- Ledenvergadering en NEVAP event 'geluk en gezondheid' | nevap.nl
Terug

Ledenvergadering en NEVAP event 'geluk en gezondheid'

donderdag 25 november 2021

Ledenvergadering en NEVAP event 'geluk en gezondheid'
Donderdag 25 november 2021

Tijd (onder voorbehoud van wijzigingen):
12:00 - 12:45 uur - inloop en lunch
12:45 - 13:30 uur - ledenvergadering
13:45 - 17:15 uur - event 'geluk en gezondheid'
17:15 - 18:15 uur - borrel en bezoek 1e verdieping musuem

Locatie:
Louwman Museum
Leidsestraatweg 57
2594BB Den Haag


NEVAP Ledenvergadering

12:45 - 13:45 uur
NEVAP VERRAST, NEVAP VERRIJKT: De onderwerpen zoals de toekomstige agenda, strategie en begroting voor 2022 worden tijdens de Ledenvergadering besproken.


NEVAP event 'geluk en gezondheid'
13:45 - 18:15 uur

Inleiding:
Maatschappelijke aspecten spelen steeds vaker een rol bij het bepalen van de vastgoedwaarde van een object. Het afgelopen anderhalf jaar hebben de thema's 'geluk en gezondheid' meer zichtbaarheid gekregen. Maar welke gezondheidsaspecten dragen dan bij aan het geluk van de gebruiker? Op welke manier hebben deze thema's invloed op onze gebouwen en de omgeving eromheen?

De combinatie van het maken van gezonde keuzes in de werkomgeving zorgt al enige jaren voor effectievere medewerkers. Maar wat levert het dan op? Het blijkt dat aandacht voor het geluk en de gezondheid van de werknemer meerdere positieve onderdelen voor de onderneming opleveren. Zoals bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim, minder verloop van werknemers, minder moeite met werven van personeel en een hogere arbeidstevredenheid ervaren wordt en daarmee een sterkere betrokkenheid van werknemers bij de onderneming. Er blijkt ook correlatie te zijn met een sterke financiële positie en hogere productiviteit.

Een prettige woonomgeving heeft invloed op het ervaren van geluk en heeft hierdoor invloed op je gezondheid. Maar welke factoren dragen dan bij aan ons woongeluk en hoe kunnen wij als vastgoedprofessionals daarop inspelen? Het belang van een plek waar je echt even kunt ontspannen en genieten is essentieel. Hoe je woont en of je groen in de buurt hebt waar je kunt ontspannen is belangrijk.
Alles telt mee!


Sprekers:

Tijdens dit event zal er vanuit verschillende kanten gesproken worden over de manier waarop het inspelen op geluk en gezondheid van belang is voor ons vakgebied; vanuit een wetenschappelijke benadering, of wanneer het gaat om duurzaamheidsaspecten, het (binnen) klimaat in onze woningen en gebouwen en de invloed daarvan op het buitenklimaat. Maar ook wordt er gesproken over de wensen van de generaties en wat is bijvoorbeeld de visie op geluk vanuit de jongeren?

 

Keynotespreker Prof.Dr. Ruut Veenhoven

Het effect van de gebouwde omgeving op geluk in de zin van levensvoldoening
Ruut Veenhoven, Emeritus professor of social conditions for human happiness aan de Erasmus Universiteit, ook welbekend als de 'geluksprofessor van Nederland', weet alles van geluk en doet hier al meer dan vijftig jaar onderzoek naar. Het kostte hem behoorlijk wat tijd voordat academici accepteerden dat het begrip 'geluk' wetenschappelijk te benaderen is maar inmiddels heeft het onderzoek ernaar zich enorm ontwikkeld.

Tijdens dit event zal hij de openingskeynote verzorgen. Bij ontwikkeling en beheer van gebouwen zou je willen weten wat meer en minder bijdraagt tot geluk van gebruikers. Dat effect op geluk weerspiegelt niet zonder meer in de prijs die gebruikers er voor willen betalen. Wat mensen verwachten dat hen gelukkig zal maken spoort niet altijd met het geluk die zij er later aan ervaren. Die ervaring wordt maar gedeeltelijk weerspiegeld in het gebruikelijke onderzoek naar tevredenheid met vastgoed. Je kunt tevreden zijn met je woning maar toch ongelukkig omdat je niet weet wat je mist. Daarom komt nu onderzoek op gang naar het effect van gebouwde omgeving op geluk in de zin van levensvoldoening. Twee voorbeelden van zulk onderzoek daarover worden besproken:
- Maakt groen gelukkig?
- Ben je gelukkiger in een eigen huis dan een huurhuis?

 

Daarnaast zal Joanne Boonstra, winnares van de Groene Appel Beste Young Professional in 2017 en nu docent & coach bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij bij de Hanzehogeschool en daarnaast lid van het Green Team van en coördinator van het Green Ambassador Programme van de Hanzehogeschool, met dagvoorzitter Liesbeth Schievink in gesprek gaan. Met de Sustainable Development Goals in het achterhoofd, neemt zij ons mee in de 'mindset' van studenten/jongeren, het groeiende aanbod van thema's zoals geluk en gezondheid in de vastgoedopleiding en legt ze de relatie tussen gezonde (en duurzame) gebouwen en betere (leer) resultaten.

 

De gelukkige en gezonde bewoner
Nico Wissing is landschapsontwerper en groen visionair. Hij is al meer dan 35 jaar bezig met het ontwerpen en realiseren van gezonde en groene leefomgevingen waarbij de mens en natuur in balans zijn. Sinds 2012 is hij, samen met Lodewijk Hoekstra, de founder van NLGreenlabel. NLGreenlabel zet zich in voor een leefbare groene stad. 'We moeten anders met de natuur omspringen, je kunt de grond niet klakkeloos blijven verharden. In stedelijke woonwijken worden nu willekeurig bomen geplant. Zonder samenhang, er zit geen idee achter. Bomen moeten worden geplaatst op plekken waar ze onbelemmerd kunnen groeien, zonder dat de wortels worden platgewalst bij de aanleg van wegen of riolering. 'De groene long' moet terugkeren in de steden', vindt Nico Wissing. 'Geen gefrunnik op de vierkante meter. Parkeer de auto in ondergrondse garages. Leg brede parken en groenstroken aan, maak parkeer- en rijstroken ondergeschikt aan het groen en probeer de landelijke omgeving te betrekken bij een nieuwbouwproject.'

Nico vertaalt de waarde van groen naar fijne, gezonde plekken. Zijn credo is 'natuurinclusief ontwikkelen met duurzame materialen, volgens het Rijnlandsmodel'. Door dit op de juiste manier te doen, leidt dat tot gelukkige en gezonde bewoners. En het mooiste is, dat dit niet alleen geldt voor de mens, maar ook voor de natuur. In Nico's sessie neemt hij ons mee in zijn visie op groen en hoe dit kan bijdragen aan een groene, gezonde en gelukkige wereld. (foto: Modeste Herwig)

 

 

'Healthy workplaces'
Wouter Oosting
, Senior Director Workplace Strategies bij CBRE zal samen met Elizabeth C. Nelson, PHD candidate, onderzoekster, schrijfster en disrupter en mede oprichter en Head of Innovation and LivingLabs bij Smart Building certification, ingaan op 'Healthy Workplaces'. Samen onderzochten zij, in een uniek onderzoek, de gezondheid van medewerkers. In dit onderzoek zijn de milieueffecten van de werkplek op de gezondheid en het potentieel van medewerkers onderzocht en is op basis van dit onderzoek een quick scan voor gezonde kantoren gemaakt.

Anjelica Cicilia, Director Acquisitie & Ontwikkeling bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, zal een presentatie geven over hoe Syntrus Achmea REF aankijkt tegen 'geluk en gezondheid' en hoe zij dit hebben vertaald naar een Programma van Eisen voor hun vastgoedacquisities.

Twee vertegenwoordigers van Heijmans zullen spreken over de visie op de gezonde leefomgeving. Twee voorbeelden zullen daarbij de concrete uitvoering ervan tonen waaronder de realisatie van de wijk Maanwijk. Op deze plek levert de verknoping van ruimte, technologie en natuur een wijk die socialer, slimmer en gezonder is. Ook doet Maanwijk recht aan actuele woonwensen en maatschappelijke uitdagingen. Het tweede voorbeeld is het Beyond eyes concept; een gezonde, veilige en prettige omgeving die continu wordt verbeterd verwezenlijkt door technologie, gebruik en beleving van je gebouw slim met elkaar te verbinden.

In de bijdrage van Arup zal ingegaan worden op de gevolgen op onze portefeuilles naar aanleiding van de conclusies van het nieuwe IPCC-rapport over klimaatverandering. Deze zijn verontrustend en alarmerend zowel voor Nederland als voor de rest van de wereld. De gevolgen ervan, zoals overstromingen, temperatuur veranderingen, droogte en water beschikbaarheid, hebben o.a. grote impact op de volksgezondheid. Dit is de meest dringende oproep voor ons allen: klimaatactie is nú nodig. In hun bijdrage besteden zij aandacht aan deze aspecten van gezondheid. En worden vragen gesteld als: Zijn de klimaatdoelstellingen van uw organisatie haalbaar? Waarbij het van belang is om inzicht te krijgen of de vastgoedportefeuille aan de geldende en aankomende regel en wetgeving voldoet. Een screening van de vastgoedportefeuille en in kaart brengen van de verschillende risico's met betrekking tot de huidige CO2 uitstoot, het behalen van de klimaatdoelstellingen en de nodige kosten vormen belangrijke stappen.

Aanmelden