Ga door naar hoofdcontent
DossiersCirculaire herinrichting utiliteitsgebouwen

Circulaire herinrichting utiliteitsgebouwen

Denk jij mee hoe circulaire herinrichting van utiliteitsgebouwen vanzelfsprekend wordt? was in december 2022 de vraag vanuit de Bouwcampus.

Nederland moet naar een circulaire economie toe. Naast het voorkomen van grondstoffenuitputting en het anticiperen op leveringsrisico’s van materialen, moet een circulaire economie leiden tot een bouwpraktijk die geen schade toebrengt aan ons milieu. De herinrichting van kantoorpanden is daar een onderdeel van. De Bouwcampus ziet dat de afzetmarkt voor circulaire producten en diensten nog niet voldoende ontwikkelt, dat de markt de juiste spelregels mist en dat daardoor legitimiteit naar een circulaire herinrichtingstransitie ontbreekt. De vraag is dan ook:

Hoe zorgen we voor legitimiteit van een circulaire aanpak bij de herinrichting van (bestaande) utiliteitsgebouwen?

Maar nu is belangrijk: hoe gaan we dat bereiken? Met wie gaan we dat doen? En is deze vraag wel de juiste vraag om mee aan de slag te gaan?

NEVAP werd uitgenodigd om samen met een aantal leden bij te dragen en mee te denken in de Regiegroep om op deze vragen antwoord en richting te geven.

In dit dossier geven wij de doorlopen stappen tijdens de verschillende regiegroep sessies die van januari 2023 t/m mei 2023 gehouden worden.

Het beoogde doel is in oktober 2023 een tweedaags event te houden met stakeholders om het systeem bij elkaar te brengen.