Ga door naar hoofdcontent
InformatieDisclaimer

Disclaimer

Inhoud

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. NEVAP sluit alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik van de informatie, noch voor enigerlei directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van deze site. NEVAP accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop NEVAP geen invloed heeft. NEVAP kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer


Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website.