Ga door naar hoofdcontent
EventsNEVAP Summerschool 2021

NEVAP Summerschool 2021

Categorie
Datum1 juli 2021
Tijd13:00 - 17:15 uur
LocatieNBC Congrescentrum Nieuwegein
Dit evenement is al geweest.
Afbeelding NEVAP Summerschool 2021

NEVAP Summerschool 2021

Het doel van de Summerschool is simpel: bijdragen aan de kennis van onze leden over specifieke thema’s op gebied van of gerelateerd aan vastgoedexploitatie.
Met aandacht voor vastgoedexploitatie die duurzaam, innovatief, veilig, gezond, financierbaar en waardevol is. Dat vraagt om strategische keuzes, een beleidsmatige invulling en daadwerkelijke uitvoering. Maar vooral ook weten welke trends en ontwikkelingen het verschil gaan maken en op welke manier je als vastgoedprofessional daaraan concreet invulling kan geven voor je organisatie.
Welke handvatten zijn daarvoor beschikbaar en welke zijn specifiek inzetbaar voor jou?
Tijdens de NEVAP Summerschool krijg je de bouwstenen voor deze kennis en inzicht op interactieve wijze aangeboden in de vorm van masterclasses.

Hoofdthema: Waardecreatie

Afbeelding voor NEVAP Summerschool 2021

‘NEN 8026 Beleidskader voor het in stand houden van de gebouwde omgeving’

Tijd13:00 uur

Johan Smit zal in zijn masterclass NEN-ISO 55000, dé internationale norm voor Assetmanagement, bespreken.

Met de ontwikkeling van een nieuwe norm ‘NEN 8026 Beleidskader voor het in stand houden van de gebouwde omgeving’ wordt Assetmanagement verder vormgegeven voor organisaties die Vastgoed of Infra objecten in eigendom hebben.

Het doel van deze nieuwe norm is dat het de Assetmanager helpt om op tactisch niveau te sturen op waarden. Zodat er verbinding wordt gemaakt met de Asset owner op bestuurlijk/strategisch niveau ten behoeve van de concrete realisatie op operationeel niveau door de Serviceprovider. Het beschrijft het proces om vanuit de organisatiedoelen en kernwaarden te komen tot de assetmanagementstrategie voor de korte en lange termijn. Op basis van de assetmanagementstrategie wordt richting gegeven aan de instandhouding van assets door het vaststellen van waardeaspecten voor assets. Deze waardeaspecten vormen de basis voor het definiëren van niveaus voor instandhouding.

Deze niveaus zijn de leidraad voor het maken en realiseren (of bijstellen) van plannen voor de korte en lange termijn. En vormen tevens het kader voor het risicogestuurd monitoren van de stand van zaken met betrekking tot het daadwerkelijk toevoegen van waarde. Ze vormen tevens de instandhouding van de basis voor het uitvoeren van periodieke controles om te monitoren of daadwerkelijk waarde wordt gerealiseerd of dat er risico’s aanwezig zijn die dat in de weg staat.

De werkmethode van deze norm geeft richting aan organisaties voor een doelmatig, duurzaam, kosteneffectief en risicogestuurde instandhouding van assets. Zodat deze waardetoevoegenvoor een organisatie en haar stakeholders.

Afbeelding voor NEVAP Summerschool 2021

Waardecreatie d.m.v. Data

Tijd14:00 uur

Richard Gerritsen zal Datawerking in de exploitatie bespreken.

Smart buildings produceren veel data. Het gericht en optimaal gebruiken ervan gaat niet alleen om het op een veilige, efficiënte en kosteneffectieve wijze verzamelen en bewaren. Maar ook de juiste verwerking van data stelt ons in staat om beter in te spelen op de behoeften en gewoontes van de gebruiker, om (interne) bedrijfsprocessen te optimaliseren, maar ook om antwoord te krijgen op haalbaarheid van projecten en de uitwerking op het rendement van investeringsbeslissingen.

In deze masterclass neemt Richard je mee in het belang van datamanagement en hoe je deze strategieën kunt vertalen naar operationele doelstellingen en concrete keuzes.

Afbeelding voor NEVAP Summerschool 2021

Waardecreatie d.m.v. Beleving

Tijd15:15 uur

Wietse Verheul gaat in zijn masterclass in op de waardecreatie van Beleving

Beleving is een steeds vaker voorkomend onderdeel van waarde toevoeging van vastgoed. We zijn meer en meer gericht op leefgemak. Onderdeel hiervan is beleving en is bijvoorbeeld terug te zien in consumptiegedrag en in de wensen en behoeften op het gebied van wonen.

De oorspronkelijke functie van een huis  – voorzien in veiligheid en geborgenheid – is nu aangevuld met ‘het huis is een verlengde van iemands identiteit’. Beleving toevoegen kan dus in vastgoed een onderscheidend vermogen én waarde creëren.

Diverse onderzoeken op gebied van woon- en winkelvastgoed, dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk ook voor kantoren gelden, laten zien dat het toevoegen van beleving waarde schept voor zowel huurder en bezoeker, maar ook voor de directe omgeving van het vastgoed. Om vastgoed te blijven ontwikkelen dat aansluit op de verschillende wensen en behoeften van het moment, is het dus van belang te anticiperen op die onderdelen. Of het nu gaat om de indeling van een woning of de geboden faciliteiten of gezamenlijk gebruiksgemak van gemeenschappelijke ruimten / diensten.

Afbeelding voor Jan van Zuijlen

Waardecreatie d.m.v. Building as a service

Presentatie door Jan van Zuijlen
Tijd16:00 uur

Building as a Service: de impact op vastgoedmanagement.

De afgelopen jaren zijn verschillende partijen nadrukkelijk aan de gang gegaan met PropTech. Hoe we bouwen, financieren, managen, omgaan met gebruikers en nieuwe innovaties toepassen in vastgoed, is aan de hand van nieuwe technologieën sterk aan het veranderen. Die veranderingen leiden tot business modelinnovatie, productinnovatie en procesinnovatie en nieuwe mogelijkheden op de markt voor toetreders. Maar ook bestaande partijen zullen andere marktproposities aanbieden en rekening houden met een andere maatschappelijke focus. Een focus op circulariteit, zero waste, CO2-reductie en gezondheid van bewoners.

Hoe Building as a Service hierin een rol gaat spelen en wat de impact daarvan is op vastgoedmanagement, wordt door Jan van Zuijlen uitgelegd in deze masterclass.