- Duurzaamheidschallenge door Altera Vastgoed en The Green Village | nevap.nl
Terug

Duurzaamheidschallenge door Altera Vastgoed en The Green Village

donderdag 10 juni 2021

Altera Vastgoed NV en The Green Village hebben op 28 mei jongstleden een duurzaamheidschallenge georganiseerd. The Green Village is een regelluw openlucht laboratorium voor duurzame innovaties op de TU Delft Campus. Hier bouwen, onderzoeken testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek hun duurzame innovatie in de woon-, werk- een leefomgeving. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd. Door aandacht te besteden aan technische, bedrijfseconomische, sociaal maatschappelijke en regel/beleidsmatige uitdagingen, helpt The Green Village innovatieve partijen versnellen van theorie naar praktijk.