Ga door naar hoofdcontent
EventsNEVAP werkgroepen formeren

NEVAP werkgroepen formeren

Categorie
Datum25 mei 2023
Tijd10:00 - 12:00 uur
LocatieKIVI, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Aanmeldformulier NEVAP event
Dit evenement is al geweest.
Afbeelding NEVAP werkgroepen formeren

NEVAP gaat werkgroepen formeren!

Het doel van een werkgroep bestaat uit een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de jaaractualiteit in vastgoedexploitatie. Dat kan van alles zijn; om problemen op te lossen of concrete doelen aan te pakken, tot het verbeteren of ontwikkelen van een specifiek proces of systeem binnen de vastgoedexploitatiesector.

    Om de leden vervolgens tot daadwerkelijke stappen te (ver)leiden. 
    Te inspireren. 
    Huidige verbindingen te versterken en nieuwe te laten ontstaan.
    Innovatie in vastgoedexploitatie aan te wakkeren.

Hoe?
Wij kiezen voor de Open Space Workshop
Het format wordt vaak gebruikt om innovatie en samenwerking tussen mensen/organisaties te stimuleren.
Een Open Space Workshop is een workshopvorm waarbij deelnemers de agenda en te bespreken onderwerpen bepalen en de groepen worden gevormd op basis van hun interesses en doelen. 

Einddoel:
De bijeenkomst is hét moment om mee te denken over hoe wij er met ELKAAR voor gaan zorgen dat we een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendige, leefbare en gezonde gebouwde omgeving door middel van het verbinden van vastgoedexploitatie-organisaties en professionals. Het zijn de aanwezigen zelf, die ideeën en plannen maken. Die met elkaar gespreksonderwerpen bepalen en daar een bijdrage aan leveren.

We zijn te gast in de prachtige locatie van KIVI !

Je hoeft je hierop niet echt voor te bereiden. Het is wel handig om te bedenken wat jij zou willen halen of brengen. 
Met als einddoel werkgroepen binnen NEVAP te formeren waarin we het gesprek, de ideeen, de innovaties en oplossingen gezamenlijk verder kunnen brengen.

Wat is een Open Space Workshop?
De Open Space methode start zonder agenda of duidelijke eindbestemming. We kennen alleen het einddoel, wie er komen en dat zij geïnteresseerd zijn een bijdrage daaraan te leveren. Het zijn de aanwezigen zélf, die ideeën en plannen maken. Die met elkaar gespreksonderwerpen of vraagstukken bepalen en daar een bijdrage aan leveren.

De OpenSpace workshop is een marktplaats van ideeën waarin de deelnemers elkaar vinden op onderwerp of oplossing. Waar men met elkaar aan de slag gaat op tot oplossingen te komen. De werkvorm is ontworpen om participatie en samenwerking aan te moedigen en omvat groepsdiscussies, brainstormsessies en probleemoplossende activiteiten.

Je hoeft je hierop niet echt voor te bereiden. Het is wel handig om te bedenken wat jij zou willen halen of brengen.


Afbeelding voor NEVAP werkgroepen formeren

Ontvangst met koffie en thee

Tijd09:30 uur
Afbeelding voor Rob Koops

Plenaire opening

Door presentator en dagvoorzitter Rob Koops Rob Koops
Tijd10:00 uur

Rob Koops geeft een uitleg over het programma en de werkwijze van deze ochtend.

 

Afbeelding voor Rob Koops

Interview met voorbereidingsgroep en voorzitters werkgroepen

Presentatie door Rob Koops en Sannie Verweij*

Rob Koops interviewt de mensen van de voorbereidingsgroep – de bedenkers en voorzitters van de beoogde werkgroepen (o.a. leden van het NEVAP Business Innovatie Lab).

Tijdens het ontstaan en voorbereiden van dit event zijn al een aantal mogelijk hoofdthema’s benoemd. Deze zijn voortgekomen uit NEXPLOIT én de verzoeken en vragen uit de bijeenkomsten van afgelopen jaar.

De eerste gedachten voor thema’s liggen niet vast. Het is heel goed mogelijk dat we tot andere ideeen/inzichten komen maar uiteindelijk is er een eerste keuze gemaakt voor:

 1. Klimaatadaptatie in exploitatie
 2. Business in exploitatie
 3. Data en digitalisering in exploitatie
 4. Energy in exploitatie

De deelnemers bepalen gezamenlijk de richting en lijn!

Afbeelding voor NEVAP werkgroepen formeren

De Marktplaats!

Tijd10:15 uur
 • Deelnemers schrijven vragen op het planbord en mogen eventueel hierover pitchen
 • Intekenen deelname
Afbeelding voor NEVAP werkgroepen formeren

Start Open Space

Tijd10:30 uur

De Vier Regels van de Open Space Workshop zijn:

 1. De mensen die komen zijn de juiste mensen.
 2. Wat er gebeurt, is het enige dat er had kunnen gebeuren.
 3. Het moment van aanvang is altijd het juiste moment.
 4. Als ’t klaar is, is het klaar.

De Wet van de Twee Voeten zegt:

“Als je ergens bent waar je niks kunt of wilt bijdragen of leren, gebruik dan je voeten en ga naar een plek waar dat wel kan.”

Dit mag zonder enige ongemakkelijkheid of schroom!

Afbeelding voor Rob Koops

Plenaire korte terugkoppeling

Presentatie door Rob Koops
Tijd11:30 uur
 • wat hebben we besproken?
 • wat hebben we geleerd?
 • We voegen de eventuele aanvullende vragen toe en bespreken waarmee we verder gaan?
  – zijn de beoogde werkgroepen de juiste of is een aanpassing nodig?
  En zo ja welke?

 

Afbeelding voor NEVAP werkgroepen formeren

Markt: vraag en aanbod

Tijd11:40 uur

“Voorzitters” staan bij hun uitkomsten en beoogde werkgroep.

Deelnemers lopen rond op de ‘markt’ en kunnen bij de werkgroepen aangeven een bijdrage te kunnen leveren aan het gesprek (om oplossingen te kunnen bieden of om oplossingen te vinden of om mee te willen praten)

Afbeelding voor Sannie Verweij*

Afsluiting

Presentatie door de voorzitters van de werkgroepen Sannie Verweij*
Tijd11:50 uur

De start van de werkgroepen hebben vorm gekregen

De eerste voorzitters geven een korte blik in wat de werkgroep wil betekenen en wat de eerste concrete stappen zullen zijn.