Ga door naar hoofdcontent
InformatieNEXPLOIT Energy

NEXPLOIT Energy

De energietransitie naar een energieneutrale samenleving heeft grote gevolgen voor de gebouwde omgeving. Gebouwen moeten worden verduurzaamd en het energieverbruik moet worden teruggebracht. Nieuwe organisatievormen en samenwerkingen zijn nodig om vaart te geven aan het opwekken en gebruik van duurzame energie.

De twee thema’s binnen NEXPLOIT Energy zijn:

  1. Een energieneutrale en of -leverende gebouwde omgeving
  2. Nieuwe organisatievormen voor het opwekken en distribueren van warmte&koude en elektriciteit

Naast technische ingrepen beïnvloedt ook de manier waarop gebouwen worden gebruikt het energieverbruik. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers en te weten welke drijfveren voor energiebesparing een rol spelen.

De energietransitie in de gebouwde omgeving staat niet op zichzelf. Bij het opwekken en distribueren van duurzame energie zijn veel partijen betrokken. Energieopwekking, het transport, de opslag en de levering van energie aan wijken en gebieden komt tot stand in samenwerking met onder meer gemeenten, energieleveranciers en gebruikers. Ook bij de realisatie van smart grids voor duurzame energievoorziening komen nieuwe vormen van organisatie en samenwerking om de hoek kijken.

Waar houden wij ons binnen dit thema mee bezig?

Een energieneutrale en of -leverende gebouwde omgeving

  • Drijfveren voor energiebesparend gedrag van gebruikers
  • In energie zelfvoorzienende gebouwen
  • Reductie van energiegebruik op grote schaal; zoals van (bestaande) wijken

Nieuwe organisatievormen voor het opwekken en distribueren van warmte&koude en elektriciteit

  • Energieopwekking, -transport, -opslag, en -levering op wijk- en gebiedsniveau tot stand komend in samenwerking met diverse stakeholders (gemeente, energiebedrijven, bewoners, huurders)
  • Infrastructuur voor het op grote schaal decentraal opwekken van duurzame energie (smart grids)