Ga door naar hoofdcontent
EventsEvent Cities and Buildings

Event Cities and Buildings

Categorie
Datum24 maart 2022
Tijd14:30 - 17:30 uur
LocatieHogeschool van Rotterdam, G.J. de Jonghweg 4 - 6, 3015 GG Rotterdam
Aanmelden NEVAP event
Dit evenement is al geweest.
Afbeelding Event Cities and Buildings

Deze middag start met een rondleiding door een nieuw en uniek stukje Rotterdam: ‘Little C’

Een van de eerste Rotterdamse woonprojecten waar op grote schaal huurwoningen in het middensegment zijn gerealiseerd. Door de zorgvuldige inpassing van verschillende woontorens is op een lastige kavel een woonplek gerealiseerd die uitnodigt tot gemeenschappelijk gebruik. En plek waar kleinschalig, gemeenschappelijk, betaalbaar én aantrekkelijk wonen in hoge dichtheden is verenigd en upgrading van de omliggende buurt tot stand is gebracht. Met uiteenlopende woningtypes, geïntegreerde groenvoorzieningen in en om het complex en een buurtgevoel op het maaiveld alsmede het Familiehuis Daniel den Hoed. Het is ontwikkeld in een omgeving vol aansprekende en belangrijke instellingen, op medisch, educatief en cultureel gebied.

Hoe beïnvloeden overheden de verschillende manieren om verder te komen met de opgaven die er in de steden liggen? En op welke manier kunnen wij daar ons voordeel mee doen om er zelf een waardevolle invulling aan te kunnen geven?

De samenleving is altijd in beweging. De manier waarop mensen wonen, werken, winkelen, recreëren en reizen, verandert voortdurend. Veranderingen in ons leefpatroon zorgen ervoor dat we andere eisen aan onze woon- en werkomgeving stellen. De samenhang tussen verschillende functies in de steden wordt daardoor steeds belangrijker. Dat heeft effect op de gebouwde omgeving omdat deze veranderingen ook andere eisen vragen aan de manier waarop de gebouwen worden ingericht en moeten functioneren.

De inrichting van de ruimte schept voorwaarden voor gewenst gebruik. Zo kan herontwikkeling van binnensteden tot een ‘place to be’ voor iedereen bijdragen aan meer sociale cohesie. Meer leefbaarheid vraagt dus om toekomstgerichte keuzes en flexibiliteit, rekening houdend met groei en krimp, een daarop aangepast voorzieningenniveau en een goede bereikbaarheid voor verschillende vormen van vervoer. Daarnaast blijven comfort, gezondheid, energiebesparing en vergroening belangrijke thema’s.

Tijdens dit event bespreken we hoe we belemmeringen kunnen doorbreken om nieuwe (gewenste) ontwikkelingen in de stad op gang te brengen. Slaan we vervolgens de brug naar geluk en gezondheid en duurzaam samenleven en op welke manier natuur in de stad rendeert. En kijken wij naar de manieren waarop deze onderdelen al concreet ten uitvoer gebracht worden in ons land. Leden reflecteren hierop vanuit verschillende onderdelen zoals mobiliteit, klimaatadaptatie en de inzet van ‘smart’.

De projectontwikkelaar van dit bijzondere project, met vele kenmerken die in de bijeenkomst aan de orde zullen komen, neemt ons mee op een korte tour door ‘het kloppend hart van Hoboken’.

NEVAP event Cities and Buildings

Hoe beïnvloeden overheden de verschillende manieren om verder te komen met de opgaven die er in de steden liggen? En op welke manier kunnen wij daar ons voordeel mee doen om er zelf een waardevolle invulling aan te kunnen geven?

Afbeelding voor Event Cities and Buildings

Ontvangst met koffie en thee

Tijd14:00 uur

Afbeelding voor Niels van der Zwan

Rondleiding Little C

Presentatie door Niels van der Zwan
Tijd14:30 uur

 

De projectontwikkelaar van dit unieke en ‘nieuw’ stukje Rotterdam neemt ons mee door dit project waar op een lastige kavel een woonplek is gerealiseerd die uitnodigt tot gemeenschappelijk gebruik. En plek waar kleinschalig, gemeenschappelijk, betaalbaar én aantrekkelijk wonen in hoge dichtheden is verenigd en upgrading van de omliggende buurt tot stand is gebracht waaronder een omgeving vol aansprekende en belangrijke instellingen, op medisch, educatief en cultureel gebied.

Afbeelding voor Event Cities and Buildings

Einde rondleiding en ontvangst op Hogeschool Rotterdam

Tijd14:58 uur
Afbeelding voor Maarten van Os

Welkom en inleiding

Presentatie door Maarten van Os
Tijd15:00 uur

Het is geen toeval dat deze bijeenkomst op deze plek plaatsvindt. Maarten van Os – Opleidingsmanager Vastgoed en Makelaardij, Instituut voor de Gebouwde Omgeving aan de Hogeschool Rotterdam – vertelt over het omliggende gebied én de bredere samenwerking met andere opleidingen (o.a. bouwkunde, informatica, elektrotechniek)

Afbeelding voor Event Cities and Buildings

Introductie thema door de Dagvoorzitter

Tijd15:10 uur

De Dagvoorzitter van deze middag, Norbert Bol (NEVAP lid en Directeur Building Values) introduceert het thema van de middag. Deze is voortgekomen uit de NEXPLOIT thema’s Cities en Buildings.

De belangrijkste thema´s vanuit NEXPLOIT Cities & Buildings zijn:

  1. Vergroten leefbaarheid van steden
  2. Anticiperen op (veranderende) voorkeuren en behoeftes van mensen
  3. Gebruik van (informatie) technologie en Data

Vervolgens introduceert hij de keynote spreker: Nicole Maarsen.

Afbeelding voor Nicole Maarsen

Keynote: de integrale opgave anders invullen

Presentatie door Nicole Maarsen
Tijd15:15 uur

In haar keynote gaat Nicole Maarsen – Strategic Advisor & Co founder van Home.Earth in gesprek over hoe we concreet ontwikkelingen in de integrale opgave waar wij voor staan anders kunnen invullen.

Samen met alle belanghebbenden in de vastgoedwaardeketen – publiek en privaat – werkt Nicole Maarsen o.a. vanuit Home.earth aan het creëren van een beweging voor een echt inclusieve samenleving die bestaande overtuigingen uitdaagt en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Op gebied van wonen, kantoren én winkelen.

Afbeelding voor Event Cities and Buildings

Geluk en gezondheid in de buitenruimte rendeert

Tijd15:45 uur

Nico Wissing – landschapsarchitect en oprichter van NL Greenlabel – zal in vervolg op de presentatie tijdens het event ‘geluk en gezondheid’ van afgelopen november verder in gaan op hoe je met gebruik van nieuwe mogelijkheden een duurzame buitenruimte kunt laten renderen

Afbeelding voor Sabrina Helmyr

Reflectie vanuit mobiliteit, klimaatadaptatie en Smart City’s

Panelgesprek met Sabrina Helmyr en Tom Griffioen
Tijd16:05 uur

Na een inleidend gesprek met elke gast zal dagvoorzitter Norbert Bol in een gezamenlijk gesprek geven de panelleden vanuit de eigen expertise hun belangrijkste advies en/of inspirerende voorbeeldprojecten hoe we de leefbaarheid duurzaam kunnen vergroten.

Met o.a. Sabrina Helmyr van Arcadis, Gaby Abdallah van Arup, Tom Griffioen van Clappform en vertegenwoordigers Hogeschool Rotterdam.

Afbeelding voor Shahid Talib

‘Terug naar onze behoefte, pas dan kun je de transitie in gang brengen’

Presentatie door Shahid Talib
Tijd16:45 uur

In zijn presentatie vertelt Shahid Talib – Directeur Smart City’s bij Heijmans – over het belang van het écht begrijpen van de behoeften van bewoners. Om vervolgens met de juiste innovaties en technologie slim invulling te kunnen geven aan het verhogen van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Heijmans realiseert een gezonde leefomgeving door te kijken naar de behoefte van de gebruiker. De fysieke wereld met het sociale, het ruimtelijke en natuurlijke domein te verrijken, verbeteren en versterken door slim gebruik van een data-gedreven oplossingen en technologie.

Een tipje van de sluier van zijn bijdrage aan dit event? Klik dan hier voor de ‘drie vragen aan…’

Afbeelding voor Event Cities and Buildings

Conclusies en afsluiting met reflectie vanuit de Hogeschool Rotterdam en ERA Contour

Tijd17:15 uur

“Hou op met tegenstellingen en laten we het vooral samen gaan doen!”
Nicole Maarsen is Strategic Advisor & Co founder van Home.Earth, voorzitter van ULI, voormalig bestuurslid bij verschillende Nederlandse vastgoedondernemingen en brancheorganisaties waaronder: Maarsen Groep, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, NEPROM en IVBN.

“De groene long’ moet terugkeren in de steden
Nico Wissing, oprichter en eigenaar van NL Greenlabel en GreenM2, heeft meer dan 30 jaar ervaring in tuin- en landschapsontwerpen.
Hij wordt door velen gezien als “Groene Visionair”. Door zijn geheel eigen kijk op, en gebruik van duurzame materialen wordt hij in het binnen- en buitenland met grote regelmaat gevraagd voor adviezen, ontwerpen of lezingen.

“Terug naar onze behoefte, pas dan kun je de transitie in gang brengen”
Shahid Talib is Directeur Smart City’s bij Heijmans. Verantwoordelijk voor het oprichten en aansturen van deze nieuwe afdeling binnen Heijmans. Zijn ambitie is om bij te dragen aan een wereld waarin wij optimaal met elkaar kunnen samenleven en wonen. Gezondheid, ontplooiing van kennis en creativiteit zijn daarbij vanzelfsprekend! Ongeacht je portemonnee of afkomst.

“De behoefte aan meer positieve impact en minder negatieve impact zal in de toekomst een kritische succesfactor zijn voor alle deelnemers aan de supply chain.”
Norbert Bol is oprichter van Building Values. Op dit event is hij dagvoorzitter.
Vanuit zijn actief lidmaatschap van het NEVAP Business Innovatie Lab denkt hij mee over de concrete invulling van de NEVAP thema’s van NEXPLOIT en hoe wij de behoeften, opgaven en uitdagingen vanuit die 7 thema’s zo goed en concreet mogelijk met elkaar kunnen invullen.

Maarten van Os is Opleidingsmanager Vastgoed en Makelaardij, Instituut voor de Gebouwde Omgeving, bij Hogeschool Rotterdam met een bewezen geschiedenis van werken in de onderwijs-, culturele en bankmanagementsector. Hij is bekwaam in het creëren en leiden van een cultuur van innovatie, onderwijsadvies, interim-management en strategisch management. Afgestudeerd aan RSM Erasmus University Rotterdam en Kellogg School of Management, Northwestern University Chicago

Tom Griffioen is Co-founder van Clappform. Clappform is een data-analytics platform actief in verschillende sectoren waaronder de gebouwde omgeving, die bedrijven in staat stelt Artificial Intelligence in te zetten binnen de dagelijkse werkzaamheden. Het flexibele cloud-based platform maakt het mogelijk waardevolle inzichten uit zowel gestructureerde als ongestructureerde data te halen. Met behulp van het AI-algoritme wordt de data vanuit de sensoren geanalyseerd en vervolgens gevisualiseerd in easy-to-use dashboards

Sabrina Helmyr is Commercieel Directeur Water & Klimaatadaptatie bij Arcadis. Ze is zo’n 25 jaar actief in de waterwereld. Gedurende haar loopbaan is het aanpassen aan het veranderende klimaat een continue rode draad. Of het nu gaat om hoogwater op de rivieren, de wateroverlast in de Limburgse heuvels of in onze stedelijke gebieden. Ze legt graag de verbinding met verschillende sectoren om gezamenlijk te werken aan een klimaatbestendig Nederland!

Gaby Abdallah is Digital Twin Leader bij Arup en is gepassioneerd door digitale transformatie en er volledig van overtuigd dat dit een mogelijkheid is om een ​​betere en duurzamere wereld te (her)vormen.

Niels van der Zwan is ervaren concept- en projectontwikkelaar bij ERA Contour met uitstekende vaardigheden in marketing, communicatie en verkoop. Hij wordt gedreven door creativiteit, samenwerking, architectuur, nieuwe ideeën en steden. En zoekt oplossingen buiten de gebruikelijke vastgoed kaders.

Organisaties die o.a. zullen bijdragen aan de reflecties zijn:

Op 21 januari jl ontmoetten en spraken NEVAP leden elkaar over de thema’s van NEXPLOIT. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren de urgentie om met elkaar, vanuit de verschillende disciplines, samen te werken aan de toekomst van vastgoed- en gebiedsexploitatie en de belangrijke rol die dat vervult binnen de vastgoedsector in zijn geheel.

De leden van NEVAP hebben ieder een stukje van het ‘hoe’. Maar we hebben elkaar nodig voor het totaalbeeld. Om dat te kunnen verwezenlijken is samenwerken en vooral ook met elkaar delen van belang. In die samenwerking liggen de kansen voor de toekomst.

Het event ‘Cities’ en ‘Buildings’ zal een vervolg zijn op de gevoerde gesprekken van januari jl.
Wil je teruglezen wat er op deze thema’s besproken werd? Klik dan hier voor het verslag van het gesprek rond het thema ‘Cities’.