Ga door naar hoofdcontent
NieuwsConcretiseren van het comfort
Sturen op waarde wordt steeds belangrijker in onderhouds- en assetmanagement.

Concretiseren van het comfort

Dinsdag 25 januari 2022Afbeelding Concretiseren van het comfort

Veilige en gezonde gebouwen moeten op vele aspecten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarbij gaat het in de eerste plaats niet om het gebouw zelf, maar om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

Health and Safety is een belangrijk thema binnen het hele onderhouds- en assetmanagement waarbij sturen op waarde belangrijker wordt. Concretiseren van het comfort: hoe gaat het met de mensen zelf? Wat kan een gebouw bijdragen aan de gezondheid / productiviteit en veiligheid van de gebruiker en welke waarde kunnen wij daaraan toevoegen?

Mede door corona zijn wij overtuigd geraakt dat gebouwen en de omgeving gezondheid moeten ademen. De tijd om stappen te ondernemen is nu. We kennen de business case nog onvoldoende maar het spanningsveld tussen budgetten en toegevoegde waarde vraagt om een grotere betrokkenheid. Ook vanuit de gebruiker. We hebben het over wat ‘moet’ en welke ‘moed’ is daarvoor nodig.

Binnen andere domeinen is veel informatie te halen en kan ons inspireren om te zorgen voor het daadwerkelijk uitdragen van kennis en innovatie naar eindgebruikers en eigenaren. En daarmee te zorgen voor de nodige versnelling van een gezond binnen- maar zeer zeker ook buitenmilieu.

Op 21 januari jl ontmoetten en spraken NEVAP leden elkaar over de thema’s van NEXPLOIT. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren de urgentie om met elkaar, vanuit de verschillende disciplines, samen te werken aan de toekomst van vastgoed- en gebiedsexploitatie en de belangrijke rol die dat vervult binnen de vastgoedsector in zijn geheel.

De leden van NEVAP hebben ieder een stukje van het ‘hoe’. Maar we hebben elkaar nodig voor het totaalbeeld. Om dat te kunnen verwezenlijken is samenwerken en vooral ook met elkaar delen van belang. In die samenwerking liggen de kansen voor de toekomst.