Ga door naar hoofdcontent
InformatieNEXPLOIT Buildings

NEXPLOIT Buildings

De wensen en eisen die aan gebouwen worden gesteld, veranderen voortdurend. Consumenten worden kritischer, technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de concurrentie neemt toe. Het is eerder noodzaak dan luxe om te anticiperen op al deze ontwikkelingen.

De twee thema’s binnen NEXPLOIT Buildings zijn:

 1. Anticiperen op (veranderende) voorkeuren en behoeftes van mensen
 2. Verruimen functionele kwaliteit

Het signaleren en analyseren van nieuwe trends helpt vastgoedorganisaties om in te spelen op veranderende voorkeuren, behoeften en financiële mogelijkheden van mensen. Denk aan het langer thuiswonen van ouderen of de verschuiving van bezit naar ‘living as a service’. Met kennis van deze ontwikkelingen kan richting worden gegeven aan bestaande en toekomstige functies van gebouwen, inclusief de aanpassingen die daarvoor nodig zijn.

Rekening houden met veranderingen, stelt eisen aan de flexibiliteit van vastgoed. Een multifunctionele gebouwde omgeving en een goede mix van functies en faciliteiten dragen daaraan bij. Voedselproducerende gebouwen voegen met ‘urban farming’ een nieuwe functie toe. De functionele kwaliteit van vastgoed wordt daarmee verruimd, maar ook intuïtieve interactie tussen gebruikers en gebouwen kan de kwaliteit verhogen. Daarnaast blijven comfort, gezondheid, energiebesparing en vergroening belangrijke thema’s.

Waar houden wij ons binnen dit thema mee bezig?

Anticiperen op (veranderende) voorkeuren en behoeftes van mensen

 • Voorspellen van kwalitatieve behoefte van mensen
 • Faciliteren van langer thuis wonen van ouderen (leeftijdsbestendig wonen met zorg)
 • Gebruik van gebouwen of bezit van gebouwen (delen) en diensten
 • Bepalen van huidige- en toekomstige functies en het aanpassen van gebouwen

Verruimen functionele kwaliteit

 • Comfort, gezondheid, vergroening en energiebesparing
 • Multifunctionele gebouwde omgeving en flexibiliteit van vastgoed
 • (intuïtieve) interactie van gebruikers en gebouwen
 • Voedselproducerende gebouwen (urban farming)
 • Mixed use toepassingen (wonen, zorg, retail, etc combineren, alsmede sharing van vervoer, keukens, leasure etc.)