Ga door naar hoofdcontent
InformatieNEXPLOIT Asset & Propertyservices

NEXPLOIT Asset & Propertyservices

Afbeelding van hand met een sleutel voor assetmanagement

Multifunctioneel gebruik van vastgoed, het toenemend belang van gebruikerstevredenheid en een bredere samenwerking met partners uit andere disciplines. De vastgoedexploitatiesector is aan veel veranderingen onderhevig. Inspelen op deze veranderingen is nodig voor een toekomstgericht onderhouds- en assetmanagement. Technologische ontwikkelingen bieden tegelijkertijd mogelijkheden voor efficiënt beheer.

De drie thema’s van NEXPLOIT Asset- en Propertyservices zijn:

 

 1. Gebouwen intelligent gebruiken en beheren
 2. Efficiënt beheer door technologische ontwikkeling
 3. Waardecreatie voor gebruiker

De waarde die stakeholders hechten aan kwaliteit, duurzaamheid, kostenbeheersing, en gebruikerstevredenheid zijn steeds meer bepalend voor een efficiënt en effectief gebruik van gebouwen. Het is dan ook van belang om de focus te houden op deze aspecten, ook bij het vaststellen van de strategische doelen voor de korte en lange termijn. De technische en functionele staat van onderhoud van gebouwen blijft daarnaast een belangrijke rol spelen.

Bij het vaststellen én creëren van waarde van vastgoed is de beleving van de gebruiker een invloedrijke factor. Een veilige en gezonde, goed toegankelijke en aantrekkelijke woon- of werkomgeving maakt een gebouw waardevol voor de gebruiker. Een hindervrij gebruik van het gebouw tijdens onderhoudswerkzaamheden draagt ook bij aan deze beleving. Toekomstgericht onderhouds- en assetmanagement betrekt al deze aspecten en belanghebbenden in het beleid en de uitvoering.

Deze integrale benadering wordt ondersteund door digitalisering van beheer- en onderhoudsprocessen. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering, 3D printen, BIM, data opslag Cloud, en digital twinning geven vorm aan digitaal propertymanagement. Deze ontwikkelingen maken in toenemende mate een onmisbaar deel uit van efficiënt vastgoedbeheer.

Waar houden wij ons binnen dit thema mee bezig?

Gebouwen intelligent gebruiken en beheren

 • Strategische doelen van de gebouwen voor de korte en de lange termijn bepalen.
 • Assetmanagement: focus op efficiënt en effectief gebruik van (bestaande) gebouwen door te sturen op waarde aspecten stakeholders gericht op kwaliteit, gebruikerstevredenheid, kostenbeheersing, optimalisatie gebruik en duurzaamheidsambities.
 • Sturen op risico effecten van de staat van de technische en functionele staat van onderhoud van gebouwen.
 • Integrale en beleidsmatige benadering van asset- en onderhoudsmanagement voor het in stand houden van de gebouwen in hun omgeving en voor een op een locatie.

Efficiënt beheer door technologische ontwikkeling

 • Digitalisering van het beheerproces, van portefeuille-, asset- en onderhoudsmanagement.
 • Digital propertymanagement, zoals gebruik BIM, robotisering, 3D printen en digital twinning.

Waardecreatie voor gebruiker

 • Betrekken van belanghebbende stakeholders en gebruikersparticipatie bij bepalen van de relevante waardeaspecten zoals: strategisch/ organisatorisch, veilig en gezond, gebruik/ bruikbaarheid, toegankelijk, financieel, economisch, commercieel, esthetisch/ verzorgd, maatschappelijk, cultuur, duurzaam, ecologisch.
 • Hindervrij gebruik voor, tijdens en na onderhouds- en verbouwwerkzaamheden.