Ga door naar hoofdcontent
EventsNEVAP event ‘geluk en gezondheid’

NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Categorie
Datum25 november 2021
Tijd13:45 - 18:30 uur
LocatieLouwman Museum Leidsestraatweg 57 2594BB Den Haag
Dit evenement is al geweest.
Afbeelding NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Programma

NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Maatschappelijke aspecten spelen steeds vaker een rol bij het bepalen van de vastgoedwaarde van een object. Het afgelopen anderhalf jaar hebben de thema’s ‘geluk en gezondheid’ meer zichtbaarheid gekregen. Maar welke gezondheidsaspecten dragen dan bij aan het geluk van de gebruiker? Op welke manier hebben deze thema’s invloed op onze gebouwen en de omgeving eromheen?

De combinatie van het maken van gezonde keuzes in de werkomgeving zorgt al enige jaren voor effectievere medewerkers. Maar wat levert het dan op? Het blijkt dat aandacht voor het geluk en de gezondheid van de werknemer meerdere positieve onderdelen voor de onderneming opleveren. Zoals bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim, minder verloop van werknemers, minder moeite met werven van personeel en een hogere arbeidstevredenheid ervaren wordt en daarmee een sterkere betrokkenheid van werknemers bij de onderneming. Er blijkt ook correlatie te zijn met een sterke financiële positie en hogere productiviteit.

Een prettige woonomgeving heeft invloed op het ervaren van geluk en heeft hierdoor invloed op je gezondheid. Maar welke factoren dragen dan bij aan ons woongeluk en hoe kunnen wij als vastgoedprofessionals daarop inspelen? Het belang van een plek waar je echt even kunt ontspannen en genieten is essentieel. Hoe je woont en of je groen in de buurt hebt waar je kunt ontspannen is belangrijk. Alles telt mee!

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Mogelijkheid vooraf het Louwman Museum te bezoeken

Tijd10:00 uur

Voorafgaand aan de NEVAP ledenvergadering en het event ‘geluk en gezondheid’ is er, op vertoon van uw registratie voor het event, gelegenheid om in alle rust de prachtige collectie van het Louwman Museum te bekijken.

Over het museum

Het Louwman Museum heeft als doel om een zo helder en boeiend mogelijk beeld te geven van wat de automobielindustrie sinds 1887 heeft voortgebracht. Zonder twijfel heeft de automobiel onze wereld ingrijpend veranderd. De auto is een van de belangrijkste uitvindingen van de negentiende en twintigste eeuw.

Ruim 80 jaar geleden ontstond om die reden binnen familie Louwman al het idee om de hoogtepunten uit de autogeschiedenis te bewaren voor de volgende generaties. Het Louwman Museum gaat terug tot 1934. Sindsdien is de verzameling in fasen uitgebreid en verfijnd. Inmiddels omvat de verzameling ruim 275 antieke en klassieke automobielen. De collectie beoogt niet compleet te zijn, daarvoor heeft de industrie te veel voortgebracht. Met gevoel voor historische waarden is echter getracht een interessante en evenwichtige verzameling automobielen bijeen te brengen, alles met het doel een helder en boeiend tijdsbeeld te schetsen.

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Inloop en lunch NEVAP Ledenvergadering

Tijd12:00 uur

Voorafgaand aan de Ledenvergadering staat een heerlijke lunch voor u klaar in de Great Hall van het Louwman Museum.

Afbeelding voor Mayra Rijkse

NEVAP Ledenvergadering

Presentatie door het Bestuur en Bureau van NEVAP Mayra Rijkse
Tijd12:45 uur

In de vergadering worden o.a. de agenda en begroting voor 2022 besproken. Ook nemen wij helaas afscheid van Joost Vooijs als bestuurslid en stellen wij een nieuw bestuurslid graag aan jullie voor.

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Inloop event ‘geluk en gezondheid’

Tijd13:15 uur
Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Welkom

Tijd13:45 uur
Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Inleiding

Tijd13:47 uur

Afbeelding voor Prof. Dr. Ruut Veenhoven

Het effect van de gebouwde omgeving op geluk in de zin van levensvoldoening

Openingskeynote door Prof. Dr. Ruut Veenhoven
Tijd13:50 uur

Ruut Veenhoven, Emeritus professor of social conditions for human happiness aan de Erasmus Universiteit, ook welbekend als de ‘geluksprofessor van Nederland’, weet alles van geluk en doet hier al meer dan vijftig jaar onderzoek naar. Het kostte hem behoorlijk wat tijd voordat academici accepteerden dat het begrip ‘geluk’ wetenschappelijk te benaderen is maar inmiddels heeft het onderzoek ernaar zich enorm ontwikkeld.

Tijdens dit event zal hij de openingskeynote verzorgen. Bij ontwikkeling en beheer van gebouwen zou je willen weten wat meer en minder bijdraagt tot geluk van gebruikers. Dat effect op geluk weerspiegelt niet zonder meer in de prijs die gebruikers er voor willen betalen. Wat mensen verwachten dat hen gelukkig zal maken spoort niet altijd met het geluk die zij er later aan ervaren. Die ervaring wordt maar gedeeltelijk weerspiegeld in het gebruikelijke onderzoek naar tevredenheid met vastgoed. Je kunt tevreden zijn met je woning maar toch ongelukkig omdat je niet weet wat je mist. Daarom komt nu onderzoek op gang naar het effect van gebouwde omgeving op geluk in de zin van levensvoldoening. Twee voorbeelden van zulk onderzoek daarover worden besproken:
– Maakt groen gelukkig?
– Ben je gelukkiger in een eigen huis dan een huurhuis?

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

De gelukkige en gezonde bewoner

Tijd14:20 uur

Nico Wissing is landschapsontwerper en groen visionair. Hij is al meer dan 35 jaar bezig met het ontwerpen en realiseren van gezonde en groene leefomgevingen waarbij de mens en natuur in balans zijn. Sinds 2012 is hij, samen met Lodewijk Hoekstra, de founder van NLGreenlabel. NLGreenlabel zet zich in voor een leefbare groene stad. ‘We moeten anders met de natuur omspringen, je kunt de grond niet klakkeloos blijven verharden. In stedelijke woonwijken worden nu willekeurig bomen geplant. Zonder samenhang, er zit geen idee achter. Bomen moeten worden geplaatst op plekken waar ze onbelemmerd kunnen groeien, zonder dat de wortels worden platgewalst bij de aanleg van wegen of riolering. ‘De groene long’ moet terugkeren in de steden’, vindt Nico Wissing. ‘Geen gefrunnik op de vierkante meter. Parkeer de auto in ondergrondse garages. Leg brede parken en groenstroken aan, maak parkeer- en rijstroken ondergeschikt aan het groen en probeer de landelijke omgeving te betrekken bij een nieuwbouwproject.’

Nico vertaalt de waarde van groen naar fijne, gezonde plekken. Zijn credo is ‘natuurinclusief ontwikkelen met duurzame materialen, volgens het Rijnlandsmodel’. Door dit op de juiste manier te doen, leidt dat tot gelukkige en gezonde bewoners. En het mooiste is, dat dit niet alleen geldt voor de mens, maar ook voor de natuur. In Nico’s sessie neemt hij ons mee in zijn visie op groen en hoe dit kan bijdragen aan een groene, gezonde en gelukkige wereld. (foto: Modeste Herwig)

Afbeelding voor Elizabeth C. Nelson, PHD candidate,

‘Healthy workplaces’

Tijd14:40 uur

Wouter Oosting, Senior Director Workplace Strategies bij CBRE zal samen met Elizabeth C. Nelson, PHD candidate, onderzoekster, schrijfster en disrupter en mede oprichter en Head of Innovation and LivingLabs bij Smart Building certification, ingaan op ‘Healthy Workplaces’. Samen onderzochten zij, in een uniek onderzoek, de gezondheid van medewerkers. In dit onderzoek zijn de milieueffecten van de werkplek op de gezondheid en het potentieel van medewerkers onderzocht en is op basis van dit onderzoek een quick scan voor gezonde kantoren gemaakt.

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Korte pauze

Tijd15:10 uur
Afbeelding voor Joost Mulder

Eerste ronde deelsessies

‘Interactieve’ presentaties door Joost Mulder en Paul Jansen
Tijd15:30 uur

Joost Mulder van Heijmans zal met deelnemers in gesprek gaan over de visie op de gezonde leefomgeving. De realisatie van de wijk Maanwijk in Leusden zal daarbij de concrete uitvoering ervan tonen. Op deze plek levert de verknoping van ruimte, technologie en natuur een wijk die socialer, slimmer en gezonder is. Ook doet Maanwijk recht aan actuele woonwensen en maatschappelijke uitdagingen.

In de bijdrage van Arup zal Paul Jansen ingaan op de gevolgen op onze portefeuilles naar aanleiding van de conclusies van het nieuwe IPCC-rapport over klimaatverandering. Deze zijn verontrustend en alarmerend zowel voor Nederland als voor de rest van de wereld. De gevolgen ervan, zoals overstromingen, temperatuur veranderingen, droogte en water beschikbaarheid, hebben o.a. grote impact op de volksgezondheid. Dit is de meest dringende oproep voor ons allen: klimaatactie is nú nodig. In hun bijdrage besteden zij aandacht aan deze aspecten van gezondheid. En worden vragen gesteld als: Zijn de klimaatdoelstellingen van uw organisatie haalbaar? Waarbij het van belang is om inzicht te krijgen of de vastgoedportefeuille aan de geldende en aankomende regel en wetgeving voldoet. Een screening van de vastgoedportefeuille en in kaart brengen van de verschillende risico’s met betrekking tot de huidige CO2 uitstoot, het behalen van de klimaatdoelstellingen en de nodige kosten vormen belangrijke stappen.

Sweco heeft de doelstelling om in 2035 CO2-neutraal en 100% circulair te zijn wat betreft haar interne bedrijfsvoering. En daar werken ze hard aan, iedere afdeling op zijn of haar eigen gebied en resulteert in mooie en uitdagende projecten.

Sander Groot van Sweco zal in gesprek gaan over hoe zij, in samenwerking met TRIBOO, de mensen die bij Sweco werken en de klanten die dagelijks hun gebouw betreden een spraakmakende omgeving kunnen bieden die hen uitdaagt anders te kijken naar alledaagse dingen. Tijdens de lockdown gingen zij daarin nog een stap verder en zorgden met een uniek concept voor een prettige en gezonde werkplek thuis.

Afbeelding voor Alexander Lindeboom

Tweede ronde deelsessies

Tijd16:00 uur

Alexander Lindeboom gaat zal spreken over het ‘Beyond eyes’  concept; een gezonde, veilige en prettige omgeving die continu wordt verbeterd verwezenlijkt door technologie, gebruik en beleving van je gebouw slim met elkaar te verbinden.

Anjelica Cicilia, Director Acquisitie & Ontwikkeling bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, zal een presentatie geven over hoe Syntrus Achmea REF aankijkt tegen ‘geluk en gezondheid’ en hoe zij dit hebben vertaald naar een Programma van Eisen voor hun vastgoedacquisities.

Draagt een gezondere werkomgeving bij aan het welzijn, de gezondheid én het prestatievermogen van medewerkers?
Absoluut. Wouter Oosting en Elizabeth Nelson onderzochten samen de relatie tussen aandacht voor gezondheid & welzijn op de werkvloer en de effectiviteit van de medewerker. Het onderzoek heeft geresulteerd in een quickscan vooregbouwen en in hun bijdrage nemen ze ons mee in het positieve sneeuwbaleffect die een gezond kantoor kan veroorzaken.

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Interview

Tijd16:30 uur

Joanne Boonstra, winnares van de Groene Appel Beste Young Professional in 2017 en nu docent & coach bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij bij de Hanzehogeschool Groningen en daarnaast lid van het Green Team van en coördinator van het Green Ambassador Programme van de Hanzehogeschool, zalmet dagvoorzitter Liesbeth Schievink in gesprek gaan. Met de Sustainable Development Goals in het achterhoofd, neemt zij ons mee in de ‘mindset’ van studenten/jongeren, het groeiende aanbod van thema’s zoals geluk en gezondheid in de vastgoedopleiding en legt ze de relatie tussen gezonde (en duurzame) gebouwen en betere (leer) resultaten.

Afbeelding voor Prof. Dr. Ruut Veenhoven

Panelgesprek

Tijd16:40 uur

Tijdens het gesprek gaat dagvoorzitter Liesbeth Schievink met de panelleden in op de inzichten die deze middag zijn gepresenteerd en legt de relatie tot de NEXPLOIT onderwerpen.

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Netwerkborrel

Tijd17:15 uur

Napraten onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes.

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Mogelijkheid bezoeken eerste verdieping van het Louwman Museum

Tijd17:15 uur

Tijdens de Netwerkborrel is er tot 18:00 uur gelegenheid om de eerste verdieping van de prachtige collectie van het Louwman Museum te bewonderen.

Over het museum

Het Louwman Museum heeft als doel om een zo helder en boeiend mogelijk beeld te geven van wat de automobielindustrie sinds 1887 heeft voortgebracht. Zonder twijfel heeft de automobiel onze wereld ingrijpend veranderd. De auto is een van de belangrijkste uitvindingen van de negentiende en twintigste eeuw.

Ruim 80 jaar geleden ontstond om die reden binnen familie Louwman al het idee om de hoogtepunten uit de autogeschiedenis te bewaren voor de volgende generaties. Het Louwman Museum gaat terug tot 1934. Sindsdien is de verzameling in fasen uitgebreid en verfijnd. Inmiddels omvat de verzameling ruim 275 antieke en klassieke automobielen. De collectie beoogt niet compleet te zijn, daarvoor heeft de industrie te veel voortgebracht. Met gevoel voor historische waarden is echter getracht een interessante en evenwichtige verzameling automobielen bijeen te brengen, alles met het doel een helder en boeiend tijdsbeeld te schetsen.

Afbeelding voor NEVAP event ‘geluk en gezondheid’

Einde event ‘geluk en gezondheid’

Tijd18:30 uur