Ga door naar hoofdcontent
Slider afbeelding
Slider afbeelding

NEXPLOIT – Next level vastgoedexploitatie

Partijen vinden elkaar rond de zeven thema’s van NEXPLOIT op het gebied van fysiek vastgoed, de eisen die wij eraan stellen, de  organisatie en uitvoering. Zo geeft NEVAP met de blik op de toekomst ruimte aan het verbreden van kennis en het samenwerken aan ideeën en oplossingen op verschillende terreinen.

NEXPLOIT

De 7 thema’s van NEXPLOIT geven in de breedte van de vereniging een heldere en overzichtelijke structuur aan alle thema’s en onderwerpen waar de leden van NEVAP zich dagelijks mee bezig houden.

Wat is jouw expertise?

Deel je NEXPLOIT expertise(s). Hiermee bevorderen we onderlinge kennisdeling en samenwerking op elk NEXPLOIT gebied.

NEXPLOIT thema’s

Afbeelding voor NEXPLOIT thema's

NEXPLOIT thema’s

  • Cities
  • Buildings
  • Health & Safety
  • Energy
  • Materials
  • Business
  • Asset&propertyservices

In een leefbare stad staat de mens centraal. Een goed samenspel tussen de fysieke ruimte en de gebruikers vergroot de leefbaarheid van steden.

Afbeelding voor NEXPLOIT thema's

De wensen en eisen die aan gebouwen worden gesteld, veranderen voortdurend. Consumenten worden kritischer, technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de concurrentie neemt toe.

Afbeelding voor NEXPLOIT thema's
Afbeelding voor NEXPLOIT thema's

Veilige en gezonde gebouwen moeten op vele aspecten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij gaat het om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

Afbeelding voor

Een energie-neutrale en leverende omgeving heeft ontwikkelingen nodig op gebied van energiebesparend gedrag en organisatievormen voor opwekken/distribueren van warmte en elektriciteit.

Op weg naar een circulaire economie en een CO2-neutrale samenleving staat de gebouwde omgeving voor een enorme opgave.

Afbeelding voor

Het versterken van de (innovatie)kracht en de adoptie van nieuwe businessmodellen zijn nodig om strategisch goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Afbeelding voor
Afbeelding voor

Een integrale en beleidsmatige benadering van asset- en onderhoudsmanagement is nodig om gebouwen in hun omgeving in stand te houden.

Word NEVAP lid

Sluit je aan en maak gebruik van de voordelen die het NEVAP lidmaatschap je biedt. Krijg onbeperkt toegang tot onze informatiebronnen en kom in contact met een van je aangesloten collega’s.

Afbeelding NEVAP_NEXT_pexels-skitterphoto-735790

Onze innovatiepartners

bedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogobedrijfslogo