Ga door naar hoofdcontent
NieuwsInspiratiesessie Circulaire Herinrichting

Inspiratiesessie Circulaire Herinrichting

Dinsdag 14 februari 2023Afbeelding Inspiratiesessie Circulaire Herinrichting

Nederland moet naar een circulaire economie toe. De herinrichting van kantoorpanden is daar een onderdeel van. De Bouwcampus ziet dat de afzetmarkt voor circulaire producten en diensten nog niet voldoende ontwikkelt, dat de markt de juiste spelregels mist en dat daardoor legitimiteit naar een circulaire herinrichtingstransitie ontbreekt.

De vraag is dan ook: 
Hoe zorgen we voor legitimiteit van een circulaire aanpak bij de herinrichting van (bestaande) utiliteitsgebouwen? 

Onlangs vond de eerste Inspiratiesessie Circulaire herinrichting plaats waar een aantal NEVAP leden aan hebben deelgenomen en mee hebben gedacht over: hoe gaan we dat bereiken? Met wie gaan we dat doen? En is deze vraag wel de juiste vraag om mee aan de slag te gaan? 

Het was goed om de eerste gedachten uit te wisselen en af te stemmen of we met de juiste startvraag aan de slag zijn gegaan en welke stakeholder groepen hier dan bij aanwezig moeten zijn. Wat vooral teruggekoppeld werd, is dat hiervoor eerst de scope goed afgebakend moet worden.

Dit hebben we na de sessie gedaan d.m.v. het maken van een aantal keuzes:

  • Herinrichting (geen renovatie of transformatie)
  • Bestaande gebouwen (niet op nieuwbouw)
  • Op de free zone binnen services en spaceplan uit de layers of brand

Deze keuzes staan toegelicht in het document ‘Circulaire herinrichting – startbijeenkomst. Dit document bevat ook de mindmap die gezamenlijk is gemaakt tijdens de sessie.

mindmap startbijeenkomst Circulaire herinrichting

In de komende periode zal er een gezamenlijk traject worden gestart met een regiegroep (o.a. met deelnemers aan de startbijeenkomst).
Ben je na het lezen van deze informatie en de gemaakte keuzes, geïnteresseerd om ook deel te nemen? Laat dit dan gerust weten via:
info@nevap.nl