Ga door naar hoofdcontent
InformatieNEXPLOIT Materials

NEXPLOIT Materials

Op weg naar een circulaire economie en een CO2-neutrale samenleving staat de gebouwde omgeving voor een enorme opgave. Een goede keuze van materialen en productie- en verwerkingsmethoden draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot en meer hergebruik van materialen.

De twee thema’s binnen NEXPLOIT Materials zijn:

  1. Komen tot goede keuzes van materialen en productie- en verwerkingsmethoden.
  2. Faciliteren van de materialentransitie

Onder invloed van bevolkingsgroei en stijgende welvaart neemt de vraag naar grondstoffen toe. Tegelijkertijd zal de beschikbaarheid van grondstoffen de komende jaren verder afnemen. Daardoor zullen de prijzen oplopen. Bij de verwerking van delfstoffen en de productie van materialen komt bovendien veel CO2 vrij. In de bouw zullen daarom andere keuzes gemaakt moeten worden om kosten te besparen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook vanuit de overheid wordt met regels op het gebied van milieuprestatie van gebouwen het gebruik van hernieuwbare materialen en hergebruik gestimuleerd.

Hergebruik van materialen betekent vooruit denken. Het gebruik van adaptieve, modulaire en remontabele materialen en producten maakt gebouwen tot toekomstige magazijnen van bouwmaterialen. Die waarde kan al in de besluitvorming over investeringen worden meegenomen. Om te komen tot een circulaire economie zijn naast ‘urban mining’ en innovaties in de bouw ook biobased alternatieven en afvalstromen uit andere sectoren nodig.

Waar houden wij ons binnen dit thema mee bezig?

Komen tot goede keuzes van materialen en productie- en verwerkingsmethoden.

  • Toepassen van Biobased, adaptieve, modulaire en remontabele materialen en producten.
  • Toepassen van productie- en verwerkingsmethoden met een lage CO2 uitstoot.

Faciliteren van de materialentransitie

  • Gebouwen als toekomstige magazijnen van bouwmaterialen (urban mining) mogelijk maken.
  • In de huidige besluitvorming over investeringen de toekomstige circulaire waarde van materialen opnemen.
  • Stimuleren van bestaande en innovatieve technieken en materialen die bijdragen aan de materialen transitie.