Ga door naar hoofdcontent
EventsNEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Categorie
Datum24 november 2022
Tijd09:30 - 12:00 uur
LocatieAmsterdam School of Real Estate (ASRE), Huys Azië, Jollemanhof 5,1019 GW Amsterdam
Aanmelden event NEXPLOIT Business en/of Ledenvergadering
Dit evenement is al geweest.
Afbeelding NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Het najaarsevent is gericht op het NEXPLOIT thema: Business met als uitgangspunt: ‘reversed scenario thinking’.

We zijn verheugd te gast te zijn bij NEVAP lid Amsterdam School of Real Estate in hun mooie locatie op de Oostelijke Handelskade in het historische pakhuis Azië.

We starten met een prikkelende openingspresentatie waarin Sander Dorleijn (abt) spreekt over het principe van ‘reversed scenario thinking’ met een bedrijfskundige benadering.

Om groots en vernieuwend te kunnen plannen zouden we vooruit én achteruit moeten kunnen denken. Op deze manier worden we gedwongen ook de andere kant van dingen te bekijken. Onze hersenen als het ware in omgekeerde richting te sturen. Deze manier van denken kan boeiende kansen voor innovatie onthullen.

De stip op de horizon

In een World Café opstelling gaan we vanuit het principe van ‘reversed scenario thinking’ praktisch inzoomen op de droom toekomst binnen verschillende onderwerpen in ons vakgebied. Vervolgens gaan we aan de slag met de stappen die ervoor nodig zijn om ze te verwezenlijken.

Met alle deelnemers gaan we nadenken over waar we naar toe willen. Vanuit vier verschillende onderdelen gaan we definiëren wat de stip op de horizon voor ieder onderdeel betekent. We verzamelen ideeen per onderdeel en bespreken de keerzijden van de droomuitkomst.
En identificeren uiteindelijk oplossingen.

De vier onderdelen zijn:
* automatisering
* duurzaamheid
* exploitatie
* leefbaarheid

Doel van de bijeenkomst

De vier onderdelen van het event hebben een nauwe relatie met de verschillende thema’s van NEXPLOIT.
Met de uitkomsten van dit event bouwen we in 2023 voort!

In rondetafelsessies gaan we dan dieper in op de uitkomsten van dit event. We bouwen voort op de ideeen en mogelijkheden die zijn vastgesteld en leggen we de directe verbindingen met elkaar én de opgaven die er in de (nabije) toekomst voor ons liggen.

World café opstelling:

De World Café methode wordt ingezet om nieuwe ideeën te genereren en vorm, visie en strategie te geven, aan belangrijke vraagstukken.

De informele setting garandeert actieve deelname van iedereen. Dankzij de kleine gespreksgroepen en de rol van de moderator komen ook de minder mondige mensen aan het woord. Alle betrokkenen worden echt gehoord en hun inbreng wordt gewaardeerd.

In 4 gespreksrondes, van elk 20 minuten, wordt er per tafel (4x) in groepen, en onder leiding van een tafel gastheer/vrouw, een onderdeel besproken. De tafel gastheer introduceert het onderwerp aan de tafel en modereert vervolgens het gesprek. Alle deelnemers worden aangemoedigd om de belangrijkste ideeën neer te schrijven/tekenen. Na de eerste ronde zal de tafel gastheer/vrouw blijven zitten en de rest wisselt van tafel.

Aan het begin van elke volgende gespreksronde verwelkomt de tafel gastheer/vrouw de nieuwe gesprekspartners en vat kort de belangrijkste ideeën uit de vorige ronden samen. De deelnemers worden aangemoedigd om de ideeën van hun vorige tafelgesprekken met elkaar in verband te brengen en om voort te bouwen op de bijdragen van de andere deelnemers.

Op het einde worden de belangrijkste bevindingen en oplossingen gedeeld met de volledige groep.

 

Guidelines World Café

NEXPLOIT Business

In het NEXPLOIT thema Business hebben we aandacht voor technologische innovaties, verduurzaming (ESG), sociale veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die allemaal een grote invloed op de vastgoedsector hebben. Het versterken van de (innovatie)kracht en de adoptie van nieuwe businessmodellen zijn nodig om strategisch goed voorbereid te zijn op de toekomst waarin we op een juiste manier aan al deze invloeden invulling geven.

Het thema Business heeft een directe verbinding met de andere 6 thema’s van NEXPLOIT.

Voorafgaand aan het event zal de Najaars Ledenvergadering plaatsvinden.

PROGRAMMA (o.v.b. wijzigingen)

Afbeelding voor Mayra Rijkse

Aanvang Ledenvergadering

Tijd08:30 uur

Tijdens de Najaars-ledenvergadering worden de toekomstige agenda en begroting voor 2023 besproken.
Tevens nemen wij ‘afscheid’ van Edwin van de Woestijne (Voorzitter) en Jan-Maarten Elias als bestuursleden omdat hun zittingstermijn van 6 jaar in november verstrijkt en stellen wij een nieuw kandidaat bestuurslid voor.

Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Aanvang event NEXPLOIT Business

Tijd09:30 uur
Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Welkom

Tijd09:30 uur

Lieke Bienfait, Docent Assetmanagement bij Hogeschool van Amsterdam en bestuurslid NEVAP, heet alle deelnemers welkom.

Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

‘Reversed Secenario Thinking’

Tijd09:35 uur

Een prikkelende openingspresentatie waarin Sander Dorleijn (abt) spreekt over het principe van ‘reversed scenario thinking’ met een bedrijfskundige benadering.

Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Uitleg World Café

Tijd09:55 uur

Lieke Bienfait – geeft uitleg over het doel van het event en over de werkwijze.

Voorts introduceert zijn de drie tafelheren en tafeldame:

Mayke van Dinter – Docent / onderzoeker aan de Fontys Hogeschool
Norbert Bol – Directeur Building Values
René Vierkant – Directeur Vierders
Jeroen Hollander – adviseur Strategie en beleid bij de Alliantie en Directeur de BerCK

Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Inleidingen onderwerpen door de tafelheer/vrouw

Tijd10:00 uur

De 4 tafelheren en vrouw geven een korte inleiding over hun onderwerpen waarvoor zij de gesprekken gaan leiden.

De 4 onderwerpen zijn:

* automatisering (door René Vierkant)

* duurzaamheid (door Mayke van Dinter)

* exploitatie (door Norbert Bol)

* leefbaarheid (door Jeroen Hollander)

Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Start World Café in 4 rondes

Tijd10:10 uur

In een World Café opstelling gaan we vanuit het principe van ‘reversed scenario thinking’ praktisch inzoomen op de droom toekomst binnen verschillende onderwerpen in ons vakgebied. Vervolgens gaan we aan de slag met de stappen die ervoor nodig zijn om ze te verwezenlijken.

  • Vanuit vier verschillende onderdelen gaan we definiëren wat de stip op de horizon voor ieder onderdeel betekent.
  • We bepalen wat de consequenties zijn van de stip op de horizon
  • We verzamelen ideeen en bespreken de oplossingen
  • En identificeren we de weg er naar toe

 

World café opstelling:

De World Café methode wordt ingezet om nieuwe ideeën te genereren en vorm, visie en strategie te geven, aan belangrijke vraagstukken.

In 4 gespreksrondes, van elk 20 minuten, wordt er per tafel (4x) in groepen, en onder leiding van een tafel gastheer/vrouw, een onderdeel besproken. De tafel gastheer introduceert het onderwerp en modereert vervolgens het gesprek.

Na de eerste ronde zal de tafel gastheer/vrouw blijven zitten en de rest wisselt van tafel.

Aan het begin van elke volgende gespreksronde verwelkomt de tafel gastheer/vrouw de nieuwe gesprekspartners en vat kort de belangrijkste ideeën uit de vorige ronden samen. De deelnemers worden aangemoedigd om de ideeën van hun vorige tafelgesprekken met elkaar in verband te brengen en om voort te bouwen op de bijdragen van de andere deelnemers.

Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Plenaire terugkoppeling van de en oplossingen

Tijd11:40 uur

De tafelheren en dame koppelen de ‘dromen en nachtmerries’ op de onderwerpen terug.

Met de uitkomsten zullen wij in 2023 rondetafelsessies organiseren om te verdiepen op deze uitkomsten en gedetailleerder na te denken over de stappen dier voor nodig zijn en de oplossingen die we ervoor kunnen vinden.

Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Einde event en aansluitend lunch (in Pakhuis De Zwijger)

Tijd12:00 uur

Voor de lunch gaan wij, om de hoek van de ASRE, naar Pakhuis de Zwijger, het voormalige vriespakhuis aan de Piet Heinkade: platform voor creatie en sociale innovatie.

Pakhuis de Zwijger:
Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

De lunch vindt plaats in de zaal EXPO

Afbeelding voor NEVAP Najaarsevent: NEXPLOIT Business

Einde lunch

Tijd13:15 uur