dat heeft ook werk opgeleverd.” Het valt op dat Kuypers tussen de mensen staat in het bedrijf, ze is niet alleen ondernemend, met kennis van zaken, maar weet de mensen – zoals ze haar medewerkers noemt – ook te enthousiasmeren. “Ik ben graag toegankelijk en benaderbaar. We doen het tenslotte samen.”

Wat staat op dit moment op de innovatie-agenda?

“We investeren op voorspelbaar onderhoud zodat we sneller kunnen reageren. Dat heeft ook effect op onze eigen IT-systemen en -processen. Een ander agendapunt is circulair denken; in de bouw zijn ze al veel verder daarin, met diverse soorten materialen, zoals houtbouw. Maar in de technieksector is nog het nodige te doen! Zoals denken aan tweedehands producten bij vervanging, klanten staan daar best voor open. Het vervangen van onderdelen hoeft natuurlijk niet perse met nieuwe producten, dat kan ook met herstelde of tweedehands materialen. Als we dat meer tussen de oren krijgen, kunnen we meer betekenen op het vlak van circulariteit.”

Wat heb je nodig om verder te kunnen komen met deze agendapunten? “Als de vraag hierin toeneemt, kunnen we makkelijker oplossingen bieden.”

“We zijn niet altijd aanjagers van vernieuwing, maar activeren wel in dialoog en advies. Dat is weleens een traject van lange adem, en dat werkt soms frustrerend als oplossingen vijf jaar later pas worden omarmd”

“We zouden als land naar de hele business case moeten kijken; en niet alleen naar de financiële, maar ook naar de sociale balans. Dan kunnen we het breder aanpakken, zo ook met natuurinclusief bouwen, circulariteit en biodiversiteit.”

De vraag van Maria Molenaar, bestuursvoorzitter bij Woonstad Rotterdam: “De energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie zijn de grote uitdagingen in de verduurzamingsopgave in de bouw. Hoe speelt een technisch dienstverlener als Kuijpers daarop in? Welke rol spelen innovatie en slimme technieken daarbij en welke belemmeringen moeten er uit de weg geruimd worden?” “Sinds 2013 spreken we uit dat we energieneutraal en gezond willen ontwerpen, bouwen en onderhouden. Dat hadden we op een gegeven moment ook in de vingers, maar het ‘gezonde’ aspect kregen we niet goed uitgelegd aan klanten. Nu lijkt dat ineens een stuk makkelijker, mede door corona. Ineens staat bijvoorbeeld ventileren op de agenda. Ik zie dat innovatie en slimme technieken een rol spelen, maar dat bestaande toepassingen het soms net zo goed doen. Die worden dan als minder sexy ervaren, dus is er weinig oog voor. Om een voorbeeld te noemen: gewoon inzicht hebben in wat je installatie doet en je automatisering op orde hebben, zodat je vanuit trias energetica kunt handelen. Daar liggen soms oplossingen die simpel en gegarandeerd zijn. Belemmeringen zijn er vooral op politiek niveau; zij denken vaak aan grootse en meeslepende investeringen, terwijl het ook praktisch en klein kan, mét grote impact.”

Aukje geeft het stokje door aan:

Lodewijk Hoekstra, Founder van NL Greenlabel
Aukje aan Lodewijk:
“Er moet veel gebouwd worden de komende jaren; opschalen is daarin cruciaal. Hoe zorgen jullie ervoor dat je natuurinclusief bouwen betaalbaar houdt/maakt?”