Ga door naar hoofdcontent
EventsDe 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Categorie
Datum18 januari 2024
Tijd14:30 - 19:00 uur
LocatieKIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
Aanmeldformulier NEVAP event
Dit evenement is al geweest.
Afbeelding De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Hoe gaan wij samen op een vernieuwende manier vorm geven aan de toekomst? En wat zijn de concrete stappen die daaruit voortvloeien? De werkgroepen zijn druk bezig met het formuleren van de doelstellingen. Er is een grote samenhang en tijdens deze bijeenkomst zal een basis gelegd worden voor een versnelling van de acties.

De werkgroep Business, onder leiding van Jan Willem Smit, heeft dit gekoppeld aan de klimaatuitdaging voor vastgoed:

Hoe kunnen we door krachten te bundelen als NEVAP nieuwe business organiseren door de bestaande voorraad klimaatadaptief én neutraal te maken?

Veel van onze ledenbedrijven zijn al actief op het terrein van verduurzaming, energiebesparing, energietransitie, urban mining en dergelijke. Elk van deze bedrijven is nu niet zelfstandig in staat de ultieme uitdaging te klaren: maak van een bestaand gebouw een klimaatneutraal en -adaptief gebouw met toekomstwaarde en met een acceptabele businesscase.

Vanuit de notie dat het om de toekomst van ons op onze planeet belangrijk is het anders aan te gaan pakken, kunnen we met elkaar al aan de slag gegaan. Er ligt een concrete casus als project, maar zeker ook met een #BHAG (Big Hairy Audacious Goal) stip op de horizon voor dit proces, voor de toekomst van NEVAP en de aangesloten bedrijven. Maar dus ook voor de samenleving als geheel.

Met het volgende in het vizier: maken we het haalbaar – dan maken we het schaalbaar!
leden van alle werkgroepen

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met de leden van alle werkgroepen aan de slag om
– de afzonderlijke doelstellingen van de groepen naast elkaar te leggen
– samen te bepalen waar de overeenkomsten liggen
– en waar de groepen elkaar kunnen versterken.
Om vervolgens de, reeds aanwezig boeiende, concrete casus te bespreken en daarin de stappen te zetten om tot de gewenste innovatieve oplossingen op het gebied van new business, energietransitie, klimaatadaptatie en data & digitalisering te komen.

Ook NEVAP-leden die (nog) niet bij een werkgroep aangesloten zijn maar graag een actieve bijdrage willen leveren zijn van harte welkom!

Aansluitend aan de middag serveren wij een (buffet) diner voor alle deelnemers.

De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Afbeelding voor De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Ontvangst

Tijd14:30 uur
Afbeelding voor Mayra Rijkse

Welkom

Door Mayra Rijkse (directeur NEVAP) en Norbert Bol (Directeur Building Values en gespreksleider van de middag) Mayra Rijkse
Tijd14:45 uur
Afbeelding voor De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Nieuwjaarsboodschap door de Voorzitter van NEVAP

Tijd14:48 uur

De voorzitter van NEVAP, Annelinda van Dijck – van Eck, zal in haar nieuwjaarsboodschap een visie op 2024 geven én de werkgroepen.

Afbeelding voor Björn Prevaas

Introductie Björn Prevaas

Presentatie door gespreksleider Norbert Bol en Björn Prevaas Björn Prevaas
Tijd15:00 uur

In een vraaggesprek door de gespreksleider van de middag, Norbert Bol (NEVAP Business Innovatie Lab, voorzitter werkgroep Data en digitalisering en directeur Building Values), zal Björn Prevaas worden geïntroduceerd.

Björn is mede-bedenker van de Project en Program Canvas waarvan de werkgroepen gebruik hebben gemaakt voor het formuleren van de doelen en doelstellingen.

Björn begeleid mensen en organisaties om met behulp van projecten en programma’s op een effectievere manier hun ambities te realiseren. In de manier waarop we aan projecten en programma’s werken is nog zoveel te verbeteren, en daar draagt hij graag zijn steentje aan bij!

Afbeelding voor Berend Koudstaal*

Presentaties werkgroepen

Presentatie door de werkgroepen (new) Business, Data en digitalisering, Energy en Klimaatadaptatie Berend Koudstaal*
Tijd15:10 uur

De 4 werkgroepen verzorgen elk een korte presentatie van de onderdelen van de ingevulde Project Canvassen.

  • Werkgroep Business door René Vierkant
  • Werkgroep Klimaatadaptatie door Tristan Frese
  • Werkgroep Energy door Berend Koudstaal
  • Werkgroep Data en digitalisering door Wilfred van der Plas

 

Afbeelding voor Berend Koudstaal*

World Café werkgroepen met Canvas

Tijd15:30 uur

In 4 sessies van 15 minuten zullen alle aanwezigen in gemengde groepen de ingevulde canvassen bespreken. Van elke werkgroep zal 1 vertegenwoordiger de tafel voorzitten en houden de ‘oogst’ van de suggesties / aanbevelingen / verbindingen vast.

Ronde 1: 15:30 – 15:45

Ronde 2: 15:45 – 16:00

Ronde 3: 16:00 – 16:15

Ronde 4: 16:15 – 16:30

Afbeelding voor De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Korte pauze

Tijd16:35 uur

Na 4 intensieve rondes Canvassen bespreken houden we even een korte pauze.

Afbeelding voor Berend Koudstaal*

Terugkoppeling van elke werkgroep

Tijd16:50 uur

De tafelvoorzitters geven elk een terugkoppeling van de ‘oogst’ van wat er n.a.v. de Canvas is besproken en wat er naar boven is komen drijven voor de voortgang.

Afbeelding voor Björn Prevaas

Reflectie op de terugkoppelingen

Presentatie door Björn Prevaas Björn Prevaas
Tijd17:05 uur

Björn Prevaas geeft vanuit zijn werkveld (werken aan programma’s) een reflectie en aanbevelingen op de uitkomsten van de gesprekken aan de tafels.

Afbeelding voor De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Presentatie KIVI Casus

Tijd17:15 uur

Het pilot project, de casus van het KIVI gebouw, wordt gepresenteerd door Aart de Jong. Lid van NEVAP maar tevens van KIVI.

Afbeelding voor De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Plenaire gesprek met deelnemers over de KIVI casus

Tijd17:30 uur

In een plenaire vraaggesprek hebben alle aanwezigen de gelegenheid om aan Miguel Delcour (Directeur KIVI), Egbert Teunissen (Penningmeester KIVI) en Aart de Jong (lid Gebouwencommissie KIVI) vragen te stellen over de wensen en details van de KIVI-casus.

Afbeelding voor Miguel Delcour

Terugkoppeling door Directeur KIVI

Presentatie door Miguel Delcour Miguel Delcour
Tijd17:45 uur

Miguel Delcour (Directeur KIVI) geeft een terugkoppeling op de samenwerking tussen NEVAP werkgroepen en KIVI om dit pilot project succesvol te maken.

Afbeelding voor Björn Prevaas

Overwegingen en afsluiting

Presentatie door Norbert Bol en Björn Prevaas Björn Prevaas
Tijd17:55 uur

Na een mooie en intensieve middag sluiten gespreksleider Norbert Bol en Björn Prevaas de middag af met de overwegingen en de volgende stappen voor de aankomende periode waarin de werkgroepen aan de slag gaan met hun doelstellingen én het pilot project van KIVI.

Afbeelding voor De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

(Indisch) Buffet

Tijd18:00 uur

Aanlsuitend bieden wij alle deelnemers een heerlijk Indisch buffet aan en is er ruime gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten en vooruit te kijken.

Afbeelding voor De 2024 Stip op de horizon NEVAP werkgroepen

Einde bijeenkomst

Tijd19:15 uur