- Verwacht: subsidie herstructurering winkelgebieden | nevap.nl
Terug

Verwacht: subsidie herstructurering winkelgebieden

woensdag 9 juni 2021

Dit jaar wordt een subsidie voor de herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen verwacht. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK beschrijft de richtlijnen van aanpak en de bijbehorende regeling in een kamerbrief. Met deze nieuwe subsidieregeling wordt er 100 miljoen euro geïnvesteerd in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden en vitale binnensteden. Nieuwe functies en investeringen in ruimtelijke kwaliteit zorgen voor een nieuwe economische en sociale basis. Het doel is om gemeenten, samen met lokale private partijen, financieel en met kennis te ondersteunen om ze zo te stimuleren om (delen van) hun winkelgebied gebiedsgericht en integraal aan te pakken.