Ga door naar hoofdcontent
NieuwsNEVAP zet de verdieping in!

NEVAP zet de verdieping in!

Dinsdag 31 januari 2023Afbeelding NEVAP zet de verdieping in!

Eind vorig jaar heeft NEVAP aangekondigd de verdieping op te zoeken op de onderwerpen waarover wij met elkaar spreken en aan de slag zijn, o.a. vanuit de NEXPLOIT thema’s.
Om aanvullende stappen te maken en dit vorm te geven gaan wij werkgroepen formeren.

Waarom?:
Met het vormen van werkgroepen wil NEVAP individuen met verschillende vaardigheden en expertise samenbrengen om te werken aan gemeenschappelijke doelen. 

Het doel van een werkgroep zal in de basis bestaan uit het daadwerkelijk bijdrage leveren aan de jaaractualiteit in vastgoedexploitatie.
Dat kan van alles zijn; om problemen op te lossen of specifieke doelen aan te pakken, tot het verbeteren of ontwikkelen van een specifiek proces of systeem binnen de vastgoedexploitatiesector. Om leden vervolgens:
* tot daadwerkelijke stappen te (ver)leiden. 
* te inspireren. 
* huidige verbindingen te versterken en nieuwe te laten ontstaan.
* innovatie in vastgoedexploitatie aan te wakkeren.

Hoe?
Het vormen van werkgroepen is een proces en kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Wij kiezen voor de Open Space Workshop.

Open Space Workshop

Een Open Space Workshop is een workshopvorm waarbij deelnemers de agenda en te bespreken onderwerpen (geleid door een professionele dagvoorzitter) bepalen en de groepen worden gevormd op basis van hun interesses en doelen.

Het formaat wordt vaak gebruikt om innovatie te stimuleren. De werkvorm is ontworpen om participatie en samenwerking aan te moedigen en omvat vaak groepsdiscussies, brainstormsessies en probleemoplossende activiteiten.

Het doel van de workshop is om ruimte te creëren voor deelnemers om hun kennis en ideeën te delen. Om samen na te denken over de jaaractualiteit in vastgoedexploitatie en daarbinnen werkgroepen te formeren.

Einddoel:
De bijeenkomst is hét moment om mee te denken over hoe wij er met ELKAAR voor gaan zorgen dat we een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendige, leefbare en gezonde gebouwde omgeving door middel van het verbinden van vastgoedexploitatie-organisaties en professionals. Alsook aan elkaars oplossingen om tot een gezamenlijke richting te komen voor de opgaven en uitdagingen van nu.

We weten dat deelnemers komen die geïnteresseerd zijn in samenwerking rondom de belangrijke thema’s binnen vastgoedexploitatie. 
Het zijn de aanwezigen zelf, die ideeën en plannen maken. Die met elkaar gespreksonderwerpen bepalen en daar een bijdrage aan leveren. Je hoeft je hierop niet echt voor te bereiden. Het is wel handig om te bedenken wat jij zou willen halen of brengen. 

Met als einddoel werkgroepen binnen NEVAP te formeren waarin we het gesprek, de ideeen, de innovaties en oplossingen gezamenlijk verder kunnen brengen.

Binnenkort maken wij de datum en locatie bekend waarop de Open Space Workshop gehouden gaat worden.
Ben je er ook bij?