- Inschrijfformulier | nevap.nl

Inschrijfformulier

Organisatielidmaatschap
Het organisatielidmaatschap voor beleggers, vastgoedmanagement organisaties, corporaties en corporates vanaf 6 medewerkers alsmede voor brancheorganisaties bedraagt € 3.385,80 exclusief btw per jaar. Bij dit lidmaatschap zijn 20 vouchers voor kosteloze toegang tot NEVAP events inbegrepen. 

Adviseurslidmaatschap
Het adviseurslidmaatschap voor adviesbureaus, die gelieerd zijn aan vastgoedexploitatie (bijvoorbeeld op duurzaam, ICT, technisch of juridisch gebied) bedraagt € 5.643,00 exclusief btw per jaar. Aan dit lidmaatschap zijn aanvullende eisen verbonden, namelijk in de vorm van een actief lidmaatschap van een NEVAP Innovatie Lab en/of het verzorgen van een presentatie tijdens een NEVAP event en/of het beschikbaar stellen van een locatie voor een NEVAP event. Bij dit lidmaatschap zijn 20 vouchers voor kosteloze toegang tot NEVAP events inbegrepen. 

Kleine organisatielidmaatschap
Het kleine organisatielidmaatschap voor beleggers, vastgoedmanagement organisaties, corporaties en corporates tot en met 5 medewerkers bedraagt € 1.128,60 exclusief btw per jaar. Bij dit lidmaatschap zijn 10 vouchers voor kosteloze toegang tot NEVAP events inbegrepen. 

ZP lidmaatschap
Het ZP lidmaatschap is bedoeld voor zelfstandige professionals, die actief zijn in de vastgoedexploitatie sector en geen personeel in dienst hebben. Het lidmaatschap bedraagt € 564,30,- exclusief btw per jaar. Bij dit lidmaatschap zijn 10 vouchers voor kosteloze toegang tot NEVAP events inbegrepen.

Onderwijslidmaatschap
Het onderwijslidmaatschap is bedoeld voor onderwijsinstellingen (HBO en universiteit). Directeuren, docenten en staffunctionarissen kunnen zich kosteloos inschrijven onder het betreffende onderwijslidmaatschap. Een onderwijslidmaatschap bedraagt € 564,30 exclusief btw per jaar. Bij dit lidmaatschap zijn 10 vouchers voor toegang tot NEVAP events inbegrepen. 

Studentenlidmaatschap
Eindejaarsstudenten van een vastgoedopleiding zijn gratis welkom in het netwerk van NEVAP tijdens het schooljaar van afstuderen. Als het afstudeeronderwerp een relatie heeft met de exploitatie van vastgoed, dan komen zij in aanmerking voor een NEVAP Certificaat (cijfer gemiddeld 7 of hoger). Als tegenprestatie voor het gratis deelnemen aan NEVAP vragen wij de onderzoeksopzet (probleem-, doel- en vraagstelling) toe te sturen aan info@nevap.nl. Studenten sturen na afronding van hun vastgoedopleiding een digitaal exemplaar van hun afstudeerscriptie aan NEVAP. NEVAP krijgt toestemming van de studenten om hun afstudeerscriptie te plaatsen op het afgeschermde ledennetwerk van de NEVAP website. NEVAP stelt studenten in de gelegenheid om de resultaten van hun afstudeeronderzoek te publiceren in de NEVAP nieuwsbrief.

Lidmaatschapscriteria
Aanvragers van het NEVAP lidmaatschap dienen aan navolgende criteria te voldoen:
1. De NEVAP-leden, met uitzondering van de student-leden en docenten, zijn actief werkzaam binnen de exploitatie van vastgoed.
2. De functie van de aanvrager en/of de doelstelling van de organisatie waar de aanvrager werkzaam is, is gericht op de exploitatie van vastgoed. 
3. De functie van de aanvrager en/of de doelstelling van de organisatie waar de aanvrager werkzaam is, is sturend en niet uitvoerend. Dit kan op verschillende deelterreinen (commercieel, technisch, administratief, juridisch, etc.) zijn, en/of
4. De NEVAP-leden leveren een aantoonbare bijdrage aan de doelstelling van NEVAP, namelijk om de innovatie in vastgoedexploitatie aan te jagen en/of de kwaliteit van vastgoedexploitatie te verhogen. 

Indien u zich zou willen aanmelden voor het NEVAP lidmaatschap, dan kunt u het onderstaande lidmaatschapsinschrijfformulier invullen en verzenden. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over uw aanvraag.
Over uw toelating als NEVAP lid besluit het bestuur. Bij twijfel omtrent het voldoen aan de lidmaatschapscriteria zal een gesprek met de aanvrager van het lidmaatschap plaatsvinden.

 

1 Lees hier onze Privacy Policy
1 Lees hier onze Statuten