Ga door naar hoofdcontent
NieuwsDoel: concrete casus levert concrete oplossing voor repeteerbaarheid in vastgoedexploitatie-keten

Doel: concrete casus levert concrete oplossing voor repeteerbaarheid in vastgoedexploitatie-keten

Dinsdag 23 januari 2024Afbeelding Doel: concrete casus levert concrete oplossing voor repeteerbaarheid in vastgoedexploitatie-keten

NEVAP Werkgroepen aan de slag met KIVI-gebouw Den Haag

Door Barbara van Baarsel – Buro Barcode

Halverwege 2023 vond het event NEVAP Werkgroepen formeren plaats in het prachtige historische gebouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) in Den Haag. De werkgroepen zijn in het leven geroepen om meer toe te spitsen op onderwerpen waar leden iets kunnen halen én brengen, in lijn met de thema’s uit NEXPLOIT. Het wordt zo niet alleen toegankelijk om mee te doen voor iedereen, het zorgt tegelijk voor meer inhoud en diepgang rondom de thema’s.

Zo blijkt: de werkgroepen zijn ruim zeven maanden actief bezig geweest met de methodiek Program/Project Canvas en spreken tijdens ‘de 2024 stip op de horizon NEVAP Werkgroepen’ de ambitie uit om eminente transities te gaan versnellen. Zo houdt NEVAP het niet alleen binnen de gelederen, maar profiteert de hele keten van de kennis!

De stip op de horizon voor 2024 werd op 18 januari jl. door de vier werkgroepen* gedeeld en onder de loep genomen door de betrokken leden van de vakvereniging. Het decor: wederom KIVI in Den Haag. Niet in de laatste plaats omdat de locatie geldt als casus voor de werkgroepen.

De 4 werkgroepen van NEVAP zijn:

  • Werkgroep New Business
  • Werkgroep Data en digitalisering
  • Werkgroep Energy
  • Werkgroep Klimaatadaptatie
Aandachtsgebieden NEVAP

Aftrap 2024 wordt gekenmerkt door ‘samen’

Voorzitter van NEVAP, Annelinda van Dijck-van Eck, maakte van de gelegenheid gebruik om te toosten op het nieuwe jaar met de boodschap: “Het kern- én speerpunt van 2024 is ‘samen’. Samen met alle leden werken we aan de doelen die we stellen en samen met netwerkpartners gaan we elkaar blijven ontmoeten om kennis te blijven bevorderen en ontsluiten. We vinden het mooi dat we het gebouw van KIVI mogen omarmen als pilotproject in de verschillende werkgroepen en maken daar dankbaar gebruik van. Het stelt ons in staat ervan te leren en te repeteren.”

Project Canvas

Gespreksleider van de middag was Norbert Bol (Building Values en tevens voorzitter van de werkgroep Data en digitalisering). Hij introduceerde Bjorn Prevaas (Good Work Company), de bedenker van de methode waarmee de werkgroepen de basis gelegd hebben voor het formuleren van hun doelstellingen en resultaten: het Project en de Program Canvas.
Björn: “Ik merk vaak dat het, als je met elkaar om de tafel gaat zitten en in een vrij gesprek zit over een idee, het alle kanten op gaat. Deze methode geeft houvast en structuur. Het maakt het gesprek scherper. Tegelijk zie je ook, als je de canvassen naast elkaar legt, verschillen in interpretaties. Wat bedoelen we nou eigenlijk bij termen als doelen en resultaat… het is de sport om dat aan te scherpen. Niet alleen om helder te maken, maar ook om het zodanig te maken dat je tot iets komt waarin iedereen gelooft. Dus maakbaar = schaalbaar… Er zitten moonshots bij, maar ook heel concrete ideeën die in een jaar door de werkgroepen gerealiseerd kunnen worden.

Als start presenteerde elke werkgroep kort de belangrijkste onderdelen van hun Project Canvas. Om vervolgens in gemixte groepen aan elkaar vragen te stellen, doelen en resultaten aan te scherpen en de overeenkomstige stappen te bespreken.

Op de volgende pagina’s worden de resultaten van dit moment van de 4 werkgroepen samengevat:

Uitdagingen KIVI-gebouw

Na verschillende rondetafelsessies en het bespreken van de resultaten was het de beurt aan Aart de Jong, lid van de Gebouwcommissie van KIVI en tevens NEVAP-lid (lid werkgroep New Business), en legde hij en groupe aan de leden uit wat de uitdagingen zijn van het deels monumentale en deels jaren’70 pand waar het KIVI in Den Haag gehuisvest is. “Het gebouw is in 1705 gebouwd en sinds 1919 is Prinsessegracht 23 het thuisadres van de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Het pand is in eigendom van KIVI, dat 13.000 leden telt. Er is noodzaak om keuzes te maken in de huisvestingsstrategie en het exploitatiebeleid (er zijn neveninkomsten door middel van zaalverhuur – 2.060 m2, red.). En bovendien is vanuit het bestuur de intentie aanwezig om te verduurzamen en te investeren.”

De Jong toonde een stakeholderschema, waar betrokkenen als gebouwgebruikers, project- en onderhoudspartijen, de handhaver en de omgeving in opgenomen zijn. Tenslotte gaf hij de werkgroepen het volgende mee: “We moeten scherper worden in het vaststellen van een aantal zaken. Indien investeren zinvol blijkt te zijn, zien we versnelling van de besluitvorming in de verduurzamingsambitie als een van de speerpunten. Denk daarbij aan energiebeheer, smart tooling en klimaatadaptatie.” De Jong is naast zijn actieve rol bij KIVI ook lid van NEVAP en bovendien actief in de werkgroep New Business. Met die verschillende petten op, meent hij dat we nu nog zoekende zijn in de markt als het gaat om smart tooling: “Daarom hoop ik dat we kunnen aansluiten met de werkgroep Data & Digitalisering. Op het gebied van energiebeheer zie ik synergie met de werkgroep Energy. En ook kunnen we samenwerken met werkgroep Klimaatadaptatie, wat voor ons een blinde vlek is, maar waar we een voorbeeld in kunnen zijn voor de buurt.”

Om de werkgroepen te kunnen voorzien van informatie deelt het KIVI-documenten als DMJOP, Concept Roadmap, Energieadvies, Energielabel en Conditiemeting. De Jong: “Hoewel we on track zijn met onze roadmap, zien we ook in dat de fase van plannen maken moet overgaan in ‘doen’. Wij zijn bereid daar tijd en energie in te steken.”

Concrete oplossingen leiden tot repeteerbaarheid

Mayra Rijkse, directeur NEVAP: “Dat komt goed uit, want onze vier werkgroepen staan in de startblokken om aan de slag te gaan. Niet alleen binnen de thema’s waar zij binnen hun eigen groep mee bezighouden, juist ook dwars door de werkgroepen heen. De stap die we nu maken met de casus van het KIVI-gebouw zorgt ervoor dat er een concrete oplossing kan worden gevonden voor opgaven waar de hele keten zich mee bezighoudt.” 

Samenwerking, een latente logica

Miguel Delcour, directeur KIVI: “Om te kunnen overleven als vereniging, moet je samenwerken. Het voordeel is dat je meer kan dan wanneer je alles op je eigen eiland blijft doen. Dus toen we doorkregen dat een andere vereniging op zoek is naar een tastbare casus, dan heeft dat toegevoegde waarde. Het is een latente logica.

NEVAP laat zien dat het toegevoegde waarde heeft omdat het met verschillende expertises aan een thema werkt, over de eigen bedrijfsmissies heen. Het is niet iets wat ingenieurs van nature doen, maar als ze hier zijn, valt concurrentie weg en gaan ze op hetzelfde doel af. Daar zit onze gemene deler. En met de casus van ons gebouw zie ik een win-winsituatie; wij leveren een concreet pand zodat de werkgroepen ermee aan de slag kunnen op hun thema’s om vervolgens te kunnen repeteren. En NEVAP levert ons de informatie waarop we snellere besluitvorming kunnen toepassen ten aanzien van de thema’s waar we mee worstelen.”

v.l.n.r.: Wim Smit (voorzitter werkgroep New Business), Aart de Jong (Tiberius Maintenance), Mayra Rijkse (NEVAP), Egbert Teunissen (Penningmeester KIVI) en Miguel Delcour (Directeur KIVI)