Ga door naar hoofdcontent
InformatieNEXPLOIT Business

NEXPLOIT Business

Technologische innovaties, verduurzaming (ESG), sociale veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben grote invloed op de vastgoedsector. Het versterken van de (innovatie)kracht en de adoptie van nieuwe businessmodellen zijn nodig om strategisch goed voorbereid te zijn op de toekomst.

De twee thema’s binnen NEXPLOIT Business zijn:

  1. Versterken van de (innovatie) kracht in vastgoedexploitatie
  2. Nieuwe businessmodellen die kunnen leiden tot andere rolverdeling van functie, tijd en plaats

In de keten van de toekomst kunnen de rollen verschuiven, ook die van de overheid. Bovendien wordt vastgoedexploitatie eerder dan voorheen in de ontwikkeling van gebouwen betrokken. Dat heeft gevolgen voor de verdeling van verantwoordelijkheden, voor de cultuur en de benodigde multi-disciplinaire competenties. Technologische ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt hangen nauw samen met onderwijs en opleidingen. Nieuw vakmanschap is nodig om het vakgebied toekomstbestendig te maken.

Nieuwe financieringsmodellen, zoals crowdfunding en pay-per-use, en nieuwe rendementsmodellen kunnen van invloed zijn op de business modellen en de rollen in de keten. Vooral wanneer er naast financieel ook het maatschappelijk rendement wordt meegenomen. Zo ontstaat ruimte voor een beter, eerlijker en efficiënter vastgoedbeleid.

Waar houden wij ons binnen dit thema mee bezig?

Versterken van de (innovatie) kracht in vastgoedexploitatie

  • Verantwoordelijkheid, rolverdeling, cultuur en (multidisciplinaire) competenties in de keten van de toekomst. Inclusief regelgeving en rol van de overheid
  • Snellere innovatie in een projectmatige werkomgeving zoals de vastgoedexploitatie
  • Nieuw vakmanschap en technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en opleidingen
  • (her)inrichting arbeidsmarkt

Nieuwe businessmodellen die kunnen leiden tot andere rolverdeling van functie, tijd en plaats

  • Nieuwe financieringsmodellen. Financiering van lange termijn (klant)waarde, crowdfunding, pay-per-use, tokenization e.d.
  • Nieuwe rendement modellen voor (duurzame) investeringen, die zowel financieel rendement als maatschappelijk rendement in beschouwing nemen alsook het risico (op basis van “true pricing”).