Ga door naar hoofdcontent
NieuwsData om voorspellend te werken op energiebesparing
Hoe ga je om met de mismatch tussen overheidsbeleid en de huidige dagelijkse praktijk in de verduurzamingsslag?

Data om voorspellend te werken op energiebesparing

Dinsdag 25 januari 2022Afbeelding Data om voorspellend te werken op energiebesparing

De energietransitie naar een energieneutrale samenleving heeft grote gevolgen voor de gebouwde omgeving. Gebouwen moeten worden verduurzaamd en het energieverbruik moet worden teruggebracht. Nieuwe organisatievormen en samenwerkingen zijn nodig om vaart te geven aan het opwekken en gebruik van duurzame energie.

Er is op dit moment een mismatch tussen het grote beleid van de overheid over, zeg 10 jaar en de huidige dagelijkse praktijk van verduurzaming. Hoe ga je hiermee om? En welke mogelijkheden biedt data ons daarin?

Op 21 januari jl ontmoetten en spraken NEVAP leden elkaar over de thema’s van NEXPLOIT. Uit deze gesprekken kwam vooral naar voren de urgentie om met elkaar, vanuit de verschillende disciplines, samen te werken aan de toekomst van vastgoed- en gebiedsexploitatie en de belangrijke rol die dat vervult binnen de vastgoedsector in zijn geheel.

De leden van NEVAP hebben ieder een stukje van het ‘hoe’. Maar we hebben elkaar nodig voor het totaalbeeld. Om dat te kunnen verwezenlijken is samenwerken en vooral ook met elkaar delen van belang. In die samenwerking liggen de kansen voor de toekomst.

Veel vastgoedorganisaties hebben het beheer en onderhoud nog behoudend ingestoken maar willen graag wel de stap naar meer CO2-reductie maken. Bijvoorbeeld door energie te besparen of juist zelf op te wekken. Vanuit de leden van NEVAP kunnen, door actief door te vragen, eigenaren geholpen worden om vooruit te denken en een plan te maken voor de toekomst. Zo zijn er meerdere wegen om de bestaande mogelijkheden in te zetten en daarmee te besparen en vervolgens, door het sturen met data, voorspellend te werken. En zal vervolgens resulteren in een duurzaam MJOP met aandacht voor energiezuinigere, gezondere en comfortabelere gebouwen.

Het vraagstuk ‘is financiering een probleem?’ speelt ook een rol. Vooral voor particuliere eigenaren is dit een belangrijk onderwerp.

Want hoe krijgen wij de ca. 140.000 VvE’s van Nederland mee? De particulier stemt tijdens de VvE-vergadering vooral met zijn portemonnee. Mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat de overheid steeds meer dwingender gaat sturen en vooral ook financiële ondersteuning geeft in de begeleiding om tot een goede besluitvorming te komen. Externe financiering hiervan is aanwezig via bijvoorbeeld het Warmtefonds, maar vraagt ook weer om nieuwe modellen. Waarbij de markt zal moeten zorgen voor goede (technische) oplossingen.