- NEVAP's Summerschool | nevap.nl
Terug

NEVAP's Summerschool

donderdag 1 juli 2021

NEVAP Summerschool
Donderdag 1 juli

Tijd:
13:00 - 17:15 uur

Locatie:

Wij hebben de mogelijkheid om een beperkt aantal deelnemers fysiek te ontvangen, uiteraard met inachtneming van alle COVID-19 regels en maatregelen. Daarnaast zal de Summerschool tegelijkertijd worden ge-livestreamd. Het is dus mogelijk om fysiek óf online deel te nemen.
Op het aanmeldformulier kun je je voorkeur aangeven. In de bevestiging ontvang je, afhankelijk van je keuze, de gegevens m.b.t. de locatie (Nieuwegein) of de inloggegevens voor online deelname.

Doelstelling:

Het doel van de Summerschool is simpel: bijdragen aan de kennis van onze leden over specifieke thema's op gebied van of gerelateerd aan vastgoedexploitatie.
Met aandacht voor vastgoedexploitatie die duurzaam, innovatief, veilig, gezond, financierbaar en waardevol is. Dat vraagt om strategische keuzes, een beleidsmatige invulling en daadwerkelijke uitvoering. Maar vooral ook weten welke trends en ontwikkelingen het verschil gaan maken en op welke manier je als vastgoedprofessional daaraan concreet invulling kan geven voor je organisatie. 
Welke handvatten zijn daarvoor beschikbaar en welke zijn specifiek inzetbaar voor jou?
Tijdens de NEVAP Summerschool krijg je de bouwstenen voor deze kennis en inzicht op interactieve wijze aangeboden in de vorm van masterclasses.


Hoofdthema: Waardecreatie

 • Door middel van een nieuwe norm ‘NEN 8026 Beleidskader voor het in stand houden van de gebouwde omgeving’:
  Johan Smit zal deze in zijn masterclass bespreken. NEN-ISO 55000 is dé internationale norm voor Assetmanagement. Met de ontwikkeling van een nieuwe norm 'NEN 8026 Beleidskader voor het in stand houden van de gebouwde omgeving' wordt Assetmanagement verder vormgegeven voor organisaties die Vastgoed of Infra objecten in eigendom hebben. Het doel van deze nieuwe norm is dat het de Assetmanager helpt om op tactisch niveau te sturen op waarden. Zodat er verbinding wordt gemaakt met de Asset owner op bestuurlijk/strategisch niveau ten behoeve van de concrete realisatie op operationeel niveau door de Serviceprovider. Het beschrijft het proces om vanuit de organisatiedoelen en kernwaarden te komen tot de assetmanagementstrategie voor de korte en lange termijn. Op basis van de assetmanagementstrategie wordt richting gegeven aan de instandhouding van assets door het vaststellen van waardeaspecten voor assets. Deze waardeaspecten vormen de basis voor het definiëren van niveaus voor instandhouding. Deze niveaus zijn de leidraad voor het maken en realiseren (of bijstellen) van plannen voor de korte en lange termijn. Deze niveaus vormen tevens het kader voor het risicogestuurd monitoren van de stand van zaken met betrekking tot het daadwerkelijk toevoegen van waarde. Deze niveaus voor instandhouding vormen tevens de basis voor het uitvoeren van periodieke controles om te monitoren of daadwerkelijk waarde wordt gerealiseerd of dat er risico's aanwezig zijn die dat in de weg staat. De werkmethode van deze norm geeft richting aan organisaties voor een doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risicogestuurde instandhouding van assets. Zodat deze waarde toevoegen voor een organisatie en haar stakeholders.
  Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de NEN 8026 maar na de zomer zal de Ontwerp Norm wordt gepubliceerd en dus wil Johan jullie graag vast iets laten zien van hoe de norm er uit komt te zien.
 • Door middel van Data
  Richard Gerritsen zal Datawerking in de exploitatie bespreken: Smart buildings produceren veel data. Het gericht en optimaal gebruiken ervan gaat niet alleen om het op een veilige, efficiënte en kosteneffectieve wijze verzamelen en bewaren. Maar ook de juiste verwerking van data stelt ons in staat om beter in te spelen op de behoeften en gewoontes van de gebruiker, om (interne) bedrijfsprocessen te optimaliseren, maar ook om antwoord te krijgen op haalbaarheid van projecten en de uitwerking op het rendement van investeringsbeslissingen.
  In deze masterclass neemt Richard je mee in het belang van datamanagement en hoe je deze strategieën kunt vertalen naar operationele doelstellingen en concrete keuzes.
 • Door middel van Beleving
  Wietse Verheul gaat in zijn masterclass in op de waardecreatie van Beleving: Beleving is een steeds vaker voorkomend onderdeel van waardetoevoeging van vastgoed. We zijn meer en meer gericht leefgemak. Onderdeel hiervan is beleving en is bijvoorbeeld terug te zien in consumptiegedrag en in de wensen en behoeften op het gebied van wonen. De oorspronkelijke functie van een huis  - voorzien in veiligheid en geborgenheid – is nu aangevuld met ‘het huis is een verlengde van iemands identiteit’. Beleving toevoegen kan dus in vastgoed een onderscheidend vermogen én waarde creëren. Diverse onderzoeken op gebied van woon- en winkelvastgoed, dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk ook voor kantoren gelden, laten zien dat het toevoegen van beleving waarde schept voor zowel huurder en bezoeker, maar ook voor de directe omgeving van het vastgoed. Om vastgoed te blijven ontwikkelen dat aansluit op de verschillende wensen en behoeften van het moment, is het dus van belang te anticiperen op die onderdelen. Of het nu gaat om de indeling van een woning of de geboden faciliteiten of gezamenlijk gebruiksgemak van gemeenschappelijke ruimten / diensten. 
 • Door middel van Building as a service 
  Building as a Service: de impact op vastgoedmanagement. De afgelopen jaren zijn verschillende partijen nadrukkelijk aan de gang gegaan met PropTech. Hoe we bouwen, financieren, managen, omgaan met gebruikers en nieuwe innovaties toepassen in vastgoed, is aan de hand van nieuwe technologieën sterk aan het veranderen. Die veranderingen leiden tot business modelinnovatie, productinnovatie en procesinnovatie en nieuwe mogelijkheden op de markt voor toetreders. Maar ook bestaande partijen zullen andere marktproposities aanbieden en rekening houden met een andere maatschappelijke focus. Een focus op circulariteit, zero waste, CO2-reductie en gezondheid van bewoners.
  Hoe Building as a Service hierin een rol gaat spelen en wat de impact daarvan is op vastgoedmanagement, wordt door Jan van Zuijlen uitgelegd in deze masterclass.


Programma
:

12:30 uur inloop gasten op locatie
13:00 uur start livestream
Masterclass waardecreatie d.m.v. een nieuwe norm ‘NEN 8026';
Beleidskader voor het in stand houden van de gebouwde omgeving’
door Johan Smit, Senior Consultant Asset- en Onderhoudsmanagement bij RPS
en Docent, Auteur, Procesmanager, Projectleider en Mentor
13:45 uur gelegenheid tot stellen van vragen aan Johan Smit

14:00 uur Masterclass waardecreatie d.m.v. Data
door Richard Gerritsen, Regional Director European Sales bij Yardi Systems
14:45 uur gelegenheid tot stellen van vragen aan Richard Gerritsen


15:00 uur korte pauze

15:15 uur Masterclass waardecreatie d.m.v. Beleving
door Wietse Verheul, Manager Commercial Support bij Amvest

15:45 uur gelegenheid tot stellen van vragen aan Wietse Verheul

16:
00 uur Masterclass waardecreatie d.m.v. Building as a service
door Jan van Zuijlen, Partner at BLOC bv | Next Generation Development & Management
en mede-auteur van het boek 'Strategische inzet van vastgoed'
16:45 uur gelegenheid tot stellen van vragen aan Jan van Zuijlen

17:00 uur Afsluiting

Aanmelden