- NEVAP HBO Challenge | nevap.nl
Terug

NEVAP HBO Challenge

donderdag 7 oktober 2021

NEVAP HBO Challenge

Donderdag 7 oktober


Locatie en casus

Locatie

Ontvangst en welkom in:
DS Party en Eventcenter
Beesdseweg 1a
4104 AW Culemborg

én vervolgens in het Gemeentelijk monument voormalige Van Gaasbeek & Van Tiel Meubelindustrie (het object van de casus voor studenten en naast het eventcenter)


Op de hoek van de Parallelweg West/Beesdseweg in Culemborg staat het markante
fabrieksgebouw waarin tot de zomer van 2016 Van Gaasbeek & Van Tiel Meubelindustrie was gehuisvest. Dit industrieel gebouw stamt uit 1953 en gaf tot 1969 onderdak aan eerst een bloeiend textielbedrijf en vanaf 1969 betrok de vermaarde meubelmakers familie Van Gaasbeek Van Tiel dit pand. Na hun start in 1847 in de binnenstad was het voor hen een uitgekiende kans hun meubelexploitatie op deze plek verder uit te breiden. Vanaf toen breidde Van Gaasbeek & Van Tiel het pand uit tot een heel aanzienlijk complex zoals we het nu kennen. Dit voormalig fabrieksgebouw wordt momenteel in delen verhuurd aan bevlogen makers met een connectie met sociaal, creatief en maakindustrie én voor grootste deel met de oorspronkelijke functie van het gebouw – de meubelmakerij.


Op dit moment wordt door de gemeente een verkenning uitgevoerd (voorbereidingsbesluit) naar de transformatie van een gedeelte van het bedrijventerrein Pavijen I - waar het object van Van Gaasbeek & Van Tiel onderdeel van uitmaakt - naar wonen. Hiervoor is het grondeigendom geanalyseerd, zijn vergunde en planologische milieuzones in kaart gebracht en zijn oriënterende gesprekken gevoerd met bedrijven die in het gebied van de verkenning liggen. Gemeente, provincie en NS zijn hierbij betrokken.

De casus wordt gebouwd om de toekomstbestendigheid van het gebouw met het oog op alle mogelijkheden van de directe omgeving en deel van het gebouw voor een nieuwe bestemming, wonen. Bedenk een toekomstbestendige invulling die financieel, maatschappelijk én duurzaam
rendeert voor het industriële gebouw van de voormalige Van Gaasbeek & Van Tiel meubelfabriek in Culemborg.Wat is de NEVAP HBO Challenge?

De NEVAP HBO Challenge betreft een casus die door studenten wordt uitgevoerd. Op deze dag wordt het leerveld gekoppeld aan het werkveld. Waarbij de kennismaking tussen deze twee groepen op een, voor beiden kanten, relevante en leerzame manier tot stand kan komen. De dag zal plaatsvinden op de te transformeren locatie die de casus vormt voor de studenten.

Deelname aan de Challenge staat open voor 3e of 4e jaars studenten van HBO instellingen van opleidingen Vastgoed en Makelaardij, Facility and Real Estate Management, Facility Management en Built Environment (o.a. Assetmanagement). Gedurende de dag werken de studenten in teams, met medewerking van een coach uit het werkveld, aan de opdracht. Aan het eind van de dag presenteren de studenten het plan aan een jury en de leden van NEVAP in de vorm van een korte presentatie. 

De Casus:
De casus van de HBO Challenge betreft het bedenken van een waardevolle, toekomstgerichte en duurzame invulling van een markant industrieel fabrieksgebouw in het midden van Nederland. In de directe omgeving zijn uitbreidingsmogelijkheden en een herontwikkelingsvraag vanuit de gemeente. Het object bevindt zich in de directe omgeving van het stationsgebied waar het niet alleen een vertrek- en aankomstpunt van openbaar vervoer betreft maar een plek van bedrijvigheid, vermaak, en woonomgeving moet gaan worden.

NEVAP leden event:
Deze dag wordt georganiseerd voor NEVAP leden én studenten. Tijdens het uitvoeren van de casus zullen de studenten ondersteund worden door Young Professionals coaches vanuit het NEVAP leden netwerk.
Ben jij geinteresseerd op deze dag coach te zijn voor deze studenten? Wij vernemen het graag. Je kunt je aanmelding bekend maken bij Mayra Rijkse (m.rijkse@nevap.nl) .

In de middag vindt er een, speciaal aan de casus en locatie gerelateerd, programma voor de NEVAP leden plaats over conceptontwikkeling en aansluitend mogen de leden de uitwerkingen van de studenten beoordelen en de uiteindelijke winnaar van de NEVAP HBO Challenge kiezen.

(Voorlopig) Programma 7 oktober

09:30 uur Ontvangst studenten

10:00 uur Welkom en presentatie over het object

11:00 uur Werken aan de kernbegrippen van de opdracht

12:30 uur Lunch

13:00 uur Inspiratiecollege 'conceptontwikkeling' door Lot Frijling
en (verder) werken aan uitwerking van de casus

Aanvang NEVAP ledenevent
14:00 uur Ontvangst NEVAP leden

14:30 uur Welkom door eigenaar van Van Gaasbeek van Tiel meubelfabriek - Sipke de Boer

Inspiratiecollege 'de kunst van conceptontwikkeling' door Lot Frijling 

'In gesprek met'.... de drie juryleden van de HBO Challenge.
 Lot Frijling, Jan-Maarten Elias en Robert van Ieperen.
Een openhartig en inspirerend gesprek over hun visie op de casus van de Challenge. 

15:30 uur koffie/thee break in de werkruimte van de studenten

Gelegenheid bekijken en bespreken uitwerkingen met studenten

16:30 uur Pitches van studenten

17:15 uur Stemming publieksprijs

Jury aan het woord

Bekendmaking winnaar NEVAP HBO Challenge 2021!

17:30 uur afsluitende borrel

 

Deelname studenten:

Ben jij 3e of 4e jaars student aan een vastgoed of gerelateerde opleiding? Wil jij mee denken aan een werkelijke transformatie opgave in het vastgoed? Wil jij tijdens een inspirerende en creatieve dag praktisch kennis maken met mensen uit het vastgoed werkveld en studenten van andere vastgoedopleidingen? Wil jij … winnen?
Meld je dan snel aan bij je docent voor de NEVAP HBO Challenge op donderdag 7 oktober 2021.

Aanmelden NEVAP leden - via de aanmeld button.

Het betreft een fysiek evenement. Vanwege de geldende maatregelen zijn wij genoodzaakt bij binnenkomst alle gasten te controleren op het coronatoegangsbewijs. 

Aanmelden