Ga door naar hoofdcontent
NieuwsPrestatieafspraken 2022-2025 getekend

Prestatieafspraken 2022-2025 getekend

Dinsdag 8 maart 2022Afbeelding Prestatieafspraken 2022-2025 getekend

Door gemeente, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen.

In december ondertekenden de gemeente Barendrecht, Stichting Havensteder, Woonstichting Patrimonium Barendrecht, Wooncompas en de voorzitters van de huurdersorganisaties Stichting Huurdersalliantie De Brug, Bewonersraad Patrimonium Barendrecht en Bewonersraad Progressie, de prestatieafspraken voor de periode 2022-2025.

Dit is de eerste keer dat woningcorporaties Havensteder en Wooncompas aansluiten bij de prestatieafspraken, sinds de overname van het Vestiabezit eind 2020.