Ga door naar hoofdcontent
Nieuws‘Een thuis voor iedereen in 2030’

‘Een thuis voor iedereen in 2030’

Vrijdag 4 november 2022Afbeelding ‘Een thuis voor iedereen in 2030’

Op 13 oktober kwamen, op uitnodiging van CorporatieNL, vertegenwoordigers van corporaties, gemeenten, onderzoeksinstituten en belangenorganisaties in Utrecht bijeen om te spreken over de vraag hoe we ervoor
kunnen zorgen dat iedereen in 2030 een thuis heeft. Vergrijzing, immigratie en bevolkingsgroei zijn enkele redenen waarom veel mensen er niet in slagen een betaalbare eigen woning te vinden. Hinderpalen om de woningnood op te lossen bestaan onder meer uit bureaucratie, vaste patronen bij corporaties en strikte bestemmingsplannen. ‘We zijn in Nederland goed in stedenbouw en volkshuisvesting. Hoe kunnen
we dan toch een crisis in de volkshuisvesting hebben?’, vroeg hoogleraar Housing Institutions & Governance Marja Elsinga (TU Delft) de aanwezigen.
Lees het volledige verslag van de bijeenkomst (alleen toegankelijk voor NEVAP-leden)