Ga door naar hoofdcontent
InformatieNEXPLOIT Health & Safety

NEXPLOIT Health & Safety

Veilige en gezonde gebouwen moeten op vele aspecten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij gaat het in de eerste plaats niet om het gebouw zelf, maar om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers. Het belang van een gezond binnenmilieu is door het coronavirus nadrukkelijk op de kaart gezet.

De twee thema’s binnen NEXPLOIT Health & Safety zijn:

 1. Veilige en gezonde gebouwen
 2. Veilig gebruik gebouwen

In het gebruik en beheer van gebouwen is aandacht nodig voor talloze zaken om een gezonde en veilige binnenruimte te waarborgen. Denk aan CO2, fijnstof en legionella, maar ook aan akoestiek, licht en temperatuur. Door inzicht te krijgen in de negatieve en positieve effecten van gebouwen op de veiligheid en gezondheid van gebruikers, kan worden bepaald welke maatregelen er nodig zijn.

Veilig gebruik van gebouwen gaat ook over het beheersen van risico’s en het waarborgen van veiligheid. Een goede compliance draagt daaraan bij. Naast veiligheid en gezondheid speelt welzijn een steeds belangrijkere rol, ook in de certificering van gebouwen. Zo is er meer aandacht voor een inspirerende werkomgeving, voor sociale veiligheid en voor natuurinclusief bouwen.

Waar houden wij ons binnen dit thema mee bezig?

Veilige en gezonde gebouwen

 • Focus gebruik en beheer van gebouwen op gezond binnenmilieu door aandacht voor:
  • akoestiek
  • licht
  • luchtvochtigheid
  • CO2
  • fijnstof
  • asbest
  • legionella
  • temperatuur
 • Inzicht in negatieve en positieve effecten van gebouwen op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van gebruikers
 • Stimulerende en inspirerende werkomgeving
 • Aandacht voor sociale veiligheid en ontmoetingsplekken
 • Natuur inclusief

Veilig gebruik gebouwen

 • Compliance
 • Zorgdragen voor beheersing van veiligheid- en gezondheidsrisico’s ten aanzien van de constructieve en technische staat en veilig kunnen vluchten bij incidenten (brand / terrorisme)
 • Constructieve veiligheid waarborgen