Ga door naar hoofdcontent
EventsToekomstwaarde vastgoed

Toekomstwaarde vastgoed

Categorie
Datum7 februari 2023
Tijd14:30 - 17:00 uur
LocatieKoninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
Aanmeldformulier NEVAP event
Dit evenement is al geweest.
Afbeelding Toekomstwaarde vastgoed

In 2020 (midden in één van de coronagolven) hebben NEVAPde Koninklijke Metaalunie, Brink Management / Advies en de Bouwcampus sessies georganiseerd rondom het thema TOEKOMSTWAARDE VAN GEBOUWEN. In de sessies is ingegaan op de methodiek rondom het bepalen van toekomstwaarde van het gebouw vanuit het perspectief van adaptief vermogen en flexibiliteit. In de sessies is  input opgehaald voor de uitwerking naar concrete tooling rondom deze methode.

Eind 2022 is het daadwerkelijk maken van de tools afgerond en begin februari 2023 zullen wij een lanceringsevent voor de ‘flexibiliteitsscan’ voor toekomstwaarde van gebouwen organiseren.

De flexibiliteitsscan helpt allereerst bepalen aan welke vorm van flexibiliteit behoefte is in jouw gebouw(en). Is er bijvoorbeeld behoefte aan herindelen, herbestemmen, uitbreiden of afstoten. Vervolgens toets je met de flexibiliteitsscan in hoeverre jouw gebouw(en) invulling geven aan deze aanpasbaarheid en welke ontwerpeisen centraal moeten staan bij flexibel bouwen.

In deze bijeenkomst zal de algemene theorie over toekomstwaarde van gebouwen en adaptief vermogen worden toegelicht en zal de flexibiliteitsscan gedemonstreerd worden. In kleinere groepen is er vervolgens mogelijkheid om aan de slag te gaan met de tool en kunnen specifieke vragen beantwoord worden.

Ben je geïnteresseerd om aanwezig te zijn bij het lanceringsevent? Meld je dan aan via het aanmeldformulier. Een bevestiging en meer en uitgebreide informatie over het programma volgt spoedig.

Achtergrond

De flexibiliteitsscan komt voort uit een jarenlange samenwerking tussen publiek en private partijen, met als doel toekomstbestendig bouwen te stimuleren. Met de flexibiliteitsscan willen we kennis delen en een gratis en breed toegankelijk instrument aanbieden dat partijen in bouw en vastgoed helpt nadenken over de toekomstwaarde en het adaptief vermogen van gebouwen.

Daarom, publiceerden in 2014 VNO-NCW in samenwerking met Brink Management/Advies en TU Delft een bepalingsmethode voor het adaptief vermogen van gebouwen. In deze zeer uitgebreide methode, is alle kennis en kunde verwerkt die op dat moment beschikbaar was. Zo zijn ruim 200 gebouwindicatoren vastgesteld die invloed hebben op de toekomstwaarde van gebouwen en die de functionele prestatie-eisen van een gebouw omschrijven.

Vanaf 2017 is deze methode gevalideerd met pilots bij verschillende opdrachtgevers en in diverse sectoren. Deze validatie was een eerste aanzet tot bruikbare instrumenten. In 2022 zijn de uitkomsten van deze trajecten verwerkt tot de flexibiliteitsscan die tijdens dit event gelanceerd wordt!

Lancering Flexibiliteitsscan Toekomstwaarde gebouwen

Afbeelding voor Toekomstwaarde vastgoed

Inloop deelnemers

Tijd14:30 uur
Afbeelding voor Mayra Rijkse

Welkom en aftrap

Presentatie door Mayra Rijkse
Tijd15:00 uur
Afbeelding voor Marleen Hermans

Het belang van toekomstwaarde vanuit het perspectief van adaptief vermogen in de gebouwde omgeving.

Presentatie door Marleen Hermans
Tijd15:05 uur

Het belang van toekomstwaarde vanuit het perspectief van adaptief vermogen in de gebouwde omgeving.
Historie totstandkoming van het gedachtegoed rondom toekomstwaarde van gebouwen.

Afbeelding voor Finn Vossen

Toelichting algemeen gedachtegoed en verdieping op de vier elementen van toekomstwaarde

Presentatie door Finn Vossen en Janneke Koeleman
Tijd15:15 uur

Toelichting algemeen gedachtegoed rondom toekomstwaarde van gebouwen en verdieping op de vier elementen van toekomstwaarde, nl. adaptiviteit, (financiële)waardevastheid, energie en materiaal.
Stapgewijze introductie van de flexibiliteitsscan.

Afbeelding voor Toekomstwaarde vastgoed

Gelegenheid tot stellen van vragen

Tijd15:35 uur

Gelegenheid tot het stellen van vragen en verplaatsen naar break-out ruimtes voor verdere verdieping.

Afbeelding voor Janneke Koeleman

Break-out sessies: doorlopen van de drie stappen in de flexibiliteitsscan

Tijd15:45 uur
Afbeelding voor Peter van der Mars

Einde break-out sessie en plenaire terugkoppeling van ervaringen en afsluiting

Presentatie door Peter van der Mars
Tijd16:45 uur
Afbeelding voor Toekomstwaarde vastgoed

Afsluitende borrel

Tijd17:00 uur