Ga door naar hoofdcontent
Slider afbeelding

NEVAP werkgroepen

 

Het kennisplatform realiseert haar doelen voor en door de inzet van de leden en is het ‘life cycle instituut’ van de vastgoedexploitatie professional. Vanaf 2023 zet NEVAP actief in op de verdieping van deze doelen door middel van werkgroepen, waarbij elke werkgroep een duidelijk omschreven doel heeft.  Er is gekozen om, in de verbinding van de 7 thema’s van NEXPLOIT, in eerste instantie te starten met  de eerste werkgroepen. Tijdens de verkennende bijeenkomst op 25 mei jongstleden is er een goede inhoudelijke bijdrage aan de doelen van NEVAP te verwachten van de volgende 4 werkgroepen:

  • Klimaatadaptatie in exploitatie
  • Business in exploitatie
  • Data en digitalisering in exploitatie
  • Energy in exploitatie

werkgroep Data en digitalisering

De introductie van Norbert Bol (Building Values) voor de werkgroep, Data & Digitalisering, was – zoals we vaker van hem gezien hebben – even vlammend als pragmatisch: “Data & digitalisering zijn nodig om te kunnen functioneren. Het is een centraal thema in ons werk. Een middel om bij te dragen aan alles waar vastgoedexploitatie voor staat. Maar tegelijk is het alleen helpend als het ons dient én ons in staat stelt verbindingen te maken. Alleen dan blijft er tijd over voor de toevallige ontmoetingen en de essentiële connecties om samen te werken. Dankzij die verbindingen kom je tot de mooiste oplossingen. Ik vind het daarom leuk om binnen (en buiten) NEVAP te beginnen met delen van data. Natuurlijk moeten we het in de werkgroep ook hebben over de valkuilen, zoals privacy en concurrentiegevoeligheid. Maar laten we in ieder geval starten: want binnen NEVAP hebben we écht alle disciplines in huis om mens, milieu en vastgoed aan elkaar te verbinden. Dwars door alle thema’s heen.”

werkgroep Business

Nog zo’n thema dat door alle pijlers heen raast is Business in exploitatie. Begeleid door Wim Smit (Achmea Real Estate). “Ik heb al zin om bij alle tafels aan te schuiven, en ben tegelijk van mening dat in deze werkgroep écht alles samenkomt. Ik herinner mij dat Norbert tijdens de bijeenkomst Scenario Thinking in Amsterdam sprak over individualisering, waarop Jeroen het boek ‘Bowling Alone’ van Putman aandroeg. Het gaat daarin over het vervallen van maatschappelijke functies en dat verbinding tussen mensen nodig is om bruggen te slaan. Wat mij betreft is business in exploitatie zo’n brug. De hele keten kan daar samenkomen dankzij – of ondanks – de grote opgaven die er liggen. Want ja, er is veel aan de hand en het is complex (woningtekort, verhuuropgave, verandering in regelgeving en technische ontwikkelingen). Je kunt in je eentje proberen het wiel uit te vinden, maar dan kom je niet ver. We hebben elkaar nodig om die nieuwe business te verkennen en uit te rollen. Daar maken we een start mee in deze werkgroep.”

werkgroep Klimaatadaptatie

Jeroen Hollander (de BerCK) begeleid de tafel Klimaatadaptatie. “Aan deze tafel bepaalt de werkgroep zelf waar we het over gaan hebben. In ieder geval staat klimaatadaptatie voor ‘te nat, te droog, te warm en overstromingen’. Thema’s om beet te pakken. Want willen ontwikkelaars straks nog bouwen in gebieden waar overstromingen dreigen en hoe gaan we met woonplezier van ouderen om als ze vooral last van de hitte hebben? Dan kunnen we het ook nog hebben over de rolverdeling, er zijn immers veel stakeholders. Van gemeenten en waterschappen tot huurders, beheerders en gebruikers. De baten en lasten, niet te vergeten: nu geldt dat de eigenaar vaak de lasten draagt terwijl verzekeraars baat hebben bij gezondere leefomstandigheden voor hun consumenten. Het zijn veel onderwerpen om over te spreken met elkaar. Dus aan deze tafel brengen we het graag praktisch terug tot een aantal zaken waar we invloed op hebben. Met deze groep leden moet dat lukken, iedereen zal uit eigen praktijk ook ideeën in kunnen brengen om vervolgens in een werkgroep actief aan de slag te gaan. En zoeken wij in deze werkgroep naar een casus die we met meerdere leden van NEVAP kunnen beetpakken.”

werkgroep Energie

Sannie Verweij (Gebouwinzicht) begeleid de tafel Energy. “Je hebt koplopers en achterblijvers in een peloton. We zien dat we in het vastgoed echt wel in de voorhoede zitten op het gebied van energiebesparing. Technisch kunnen we heel veel meer, maar veel partijen voldoen nu eenmaal nog niet aan de wetgeving. De uitdaging zit erin dat we innovaties van de koplopers gaan opschalen binnen de huidige kaders om de energietransitie verder aan te jagen. Van het gas af, is slechts een middel, het gaat om het grotere plaatje: de 1,5 graad opwarming die we moeten tegengaan. Monitoring in de exploitatiefase is daarvoor essentieel. De why-vraag kennen we, nu kunnen we een werkgroep de how-vraag onderzoeken. Dusdanig dat iedereen ook meewerkt!” We bespreken hoe we naast energie ook materiaal- en grondstoffengebruik mee moeten nemen in de werkgroep. Hoe we gezondheid een plek kunnen geven in gebouwen, met smart buildings, een gezond binnenklimaat en bio mimicry. Er liggen grote vragen rondom dit thema, dus net als bij de werkgroep Klimaatadaptatie, zoeken wij aan deze tafel naar een casus die we met meerdere leden van NEVAP kunnen beetpakken.”

Wij nodigen onze leden van harte uit, indien men geïnteresseerd is om bij te dragen / aan te sluiten bij een (of meerdere) werkgroep(en), dit via onderstaande formulier kenbaar te maken: