Ga door naar hoofdcontent
InformatieOnze missie

Onze missie

NEVAP wil een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendige, leefbare en gezonde gebouwde omgeving door middel van het verbinden van vastgoedexploitatie-organisaties en professionals. Alsook aan elkaars oplossingen om tot een gezamenlijke richting te komen voor de opgaven en uitdagingen van nu.

NEVAP jaagt aan en stelt ideale teams samen die in situaties nodig zijn om daadwerkelijke stappen te zetten in aanpak, op conceptueel gebied of rondom financiële vraagstukken.

Wat gaat er verloren als NEVAP niet zou bestaan?

 • De verbinding van organisaties tussen personen en partijen in de vastgoedexploitatiesector (dwars door de organisaties heen) op de grote vraagstukken binnen vastgoedexploitatie.
 • Belangrijke kennis over het ontwerpen van vastgoedexploitatie.
 • Het bieden van inspiratie, verbinding en (gezamenlijke) actie op (mogelijke) toepassingen als het gaat om de acute vraagstukken in bestaand vastgoed.
  Of het nu gaat om de inrichting van en in gebouwen, het toepassen van data en technologie, of om aanpassingen in de processen.
 • Het bieden van kennis en aandacht op het gebied van ESG.
 • Het aanjagen van samenwerking in de bebouwde omgeving.

NEVAP lost de volgende pijnpunten op:

Toekomstgerichte kennis, onderzoek en oplossingen als het gaat om de grote actuele opgaven en uitdagingen, zoals:

 • Vergroten van de leefbaarheid van steden
 • Gebruik van (informatie) technologie en (big) data
 • Anticiperen op (veranderende) voorkeuren en behoeftes van mensen/gebruikers
 • Verruimen functionele kwaliteit van gebouwen
 • Komen tot goede keuzes van materialen en productie- en verwerkingsmethoden
 • Faciliteren van de materialentransitie
 • Het creëren van veilige en gezonde gebouwen en het gebruik ervan
 • Een energie neutrale en of -leverende gebouwde omgeving
 • Nieuwe organisatievormen voor het opwekken en distribueren van warmte&koude en elektriciteit
 • Versterken van de (innovatie) kracht in vastgoedexploitatie
 • Zorgen voor nieuwe businessmodellen die kunnen leiden tot andere rolverdeling van functie, tijd en plaats
 • Intelligent gebruik en beheer van gebouwen
 • Efficiënt beheer door technologische ontwikkeling
 • Waardecreatie voor gebruiker

Wij staan iedere dag paraat voor NEVAP, om:

Op alle aspecten binnen de brede basis van NEVAP de juiste verbindingen te leggen tussen personen en organisaties. Daarmee willen wij een vernieuwende aanpak aanjagen en het verschil maken op de grote uitdagingen en vraagstukken die in de sector spelen.

Onze visie

NEVAP faciliteert, coördineert en beheert verbinding in de vastgoedexploitatie sector om innovaties aan te jagen en de kwaliteit van vastgoedexploitatie te vergroten.

Lees meer over onze visie